Nyhetsbrev uke 11

I ukas nyhetsbrev blir det både litt Arctic Race, litt rådhus og en snartur innom Bøstad skole. Pluss ymse annet.

Klikk for stort bilde

Kommunalsjef for teknikk, næring og kultur, Håvar Berg-Larsen, har sammen med ingeniør Heidi Kleven begynt å forberede en såkalt mulighetsstudie av hvordan rådhuset og Origo kan utnyttes best.
Årsakene til at man tar tak i dette er at man vil unngå å skyve renoveringsbehovet for langt framfor seg, samtidig som det er et mål å utnytte egen bygningsmasse best mulig, og unngå ekstern leie av lokaler. Selv om det meste av kommunal virksomhet i dag er samlet på rådhuset og i Origo, så leies det fortsatt lokaler hos eksterne.
Berg-Larsen og Kleven forteller at det som er veien videre i arbeidet med mulighetsstudien er at det utarbeides en bestilling fra kommunens side. Deretter vil et ingeniørfirma som det foreligger en rammeavtale med, forespørres om å utføre mulighetsstudien, som også vil gi et anslag om hvor i høve en ombygging av rådhuset og deler av Origo vil koste.
-Dette vil så legges frem for politikerne, slik at de kan avgjøre om dette er noe vi skal gå videre med, redegjør Berg-Larsen.
Ut i fra tidligere estimater på ombygging av rådhusets kjeller, ser han ikke bort i fra at man er i størrelsesorden 100 millioner hvis rådhuset og Origo skal bringes opp til dagens standard og være mest mulig hensiktsmessig når det gjelder utnyttelse av plass.
Bygningsmassen er fra tidlig på åttitallet, og blant annet står man overfor store utbedringsbehov når det kommer til oppvarming og ventilasjon. I tillegg er bygningen langt fra optimalt utnyttet, og det vil ifølge
Berg-Larsen være mye å hente på mer rasjonell utnytting av de kvadratmeterne man har til rådighet.
-Det vil jo til enhver tid handle om kost/nytte, og hvordan man kan drive gode tjenester for innbyggerne så økonomisk som mulig, påpeker Kleven.
I skrivende stund foregår det for øvrig en ombygging for å gi flere kontorplasser, og frem til 12. april vil det være håndverkere i sving med å flytte på modulveggene, noe som gir en gevinst på fire nye kontorer. Det medfører at syv medarbeidere for tiden er plassert midlertidig rundt om på rådhuset, og i Origo.
Lettveggsystemet på rådhuset lar seg fortsatt komplettere, og det kan derfor gjøres justeringer av størrelsen på kontorer uten større bygningsmessige endringer.
Den utvendige renoveringen foregår fortsatt, og ifølge ingeniør Ove Berg er entreprenørfirmaet Chirita nå klar til å starte opp med neste fase av fasadearbeidene.
-Betongskader på fasaden mot Granliveien blir det første som skal gjøres, deretter skifting av vinduer, forteller Berg.

Tilbyr frokost

Bøstad skole har som et prøveprosjekt begynt å tilby gratis frokost for elever på 6.–10. trinn.
Det er ryddet et spiserom til formålet, der det ifølge rektor tidligere var et lager med gamle bøker og PCer som var tatt ut av drift.

Rektor Geir Steinar Vestnes forteller at frokosten ordnes av lærling Hanne Edvardsen og det er funnet penger til å tilby frokost på tirsdager og fredager frem til påske.
-Prøveperioden går i utgangspunktet frem til påske, så får vi se om vi klarer å drifte videre, sier rektor.
Takk til Pia Veigård som har hjulpet oss med bilder fra frokostrommet.

Alle med

Statistikk viser at 257 barn i Vestvågøy bor i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse er står i fare for ikke å få være med på organiserte fritidsaktiviteter.

Klikk for stort bilde

Frivillighet skal være gjennomgående tema i alle kommunedelplanene. Prosjektgruppa for kommunedelplanen for oppvekst har derfor funnet en samarbeidspartner i ALLE MED (www.allemed.no). Folkehelsekoordinator Nora Warhuus Samuelsen inviterer i den sammenheng ansatte og representanter for frivilligheten på Vestvågøy til en idedugnad om dette 11. april kl 18-21, der kartlegging av status, og mulige verktøy som kan brukes blir arbeidet med.

Rydder på rådhuset

Det er vel ikke et helt ukjent fenomen at det samler seg en del skrot i årenes løp. "Kjekt å ha" og "kan komme til nytte" er noe de fleste av oss har et forhold til.
Slik er det også på Vestvågøy rådhus. Men nå tar vi en vårrufs, og den skal etter planen foregå i første halvdel av april. Da går vi løs på lagre av likt og ulikt, og får det ned i tre containere for ulike fraksjoner.
Vårrufsen tar til etter lunsj, og fortsetter utover ettermiddagen som en dugnad der belønningen og avlønningen er pizza.
Målet er å frigjøre plass, skape oversikt og lette arbeidet med å planlegge for romdisponeringen fremover. Kvadratmeterne i rådhuset er verdifulle, og det er mye god kommuneøkonomi i å rasjonalisere arealbruken i egne bygninger for å minimalisere ekstern leie.

Garden kommer

Denne uka ble det klart at Vestvågøy får et svært ettertraktet besøk under Arctic Race i august. Da kommer nemlig Hans Majestets Kongens Gardes Musikkorps til Leknes, og de skal være her fra tirsdag 13. august til lørdag 17. august. De 125 gardistene skal bo i Lofothallen, og for Vestvågøy som vertskommune for Arctic Race of Norway 2019, er dette et svært velsett besøk som vil bidra ytterligere til å skape et flott arrangement med mange stoppunkter for TV-teamene som dekker arrangementet. Gardemusikken skapte uforglemmelige TV-bilder under Arctic Race i 2015, da de spilte på fjellet Keipen utenfor Harstad. Nå gjenstår det å se hva vi kan forvente oss her. Fjell og fjære er vi godt forspent med, så det skulle være mange muligheter.

Tilbyr kommunerabatt

Spesialpedagog, eks-redaktør og stand up-arrangør Benjamin Einarsen er en herremann som liker å tenke nytt. I tillegg setter han åpenbart stor pris på sine kolleger i Vestvågøy kommune. Klikk for stort bilde

Han tilbyr derfor noe så sjeldent som "kommunerabatt" på sitt neste stand up-show. Med noe angst og beven i forhold til hva et kommunalt nyhetsbrev bør og skal inneholde, tar vi med denne opplysningen, men understreker at innholdet i showet ikke er kvalitetssikret av Vestvågøy kommune.

SI.LO blir turistinfo

Fra begynnelsen av mai skal turister som kommer til Leknes få hjelp i den nye turistinformasjonen som skal drives av SI.LO, som per i dag er butikkutsalget til kunstnerne Nina Beyer og Anders Tangrand. SI.LO får 330.000 kroner i driftsstøtte fra Vestvågøy kommune, og skal levere en tjeneste som er nærmere beskrevet i nasjonale krav Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).Klikk for stort bilde

-Vi skal være i gang senest 1. mai, sier Nina Beyer.

Hun er veldig fornøyd med å ha fått denne avtalen med Vestvågøy kommune, og hun mener det skal la seg gjøre å tilby de tjenestene man er forpliktet til og samtidig drive galleriutsalget som før.

-Det som gjelder er å finne de rette produktene, både av kunst og suvenirer, og de må være mulig å få med seg for kundene, sier Beyer.

Hun og kollega Tangrand har allerede gjort en rekke erfaringer rundt hva turister kan tenke seg å innlemme i feriebagasjen, i tillegg til at de har lært seg å være på tilbudssiden når det gjelder forsendelse hjem til kjøperen.

Næringssjef Sigve Olsen er svært tilfreds med løsningen, og han har tro på driverne av SI.LO er kapable til å veilede og informere turister.

-Jeg føler meg trygg på at de kommer til å skape en god ramme rundt tilbudet, sier Olsen.

Frem mot nyåpning av lokalene kan innbyggere og næringsliv følge med på Vestvågøy Turistinformasjon sine facebooksider for løpende info.

Pasientsikkerhet på programmet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland, ved leder Tone Krüger, har vært med å planlegge og gjennomføre den 6. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin i samarbeid med Nordland legeforening.
-Konferansen gikk av stabelen i Bodø 12. og 13. mars med et variert og faglig godt program. Utviklingssenteret presenterte sine aktiviteter og prosjekter for 190 deltakere fra hele landet, og særlig stolte er vi av å fortelle om gjennomføring av læringsnettverk med tiltakspakken Riktig legemiddelbruk for 21 kommuner i fylket, redegjør Krüger.

Programkomiteen, som her er sammen med statssekretær Anne Bramo fra Helse- og omsorgsdepartementet (midten), besto av (fra venstre) Gøril Ursin fra Nord universitet i Bodø, Hallgeir Kolvik som er kommunelege i Bodø, Kjell Arne Helgebostad som er kommunelege på Røst og USHTs leder Tone Krüger.Klikk for stort bilde

Læringsnettverk er ifølge Krüger en anerkjent metode som fremmer systematisk kvalitetsforbedringsarbeid spesielt tilpasset helse- og omsorgstjenestene.Over en tidsperiode på ett år møttes forbedringsteam fra deltakerkommunene tre ganger, mens de også gjennomfører et forbedringsarbeid knyttet til legemiddelbruk på egen arbeidsplass.
Når forbedringsteamene samles i læringsnettverket, får de kunnskap om forbedringsarbeid samtidig som de får dele erfaringer med hverandre. I utviklingssenterets presentasjon deltok også kommunelege Eva Skoglund fra Hamarøy, som fortalte deltakerne på Alders- og sykehjemskonferansen om de erfaringene forbedringsteamet fra Hamarøy har gjort.

Klikk for stort bilde

Den oppmerksomme leser, vil huske at også at omsorgstjenesten i Vestvågøy, sammen med utviklingssenteret, har gjennomført læringsnettverk siste år, med forbedringsarbeid knyttet til ernæring, der nesten alle avdelingene deltok.

Utviklingssenteret i Nordland er stolte over også å ha fått ros fra pasientsikkerhetsprogrammet for å ha bidratt til at de faktisk nådde sitt mål om spredning av programmets tiltakspakker til 75 prosent av landets kommuner innen utgangen av 2018. Dette ble pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe, der Vestvågøys rådmann Kjell Idar Berg er medlem, orientert om i styringsgruppemøte sist høst.

Førskoledager på Svarholt

-Torsdag 14. mars hadde Svarholt skole den første av i alt fire førskoledager. 18 elever koste seg med stasjonsundervisning sammen med tre voksne fra barnehagen, en forelder og to voksne fra skolen, forteller lærer Inger Rørvik.
Hver stasjon hadde en voksen. Denne gangen bestod stasjonene av førskolearbeid på pc, finmotorisk øving med mer, matematikkstasjon i form av tellefortellingen "Skinnvotten" av Alf Prøysen, sporing med trekantblyant med fokus på blyantgrep og skrivestasjon.

-Alle som var med koste seg. Det hele ble avsluttet med spising av matpakke og friminutt sammen med de andre elevene. Dette er et godt samarbeid mellom barnehagene i Stamsund og Svarholt skole, oppsummerer Rørvik.

Kurs i Tilskuddsportalen

Onsdag denne uka møttes vel 50 representanter fra frivillige lag og foreninger til kurs i Tilskuddsportalen i Meieriet kultursenter.Klikk for stort bilde

Anne-Grethe de Geus fra Tilskuddsportalen holdt et inspirerende foredrag om hva som skal til for å skrive gode søknader, hvordan en tilskuddsforvalter tenker og ikke minst hvordan lag, foreninger og kommune kan bruke Tilskuddsportalen som et verktøy for å finne søknadsordninger til sine prosjekter, forteller folkehelsekoordinator Nora Warhuus Samuelsen.
"Dagens innføring i Tilskuddsportalen er noe av det beste eg har vært borti av sånt.
Anne Grethe var meget grundig forberedt og kunne det med presentasjon. Terningkast seks"
, lyder tilbakemeldingen fra én av deltakerne.
-Husk at alle lag og foreninger i Vestvågøy kommune har tilgang til Tilskuddsportalen, det er bare å logge inn og opprette en bruker, Warhuus Samuelsen.