Nyhetsbrev uke 14

Denne uka ble listeforslagene til høstens kommune- og fylkestingsvalg lagt fram, og Norges Fiskarlag var her for å se på avfallshåndtering i havnene i kommunen vår. Dette, og mer til kan du lese om i ukas nyhetsbrev.

Fiskarlaget ser til Vestvågøy

Arbeidet som havnedrift i Vestvågøy kommune havn og Lofoten Avfallsselskap (LAS) gjør for å få kontroll på avfall i havnene, har vakt interesse i Norges Fiskarlag.Denne uka var tre representanter fra fiskarlaget, deriblant en uredd fotograf, på Vestvågøy, der de møtte havnesjef Kjell Jakobsen og Monica Kleffelgård Hartviksen i LAS. I tillegg fikk de se hvordan avfallshåndteringen er gjort i praksis på Ballstad, som er en av tre havner på Vestvågøy der det nå kan leveres spesialavfall fra skip og båter. Les mer om dette her.

Jobber med verdier

Vestvågøy kommune er for tiden i gang med en prosess rundt de nye verdiene som kommunestyret har vedtatt. "Stolt lofoting!" skal overta for "I forkant", i tillegg til at verdiene respekt, tillit, åpenhet, raushet og mangfold skal inn under huden på alle som jobber i Vestvågøy kommune.

Denne uka var alle lederne samlet til en workshop rundt dette i kommunestyresalen, og arbeidet ble ledet av kursholdere fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Men først innledet rådmann Kjell Idar Berg og HR-sjef Laila J. Salomonsen om verdier, noe de gjorde i form av å samtale om hvordan de selv oppfatter verdiene kommunen har valgt, og hvordan man som ansatt kan etterleve dem i det daglige.

Her er listeforslagene

Mandag denne uka var siste frist for å levere inn  listeforslag i forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg, og her kan du se listene fra alle partiene som stiller med liste i Vestvågøy til høsten. Valgdagen er mandag 9. september, men planleggingen av valget er for lengst i gang i Vestvågøy kommune. Både politisk sekretær, kommunens systemkonsulent og en IKT-konsulent har deltatt på et nasjonalt fagforum på Gardermoen. Ønsker du å lese mer om valg i Norge, er den nasjonale siden valg.no et godt sted å begynne.

Nytilsettinger

Følgende er tilsatt i undervisningsstillinger:

 • Benjamin Einarsen, Buksnes skole.
 • Magnus Luncke Halset, Leknes skole.
 • Morten-André Olsen, Leknes skole
 • Sandre Henriette Løvdal Lorentzen, Leknes skole.
 • Marie Alstad-Åland, Leknes skole.
 • Lisa Marita Larsen, Bøstad skole.
 • Ingrid Kjærstad, Buksnes skole.
 • Silje Braaten, Ballstad skole.
 • Günter Reinfeld, Bøstad skole.
 • Hanne Sørgård Lid, Fygle skole.
 • Laila Henriette Svensson Høyen, Leknes skole.

Øvrige tilsettinger

 • Ann Merete Brekken er tilsatt i 100 % fast stilling som barnevernkonsulent ved Lofoten Barnevern.
 • Hanne Tokle er tilsatt i 100 % fast stilling som Barnevernkonsulent ved Lofoten Barnevern.
 • Katrine Møller er tilsatt i 70 % stilling som helsefagarbeider ved Vestvågøy sykehjem.
 • Knut Haugen Bergsrønning er tilsatt i prosjektstilling ved IKT, informasjonsenheten.
 • Grace Gabire er tilsatt i 40 % fast stilling som assistent ved Lekneshagen bofellesskap.
 • Renate Romuld er tilsatt i 50 % fast stilling som helsefagarbeider ved Leknes bo- og service.

Lær om opplevelsesdesign

Lofoten Matpark arrangerer i neste måned kurs i opplevelsesdesign i samarbeid med Høve Støtt AS og Innovasjon Norge.
-Vi vil arrangere ett kurs i Lofoten og ett kurs i Vesterålen. Kurset i Lofoten vil foregå i Lofoten Matparks lokaler på Leknes 20. - 21. mai, mens kurset i Vesterålen vil foregå på Melbu Hotell 23. - 24. mai. Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv, redegjør Ørjan Arntzen i Lofoten Matpark.Det er Innovasjon Norge som står for det faglige innholdet i kurset, i samarbeid med Høve Støtt AS. Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Kursene arrangeres fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift.
-Hvert kurs ledes av to eksperter som er håndplukket til hvert enkelt kurs, forsikrer Arntzen.
Kurset koster 1950 kr. eks. moms. Påmeldingsfristen er 14. mai.

Leder fagutviklinga

Solrun Holm tiltrådte den 25. februar stillingen som leder for fagutviklingsavdelinga i Vestvågøy kommune, og hun har ansvaret for fagutviklingssykepleierne innenfor kreft, diabetes, slag og rehabilitering, rus og psykisk helse.

Også hjelpemiddeltjenesten ligger under fagutviklingsavdelinga, som er en støttefunksjon for åpen omsorg. Med det menes det at de som jobber ved denne enheten legger til rette for kontinuerlig faglig utvikling i en svært viktig sektor innenfor de tjenestene Vestvågøy kommune yter.
Holm har bakgrunn fra Nord Universitet, der hun har innehatt stillingen som 1. lektor.
-Etter tredve år på universitetet, var det på tide å prøve noe annet, sier Holm.
Hun har også bakgrunn som fagbokforfatter, og ga nylig ut boka "Klinisk legemiddelhåndtering" sammen med Jan Olav Notevarp.

Kommer med eget telt

Statens Vegvesen Region nord har meldt sin ankomst til Arctic Race of Norway torsdag 15. august, og de kommer til å ha en solid bemannet stand i Leknes sentrum.
Hovedfokuset vil være "Del veien-kampanjen", og de skriver blant annet følgende om hensikten med å være til stede på Leknes: "Også i år er vårt mål å påvirke lokalbefolkningen til større bevissthet og sikkerhet i trafikken. Fokuset er et bedre samspill mellom bilister og hverdagssyklister."
Vegvesenet stand vil også ha en demoplass for bevisstgjøring av blindsoner i trafikken, og de kommer med 10-15 personer og et oppblåsbart telt.

RLG-møte i Stamsund

Rådmannens ledergruppe (RLG) har jobbet to dager med økonomigjennomgang og budsjettplanlegging, og for å kunne jobbe mer konsentrert og uforstyrret, ble møtene flyttet ut av huset.

Men med stramme budsjetter, ønsker man ikke bruke mer penger enn høyst nødvendig, noe det ble funnet en veldig hyggelig løsning på i Stamsund, der Figurteateret i Nordland velvillig lånte bort sitt møterom.
Et møterom som for øvrig er interiørmessig nesten urørt etter JM Johansens storhetstid.
Takk til Figurteateret for lånet, god stemning og et fantastisk utsyn over Skjærbrygga og havna.