Viktig melding

Nyhetsbrev uke 14/22

God påske til alle trofaste lesere :)

 

 

Informasjonsmøte om produksjons- og miljøtilskudd

Rådgiver på landbruk, Marit Larsen, kan fortelle at det Vestvågøy kommune 22. mars arrangerte informasjonsmøte for gårdbrukerne. Tema for møtet var produksjonstilskudd og miljøtilskudd i landbruket. Disse ordningene ble gjennomgått og det var også fokus på bruk av Gårdskart og alle søkemuligheter som finnes i Kilden. Det ble satt av god tid til spørsmål og utveksling av erfaringer. Et tilsvarende møte ble holdt dagen etter for gårdbrukere i Flakstad kommune.

 


Det ble servert lokalmat fra Aimee`s, Lofoten gårdsysteri, Aaland gård, Solveig Utvik og Solrun Finstad. Bakevarer ble levert fra Lofotlefse og Lofoten bakeri.

 

Nyhallen på Leknes i god progresjon

I forbindelse med samlokalisering av Vest-Lofoten videregående skole i et nytt bygg på Leknes, har Nordland Fylkeskommune bedt Vestvågøy kommune om å øke tilgjengelig hallkapasitet nær den nye skolen.

Informasjonsansvarlig benyttet anledningen til å ta kontakt med prosjektleder Ivan Pirozhkov ved enhet for Prosjekt og infrastruktur (PI) og ba om en befaring slik at kommende skoleelever og innbyggerne kunne få sett status på den nye hallen. Det lot seg gjøre. Ivan visste villig fram status på hallen, og virket tilfreds med progresjonen.

 

Thomas Thomassen

 

 

Historikk

Kommunestyret har besluttet å bygge en ny idrettshall i tilknytning til den gamle Lekneshallen.
Hallen skal driftes av Lofothallen AS og er tiltenkt utleid til fylkeskommunen på dagtid. Kommen og fylket skal dele på kostnadene, der NFK vil betale litt over halvparten. Halleie tilfaller kommunen og vil gi faste og stabile inntekter.

Nye Lekneshallen utføres som ett tilbygg med ett mellombygg i betong og hall og – galleridel i limtre.
Hovedbæresystem og overflatene i den nye hallen vil være tre, og valget følger nasjonale føringer om økt bruk av treverk i offentlige bygg. Søyler og gitterdragere er utført i limtre, veggelementene er i massiv tre.

De delene av nye Lekneshallen, som ligger under bakken, utføres i betong.

På grunn av brannseksjonering mellom ny og gammel del, vil mellombygget, som inneholder, garderober, treningsrom, møterom og teknisk rom, også bli oppført i betong.

 

Ivan viser overgang mellom ny og eksisterende hall.


Interiørmessig vil de to hallene snakke samme språk, da interiøret i den gamle hallen preges sterkt av de kraftige limtrebuene og trekledningen på veggene.

 

Den nye hallen vil få utvendig trekledning, i kontrast til den gamle hallen, som har en fasade av metallplater. Himlingen i hovedsalen vil ha den karakteristiske lyse blåfargen som man ellers har på fasaden på den gamle hallen.

Enøk tiltak og brukervennlighet

Den nye hallen vil ha egen varmesentral med energibesparende tiltak som varmepumper. Bygget vil også bidra til energibesparelse i den gamle hallen, ettersom noe av den ventilasjonen der vil tilknyttes den nye varmesentralen. Hallen er universelt utformet, og det nye trapperommet med heis, gir også adgang til andre etasje og tribuner i den gamle hallen.

 

FV. Prosjektleder Ivan Pirozhkov og informasjonsansvarlig Thomas Thomassen. Gjesten kunne konkludere med at dette blir bra for kommunens elever og innbyggere.

 

 
Når er hallen klar til bruk?

Overtakelsen av bygget skal skje i midten av juni, med påfølgende innflytting, og vil være klar til skolestarten i høst.

Ferieklubben er lagt ned

Aud Karin Larsen ber oss om å informere om at Ferieklubben i Vestvågøy i regi av Vestvågøy frivilligsentral ikke vil bli arrangert flere ganger. Hun oppfordrer alle som har behov om å følge med på tilbud i regi av Vestvågøy Røde Kors og Lofoten friluftsråd.

Bidrar i forskningsprosjektet LANDTIME

Onsdag hadde besøksforvaltningsgruppa i Vestvågøy kommune møte med forskere fra Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Lofoten og Vestvågøy er et av område hvor forskerne vil innhente sine data fra og vi har sagt oss villige til å bidra med vår kompetanse. 

 

Jan Vidar Haukeland (TØI). Knut Bjørn Stokke, Inger-Lise Saglie, Morten Clemetsen (NMBU). Hanne Lykkja (NFK), Peter Andresen (Friluftsrådet), Marin Reigstad, Marit Gressetvold, Bjørn Harald Brenna og Sigve Olsen (VVK) Sigve Olsen

  
Forskningsprosjektet LANDTIME skal frembringe ny tverrfaglig kunnskap om arealplanlegging regulert av Plan- og bygningsloven (2008) for å fremme en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Hovedmålet er å utforske det norske plansystemets evne til å håndtere arealplaner på ulike forvaltningsnivåer og detaljeringsnivåer i ulike tidsdimensjoner sett i forhold til eiendomsrett, eiendomsregimet og hensynet til fremtidige generasjoner. Prosjektet har fått 10 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd og skal gå frem til november 2025.

 

I møtet med Vestvågøy kommune var det særlig fokus på våre planer og oppfølging av områder med særlig høy turistbesøk; Haukland, Uttakleiv, Unstad og Eggum.

Helsefremmende barnehage

Fredag i forrige uke var Greta Klevstad og Ingunn Abrahamsen ute i nok en barnehage i Vestvågøy og delte skiltet «VI ER EN HELSEFREMMENDE BARNEHAGE». Denne gangen var det Multemyra barnehage som var klar for sertifisering, og den tiende barnehagen i Vestvågøy som nå har fått godkjenning.

 

Fint "påskebilde" av barnehagestyrer Anne Olsen og hennes ansatte. En glad og fornøyd gjeng.


Greta Klevstad er folkehelsekoordinator i kommunen, og jobber blant annet med å følge opp satsningen på helsefremmende barnehage og skole. Sammen med rådgiver for barnehagene, Ingunn Abrahamsen, har folkehelsekoordinator ansvar for å  godkjenne barnehagene som helsefremmende.

 

God helse og trivsel er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene og skolene er en viktig arena for god helseutvikling. I samarbeid med Nordland fylkeskommune arbeider Vestvågøy kommune for at alle barnehager og skoler skal arbeide systematisk for å hindre utenforskap og øke andelen som gjennomfører videregående opplæring. Gjennom fokus på å anerkjenne alle, arbeide med psykisk- og fysisk helse, og godt samarbeid med aktørene i og rundt barnehagene og skolene, er målet at flest mulig skal være i stand til å mestre livet.

Folkehelsekoordinator Greta Klevstad forteller at det var ikke vanskelig å godkjenne Multemyra som helsefremmende. Barnehagen har gode planer og praktiserer godt helsefremmende arbeid i tråd med Nordland Fylkeskommune sine ti anbefalte kriterier:

 1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen.
 2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
 3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag
 4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges
 5. Barnehagen er tobakksfri
 6. Barnehagen har fokus på god hygiene
 7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende
 8. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov
 9. Barns medvirkning vektlegges
 10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid

I godkjenningen ligger det et krav om å lage en plan for regelmessig selvevaluering som sikrer at tema holdes varmt kontinuerlig. 

Nytt og nyttig

Byggesaksforum starter opp igjen

Oda på byggesak forteller at de vil starter opp igjen med byggesaksforum! Etter to års fravær har vi igjen mulighet til å invitere til byggesaksforum – vi ser frem til å møte næringslivet igjen. Datoen blir fredag 13 mai, og forumet varer frem til lunsj. Hold gjerne av datoen allerede, så sendes innbydelse med mer informasjon ut innen kort tid.

Ikke telefontid på byggesak i påskeuka

Vi ønsker også å informere om at det ikke er telefontid på byggesak i den stille uke (uke 15).

Fikk du med deg disse andre nyhetene denne uka?

Kunngjøring av vedtak – 4 reguleringsplaner

Vestvågøy kommunestyre har 29.03.2022 egengodkjent følgende fire reguleringsplaner:

 • Øvelsesfelt Skifjordmarka
 • Lofoten Sjøprodukter, Mortsund
 • Høydebasseng Stamsund
 • Allmenningen Ballstad.

Les saken her...

Humorkameratene på Meieriet 8. april

Humorkameratene stiller smittefri og energifylt til et forrykende show på Leknes, fredag 8. april kl. 19.00. Les saken og vær rask å bestill billetter her...

Brann i fiskefartøy utenfor Lofoten

Informasjon om Vestvågøy kommunes beredskapsoppfølging. Les saken her...