Nyhetsbrev uke 15

Ryddet rådhuset

På tirsdag ble det tatt et skikkelig skippertak på rådhuset, og det ble ryddet i alle etasjer. Resultatet ble masse frigjort plass, og tre fulle containere til gjenvinning. Klikk for stort bilde

I tillegg ble det sendt av gårde masse elektronikkavfall, papir og papp, noe det allerede er faste returpunkter for på Vestvågøy rådhus. Som et resultat av ryddeprosessen er det også gitt bort cirka tusen bøker, og det er fortsatt et gratistorg i foajeen på rådhuset der alle som har lyst kan hente seg bøker og kart.

Glem heller ikke at vi inntil lageret av bygdebøker er redusert, tilbyr ei pakke med alle ni bygdebøkene for Borge og Valberg for kun 300 kroner. I forhold til den opprinnelige prisen, er dette 90 prosent rabatt. Bøkene fås kjøpt i servicetorget, og burde være et utmerket alternativ til påskekrimmen.

Ny trafikksikkerhetsplan

-Målet med en trafikksikkerhetsplan er å forebygge og berge liv, understreket folkehelsekoordinator Nora Warhuus Samuelsen og enhetsleder for prosjekt og infrastruktur Bernhard Rottem, da de orienterte rådmannens ledergruppe (RLG) om planarbeidet.

Klikk for stort bilde

Det er folkehelsekoordinatoren som skal sluttføre arbeidet med planen, som skal opp til behandling i kommunestyret i mai. Rottem understreket at innholdet i en slik plan har endret seg de siste årene, og at den har gått fra å være en veldig teknisk plan, til å bli en plan om holdninger og atferd.

-Stikkordene er målrettet, forebyggende og holdningsskapende arbeid. Hvis vi kommer til fylkesmannen med en smal, tradisjonell teknisk plan for trafikksikkerhet, vil den ikke bli godkjent og vi får ingen penger, påpekte Bernhard Rottem.

Vestvågøy kommunes trafikksikkerhetsutvalg skal gå gjennom planen, før sluttbehandlingen i kommunestyret.

Det er hittil i år 17 personer som har mistet livet i trafikken i Norge.

Folkemøter og utekontor

Nå er alle datoene klare. NB: det er kommet endringer.

Planforslaget til kommunedelplanens arealdel er som mange er kjent med politisk behandlet og sendt ut på høring. Har du innspill, merknader, spørsmål eller kommentarer  kan du møte oss på utekontor på Meieriet etter påsken i april og mai.

Arealplanleggerne kommer i den anledning til å ha kontor i 2. etasje på Meieriet følgende datoer:

  • 23/4 kl. 14-17
  • 25/4 kl. 16-20
  • 30/4 kl. 14-17
  • 2/5 kl. 16-20
  • 14/5 kl. 16-20
  • 16/5 kl. 14-17

Det vil holdes folkemøter i april og mai, og det første møtet blir holdt mandag 29. april kl. 18.30 på rådhuset, og det andre møtet holdes tirsdag 14. mai samme sted til samme tid. Påminnelser vil komme.

Du kan også sende skriftlige innspill, merknader til planforslaget pr. post eller e-post til kommunen: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Målet er at planen går til politisk sluttbehandling høsten 2019.

Innfører regulativ for fyrverkeri-tilsyn

Ansatte i brann og redning må bruke tid til både saksbehandling og tilsyn i forbindelse med salg av fyrverkeri. Så langt har fyrverkeriutsalgene sluppet å betale for dette, men fra og med 2020 vil dette bli gebyrbelagt.
-Det er mest riktig at brukerne av disse tjenestene betaler for det, og vi vil derfor legge frem for politisk behandling i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes at det skal være felles gebyrer for disse tjenestene i de tre kommunene i Lofoten som har felles brannvesen, sier branningeniør Øyvind Brattli.

Klikk for stort bilde

Høringsfristen er satt til 22. august 2019, og målet er å få saken gjennom de tre kommunestyrene i løpet av høsten.
-For 2019 blir det ingen endringer. Der er søknadsfristen for pyroteknisk handel allerede gått ut, men fra 2020 vil det koste å få behandlet søknaden, og det vil også koste å få gjennomført tilsyn, redegjør Brattli.
Han venter egentlig ingen stor furore rundt de nye gebyrene, da andre kommuner har gjort det samme. Aktører i bransjen lokalt har også uttrykt at de har forståelse for endringen, da det blant annet påfører kommunen ekstra utgifter å drive tilsyn med fyrverkerisalget. Her finner du forslaget til de nye lokale forskriftene.

Full barnehagedekning

Denne uka gikk det ut brev til de som hadde søkt om barnehageplass i Vestvågøy kommune, og konsulent Ingunn Abrahamsen kan fastslå at alle "rettighetsbarn" har fått plass. Med det menes at alle barn født før 30. november 2018, der foreldrene hadde ført opp mer enn en barnehage i søknaden, har fått tilbud om plass. Barn født etter denne datoen står på venteliste.Klikk for stort bilde

-Erfaringsmessig får også disse plass etter en stund, sier Abrahamsen.

Hun koordinerer det samlede opptaket i kommunen, som alle barnehagene er del i, uansett eierskap. Det er for tiden to kommunale og 17 private  barnehager i Vestvågøy.

Påskehilsen fra Leknes skole

"Selv om det er enda noen uker igjen av skoleåret, så går tida fort! Når elevene kommer tilbake til skolen etter påske vil de ha 38 skoledager igjen, fordelt på 9 uker. For avgangselevene vil det bli en hektisk innspurt mot eksamen, og for oss alle går det mot en velfortjent sommerferie."

Dette er innledninga på en påskehilsen fra Leknes skole, som du kan lese her.  

Jakter på gode medarbeidere

Har du lyst til å jobbe med viktig infrastruktur i kommunen vår?
I dette tilfellet er det rent drikkevann og trygge veier vi snakker om, og innenfor disse fagområdene skal det nå rekrutteres dedikerte medarbeidere.Klikk for stort bilde

Enhetsleder for prosjekt og infrastruktur, Bernhard Rottem, følger derfor spent med fremover på søknadene som kommer inn til kommunens HR-avdeling.
Rottem må både ha tak i en fagansvarlig for kommunale veier og trafikksikkerhet og en driftsmedarbeider for vann og avløp (VA).
-Dette er stillinger som krever både praktisk innsikt, og forståelse for korrekt saksbehandling, men vi er rede til å gi god opplæring til kandidater som ikke nødvendigvis oppfyller alle krav, redegjør Rottem.
For VA-stillingen er det viktig å få på plass en person som har praktisk innsikt, og som kan koordinere arbeider, for eksempel ved ledningsbrudd. Rent vann er en livsnødvendighet, og den som skal arbeide med dette blir del i å levere en kommunal tjeneste som alle tar som en selvfølge.
For vei-stillingen ser Vestvågøy kommune gjerne for seg søkere som har arbeidet med vei, og har de grunnleggende kunnskapene om vei- og veidrift.
Med andre ord; to varierte stillinger, der de som blir tilsatt vil få både kontor- og utendørsoppgaver, noe som forhåpentligvis vil kunne friste aktuelle kandidater.
-Det er mange erfarne folk på enheten vår, og de som blir tilsatt skal slippe å bli stående alene med oppgavene. Begge stillingene inngår i fagmiljøer, og vi legger hele tiden til rette for godt samarbeid, understreker Bernhard Rottem.
Han kjenner veistillingen godt selv, etter å ha innehatt den i seks år, mens kollega Synnøve Straumbotn har vært fagansvarlig for vann- og avløp siden 2012.


Kurset 37 verneombud

På torsdag denne uka ble det arrangert et fire timers kurs for verneombudene i Vestvågøy kommune.
Dette er et årlig kurs i regi av bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og HMS-rådgiveren.

Klikk for stort bilde

Temaene på årets kurs var:

  • Personalsaker, informasjon og dialog om håndtering av personalsaker i v/ Trine-Lise N. Larsen fra Vestvågøy kommunes HR-avdeling.
  • Hva gjør konflikter med arbeidsmiljøet? v/ André Derksen i bedriftshelsetjenesten VestLofoten HMS.
  • Nav, info om regler rundt sykemelding i forhold til konflikter på arbeidsplassen v/ Liv Hauknes og Joakim B. Hære.

Lærte om Holsøya

Ansatte ved næring, plan og utvikling (NPU) har også behov for å være ute i felten, og på torsdag gjorde de seg bedre kjent med et historisk viktig område her på Vestvågøy, og vi lar planlegger Eva-Mari Rahkola fortelle:

"Vi ble vist rundt på Holsøya av Johan Sirnes fra Vestvågøy historielag. Holsøya med en lang og fortsatt synlig kulturhistorie, etter 2000 år, gjør oss litt ydmyke, når vi gikk i området Han viste oss rundt og fortalte om kulturminnene , funnene og landskapet.  Pga beiting, har kulturlandskapet i området holdt seg, og ser ganske likt ut, som for ett par tusen år siden under sein jernalder og tidlig middelalder. Holsøya og området er sentralt og fint tilrettelagt for nærturer, med god skilting om kulturminneområdene.

Vi fikk fortellinger om gravfunnene og kartleggingen fra syttitallet, hvor det ble funnet perler og små gjenstander. Gravplassene var for bønder i området, ingen "kongegraver". Gravene er bygd opp med kammer, og avsluttet med steintak i en oval eller rund haug, og en bauta."

Her ser vi noen bildeglimt fra omvisningen:

Ser lyst på Storgata

Arbeidet med Storgata pågår jevnt og trutt, og selv om det er en rekke avklaringer som må til, ser prosjektleder Eivind Edvardsen fra WSP i Tromsø, lyst på arbeidet. Klikk for stort bilde

Han har jevnlige møter med ei tverrfaglig prosjektgruppe for Storgata, og han rapporterer direkte til ei styringsgruppe der også rådmannen er med. Går alt etter planen, igangsettes arbeidet med del 1 allerede på seinsommeren, og deretter følger del 2 og del 3 i de kommende årene. Del 1 løper fra rundkjøringa ved Lofotsenteret til Meieriet. Når man kommer til del 2, vil det også skje en ganske betydelig omlegging av rundkjøringa ved Alf Lie-gården. Den blir justert både når det gjelder plassering og utforming. Rundkjøringa skal fortsatt være kjørbar for store kjøretøyer, men med vesentlig lavere fart, og hele rundkjøringa vil egentlig gjennomgå et hamskifte. I dag er den ei rundkjøring på biltrafikkens premisser, mens den etter ombygginga skal være ei rundkjøring tilpasset ei miljøgate der myke trafikanter har rangen.

Når det gjelder arbeidene i Storgata i forhold til sykkelløpet Arctic Race of Norway torsdag 15. august, kan ikke Edvardsen og hans arbeidsgruppe si om det det blir oppstart av arbeidene eller ikke, noe som først blir klart etter anbudsprosessen er over.

Det blir derfor planlagt for to alternativer når Leknes skal passeres to ganger før målgang, noe både Vestvågøy kommune og Arctic Race er enige om at er det mest fornuftige.

Klikk for stort bilde