Nyhetsbrev uke 16/21

Nyhetsbrevet tar hele øya i bruk.Klikk for stort bilde 

Det går stadig fremover i Storgata

De siste to ukene har entreprenøren lagt ned trekkerør for Telenors kabler slik at de kan flyttes til vestsida av gata. Dette arbeidet er utført som planlagt og er nå i all hovedsak ferdigstilt. Nå starter omkoplingen av kablene. Dette utføres av OneCo for Telenor, og vil mest sannsynlig pågå frem til midten av mai. Dette arbeidet vil ikke påvirke trafikk og fremkommelighet i gata. Deretter kan det større gravearbeidet i hele gata starte. I første omgang skjer dette fra Sjøveien og opp mot Elvegårdsveien. Denne delen av gata blir da stengt. Adkomst til alle eiendommene blir opprettholdt. I neste uke vil restarbeidet med rundkjøringen starte. Da blir denne igjen stengt. Dette arbeidet vil pågå frem til asfaltering utføres mot slutten av mai da rundkjøringa kan åpnes for to-veis trafikk.

Klikk for stort bilde 
Vi ber fortsatt om forståelse for ulempene som arbeidene medfører for de som ferdes langs Storgata – og for de som har sine virksomheter ut mot gata. - Dersom det oppstår spesielle utfordringer, ønsker vi at de som opplever disse, tar kontakt omgående slik at utfordringene kan forsøkes løst så raskt og enkelt som mulig, sier prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP Norge AS.

Oppgradering også på Eggum

Denne uka oppgradert havnekontoret strømsøylene på Eggum kommunale flytebrygge. Det er installert access-paneler som gjør at brukere av havnen nå kan kjøpe strøm direkte i GoMarina appen. Dette er samme system som nylig er installert på Lerøy-kaia/allmenningskaia i indre havn Stamsund.

Klikk for stort bilde

 
Vaksineringsstatus uke 16

Vaksineringen i Vestvågøy går fortsatt etter plan og nedenfor er tallene etter vaksineringen uke 16. Denne uka startet vi med gruppe 5 som er alderen 55-64 med underliggende sykdom/tilstand. Denne gruppen er definert av fastlegene og fikk en sms fra vaksineteamet. Vi vil følge samme prosedyre for gruppe 6 og 7 når vi kommer så langt, og de det gjelder får da melding fra oss.

Klikk for stort bildeOppdatert: 23.04.2021, 04:35. Statistikken viser antall vaksinasjoner mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, FHI


Lerøy har et evighetsperspektiv i Stamsund

Tirsdag denne uka var det møte mellom Vestvågøy kommune og Lerøy Norway Seafoods på Teams. Politikere var invitert for å få informasjon om selskapets virksomhet i Stamsund og Nord-Norge for øvrig. Konsernledelse, lokal ledelse og tillitsvalgte i Stamsund  deltok.

Klikk for stort bildeFoto: https://www.leroyseafood.com/
Lerøy er en av Nord-Norges største arbeidsgivere med om lag 1500 ansatte, og på fabrikken i Stamsund er ca. 100 helårlige arbeidsplasser. I tillegg kommer om lag 55 i sesong og tilkalling. Det produseres filet og den store satsingen på produksjon av fiskemat har medført at permitteringsperioder er så godt som eliminert.

De siste årene er det investert ca. 200 millioner i fabrikkanlegget i Stamsund med nytt tineanlegg, etablering av fiskematproduksjon, redesignet filetlinje og total ombygging av fabrikken.

Ringvirkningsanalyse viser at Lerøy samlet har gjort innkjøp fra leverandører i Lofoten på 2,4 milliarder kroner i perioden 2017-2020. Selskapet hadde i 2020, 73 leverandører i Vestvågøy.

Lønnsomheten i fabrikkanlegget i Stamsund og de andre anleggene er avhengig av en kombinasjon av leveranser fra kystflåten og fra trål. I Stamsund kommer 62% av leveransene fra kystflåten og resterende fra trål, frosset (27%) og fersk (11%). Fiskematproduksjonen utnytter også råstoff / avskjær fra øvrige foredlingsanlegg i konsernet. Driften er bygget opp rundt dagens trålerforpliktesler og det er dette som er med på å sikre helårlige arbeidsplasser.

Et tydelig budskap fra bedriften er at uten råstoff fra trålerne vil det være mangel på fisk til anleggene i deler av året og dermed permitteringer. Dagens ordning er med på å sikre lønnsom drift og trygge arbeidsplasser. God lønnsomhet og forutsigbarhet i trålaktiviteten er også en forutsetning for investeringsevnen i landindustrien. Lerøy har siden 2017 overført ca. 1 milliard fra trålvirksomheten til investeringer og utvikling av landanlegg. En langsiktig forutsigbarhet på dette området er svært viktig, både for Stamsund og resten av Nord-Norge.

- Satsingen i Stamsund har et industrielt evighetsperspektiv og Lerøy ønsker å ha en løpende og god kommunikasjon med kommunen i årene fremover, uttaler daglig leder i Lerøy Norway Seafoods, Børge Soleng.

Ny forskrift for registrering av ledninger

Fagansvarlig Vann og avløp, Tom Kristian Helland, informerer om at det fra 1. juli 2021 trer i kraft ny forskrift som omhandler registrering av infrastruktur i bakken. Ihht. forskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2986) blir private stikkledningseiere (huseiere) pliktig å melde inn nye ledninger, men også om de graver frem eksisterende ledninger for å gjøre vedlikehold. Tidligere har dette kun vært krev gjennom kommunal norm. Les mer om denne forskriften på Kartverkets sider...

Undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen

Fagansvarlig plan, Jochen Caesar, informerer om rapport fra sivilombudsmannen om undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen. Tre kommuner er undersøkt og viste klare mangler ved kommunenes dispensasjonspraksis. Formålet med rapporten er å gi lokalpolitikere, ansatte i kommuner, statsforvaltere, interesseorganisasjoner og andre interesserte en økt forståelse av de rettslige kravene som gjelder ved behandling av søknader om dispensasjon for bygging i strandsonen. Ler mer om rapporten her...

Fikk du med deg disse nyhetene som vi har lagt ut siden forrige nyhetsbrev?

Høring - detaljregulering Lofoten Sjøprodukter, Mortsund

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. Les høringen her...

Høring - detaljregulering Heldalen

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. Les høringen her...

Kunngjøring – Detaljregulering Sjøveien

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 13.04.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Sjøveien – fortau fra Ægirs vei til Langhaugen. Les kunngjøringen her...

Dette skjer på Meieriet Kultursenter

Søndag 2. mai kan du oppleve Sigvart Dagsland, en av landets fineste og beste vokalister, på Meieriet kultursenter og litt lengre ut i måneden, nærmere bestemt 20. mai, står country- og americana-bandet Hollow Hearts på scenen vår i Fryseriet Les mer her...