Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune, uke seks

Februar er en god arbeidsmåned. Ingen ferier kommer susende inn fra siden, og det blir kontinuitet i det man holder på med.

Digitalt personalarkiv

1. februar var for øvrig skjæringsdato for arkivering av papirer i personalmapper i Vestvågøy kommune. Nå er det kun digitale mapper som gjelder, og systemkonsulent Kristine Vøyle kan melde om at overgangen har forløpt greit uten de store problemene. Kristine er uansett lett på foten, og reiser ut til kolleger som trenger hjelp på kort varsel.

Klikk for stort bilde

I korte trekk går endringen ut på at 1. februar er satt som et "skarpt skille", noe som igjen betyr at det etter denne datoen ikke arkiveres papirer. Alt blir skannet, og etter tre måneder blir papirene makulert. Den enkelte leder har tilgang til sine ansatte, og ingen andre.

-Et oversiktlig og godt system, der personvernet er forskriftsmessig ivaretatt. Pluss at informasjonen er mye mer tilgjengelig for lederne, oppsummerer Kristine Vøyle.

Vestvågøy kommune bruker systemet Acos Websak til saksbehandling, og det er i dette systemet at personalarkivet fra nå av vil befinne seg.

-Et slikt system, som også er en offentlig godkjent arkivkjerne, er veldig trygt med tanke på personvern, kan Vøyle fortelle.

Mange norske kommuner bruker samme system, og for kommuner på Vestvågøys størrelse er det vanlig med en systemkonsulent som har hovedansvaret for opplæring, oppdatering og vedlikehold av systemet, og i vårt tilfelle er det Kristine.

Erfaringsutveksling om TFF

24. januar deltok  Mads Tangen, konstituert enhetsleder i Tjenester for funksjonshemmede (TFF), og Benedikte Olavsen, avdelingsleder i TFF på en erfaringssamling i regi av KS.

Dagen var ifølge Tangen inspirerende, og det viste seg at mange kommuner står ovenfor de samme utfordringene når det gjelder tjenester til utviklingshemmede.
Mads og Benedikte dro hjem noen erfaringer rikere, og som tas med tilbake til arbeidsgruppe omsorg.

-Om dette nettverket skal videreføres, eller det startes opp et nytt tilsvarende nettverk, så vil det være veldig nyttig, og relevant for Vestvågøy og delta i et slikt nettverk, påpeker Mads Tangen.

Erfaringssamlingen er for kommuner som tidligere har deltatt i et nettverk for læring,- analyse- og tjenesteutvikling av tjenester til mennesker med utviklingshemming. Kommuner som har vært med gjennom de to siste årene er Narvik, Lillehammer, Gol og Haugesund. I tillegg var samlingen åpen for ledere i andre kommuner som også jobber innen samme tjenesteområde. På dette seminaret fikk deltakerne høre og lære om hvordan kommuner har jobbet med:

  • Å få innsikt i egen ressursbruk sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse
  • Utforske hvilke faktorer som virker inn på ressursbruk og resultat 
  • Fremme læring på tvers og finne beste praksis
  • Bidra til nytenkning med tanke på dimensjonering av tjenestetilbud, organisering og fleksibilitet ihht til varierende brukerbehov.  

Andre undertemaer som har vært belyst og som det ble informert om var:

  • Tjenestetildeling
  • Fleksibel bruk av ressursene
  • Vedtakstimer og årsverkstimer
  • Pårørende samarbeid/frivillige
  • Organisering/struktur på tjenesten
  • Bemanning og arbeidstidsordninger

Fra Hero til kommune

Frem til asylmottak-konsernet Hero la ned virksomheten i Stamsund, var det Trond Iversen som holdt orden på økonomien, lønna til de ansatte og utbetalingene av stønad til asylsøkerne.

Klikk for stort bilde

Nå får vi glede av Tronds kompetanse her på huset, og han har gått inn i en stilling på HR og lønn som sto ubesatt, noe som har medført høyt press på de øvrige.

-Mye nytt. Veldig annerledes, oppsummerer Trond Iversen, som også kan kvittere ut at han trives i rådhusets andreetasje, som huser dokument, skole, politisk sekretær, HR-staben, rådmannen, varaordføreren og ordføreren.

-Ta opp etter hunden

-Å ta opp etter hunden burde være en selvfølge, sier miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy kommune, Martine Horn Gjernes.

Klikk for stort bilde

-Det gjelder både langs veier, gang- og sykkelveier, på fortauer og i skiløypa, fremholder hun.
Hundelort i skiløypa er et stadig tilbakevendende frustrasjonselement blant brukere av løypene innover i bymarka, og også i andre løyper i kommunen vår.
Når det gjelder problematikken på Leknes, har Inge Olsen i Leknes Skiklubb kontaktet Vestvågøy kommune og forhørt seg om kommunen kan hjelpe, både ut i fra et miljø- og folkehelseperspektiv.
Horn sier at man har sett på den modellen Olsen har foreslått, der en kommersiell aktør utplasserer dispensere med poser, og det hele skal finansieres av reklame på dispenserne.
-Vi ønsker å se nærmere på denne løsningen, men kan ikke prioritere det akkurat nå. Det er noen utfordringer rundt søppelbokser og tømming av disse. Uansett, i påvente av en mulig løsning, vil Vestvågøy kommune oppfordre hundeeiere å ta opp etter hunden sin. Det er ikke for mye forlangt, og dette handler også om å anerkjenne den jobben som gjøres i de ulike skigruppene. De står på for å gi oss som bor i kommunen fine løyper. Det er ikke greit med hundelort i løypa, som ungene kanskje detter oppi, sier Horn Gjernes.

Lager arkivanalyse

Denne uka har Henning Kirkegaard fra Dansk Scanning AS vært på rådhuset og gått gjennom eiendomsarkiv, byggesaksarkiv og landbruksarkiv.

Klikk for stort bilde

Målet med gjennomgangen er å gjøre Vestvågøy kommune i stand til å utarbeide et anbudsdokument for å få tilbud fra de tilbyderne som driver med skanning av store arkiver. I tillegg til å måle opp arkivmengden, gjøres det også en vurdering av arkivkvaliteten, og for å si det litt folkelig: de som har orden i sysakene slipper billigere unna digitaliseringsprosessen. Tilbakemeldingen så langt er oppløftende:

-Her ser det bra ut, fastslår Kirkegaard.

Noe annet vil for øvrig overrasket stort, da både tidligere kommunearkivar Haldis Waag og nåværende kommunearkivar Peggy Andreassen, er opptatt av høy arkivkvalitet.

Feirer kunstnerhus

Lørdag 9. februar åpnes utstillinga "MØRKETIDA/darkness time" på Meieriet, som er en feiring av at Kunstkvarteret Lofoten på Vestvågøy har drevet kunstnerhus i ti år. Det er 17 kunstnere som deltar, og alle har tilknytning til Kunstkvarteret i Hagskaret, enten som gjestekunstner eller leietaker.

-Kunstkvarteret Lofoten på Vestvågøy har drevet kunstnerhus i ti år. I anledning jubileet har vi invitert Kjetil Berge til å kuratere vår jubileumsutstilling i Meieriet Kultursenter. Det er Astrid Arnøy fra Nordland Fylkeskommune som vil foreta den offisielle åpningen, forteller styreleder Vebjørg Hagene Thoe.

Det blir også en liten konsert av Ken-Gøran Mikkelsen og koret "Salig Blanding", og etterpå er det omvisning i kunstnerhuset.
 
Samtidig feires etableringen av KK-Trykk i Kunstkvarteret. KK-Trykk er en ny grafikkavdeling med to presser. I tillegg åpnes det en utstilling av trykk. Dette er det tidligere rådmann i Vestvågøy, Bjørn Kjensli, som skal foreta. Utstillingen heter "Nye ut-Trykk", og etter åpningen er det mingling og fiskesuppe.

Med andre ord, en dag med mulighet for mange kulturelle inntrykk her på Vestvågøy.

Heiste sameflagget

Etter en humoristisk påminnelse fra Lofot-Tidende, ble sameflagget heist på onsdag, på samefolkets dag. Nå viser det seg at flaggheisingen ikke var avglemt, men flaggheiserne kom seg verken ut døra til balkongen eller gjennom snømassene. Etter at vaktmester Ole Martin Romuld ble satt på saken, ordnet det seg med både snøfjerning og flagging.

Klikk for stort bilde

Frister med ICDP

Nå vet du mest sannsynlig ikke hva det er, men hos familieenheten i Origos 3. etasje er dette en velkjent forkortelse. ICDP er International Child Development Program, og Vestvågøy kommune har vært delaktig i dette siden 2017. Programmet er et foreldreveiledningskurs over åtte kvelder, og det handler veldig mye om relasjonen til barna.
Barn i denne sammenhengen er gruppa fra null til atten.

Klikk for stort bilde


-Foreldrerollen er ikke enkel, og alle har utfordringer. Barn kommer ikke med en bruksanvisning, sier helsesøster Anne Marie Voie Hansen, som sammen med helsesøster Grethe Skulbru holder kursene.
Skjønt "holde kurs" er ikke et begrep de bruker, da de mer oppfatter seg som deltagere sammen med deltagerne, for her er samhandling og erfaringsutveksling viktig.
Derfor er gruppene heller ikke så store. Ideelt sett er det seks til åtte foreldre med på hvert kurs.
Nå er det ny mulighet for de som tenker at dette kunne være noe:
-Vi ser for oss å starte opp om fjorten dager. Det som skjer er at vi setter opp ei gruppe, så trekker Folkehelseinstituttet ut grupper fra hele landet som får kurs, da det forskes på effekten av å gå på et slikt kurs. Da har man behov for grupper som får kurs, og grupper som ikke får kurs. Begge gruppene svarer på spørsmål i en undersøkelse, redegjør Grethe Skulbru.
Men heldigvis er det ikke bortkastet å melde seg på kurs selv om man ikke blir trukket ut, for når de åtte ukene med kurs er over, setter Skulbru og Voie og Hansen opp kurs i tillegg til de som inngår i forskningsprogrammet.
Så med andre ord, melder du deg på nå, får du kurs. Enten om fjorten dager, eller ti uker.
Tilbakemeldingene fra de som har gått ICDP-kurs på Vestvågøy skal ifølge familieenheten være at kursene blir oppfattet som svært nyttige.
Folkehelseinstuttet har mer informasjon, og den finner du her.

Påmelding skjer direkte til familieenheten på telefon 760 56 270

Ta en tur på kino!

Kinotilbudet og kinosalene på Vestvågøy har aldri vært bedre. Så hva med å ta en tur på kino i dag? Husk at du alltid finner det oppdaterte kinoprogrammet på hjemmesiden til Meieriet Kino. Der kan du også kjøpe billett, og det er omtrent like enkelt som å sjekke været på yr.no

Klikk for stort bilde

Næringslivet fikk høre om LFKs langsiktige satsing

Næringsnytt handler ikke bare om profitt, det ser man her i denne møterapporten fra Vestvågøy kommunes næringssjef, Sigve Olsen: 

Vest-Lofoten Næringsforening inviterte til frokostmøte 29/1 i LFKs klubblokaler. Næringslivet var invitert til å høre om hvordan klubben jobber både med bredden i de yngre klasser, damesatsingen sammen med Ballstad og den langsiktige planen for herrelaget i 3. divisjon. Det ble fremhevet at satsingen i høyere divisjon også krever et tettere og mer forpliktende samarbeid med næringslivet. En hyggelig avslutning på møtet var at hovedsponsor Sparebank1 Nord-Norge kunne fortelle at klubben hadde fått innvilget søknad om støtte på 95.000 til innkjøp av 3-er baner.

Sparebank1 støtter LFK - Klikk for stort bilde

Fikk stoler og kurs

Skoleelever tilbringer mange timer sittende, og må ofte ta til takke med stoler som voksne med kontorjobb ville sendt avviksmelding på.
Men heldigvis, det oppgraderes ute på skolene også.
-Ungdomsskolen på Bøstad har etter mange års venting endelig fått nye stoler. Nå er det endelig slutt på vonde rygger og flis i rumpa, sier rektor Geir Steinar Vestnes.
-Før innkjøp har vi rådført oss med skolefysioterapeut Åsa Selenius, slik at vi fikk ergonomisk riktige stoler. Hun skal også ha kurs for elevene i riktig sittestilling, redegjør rektoren.
Glenn Strømstad har tatt disse fornøyelige bildene, som forteller om god stemning under "unboxing" av de nye stolene.

Gjennomgikk sektor omsorg

Sektor Omsorg er den største «biten» av kommunes virksomhet. Her er det vel 500 ansatte (rundt 330 årsverk), som hver dag, døgnet rundt, gir tjenester til bortimot 800 brukere. Sektoren har de siste årene hatt utfordringer med å holde budsjettene.
Rådmannen etablerte derfor i oktober en arbeidsgruppe som skulle «fremme tiltak som på kort og lang sikt kan få drift av omsorgstjenesten i henhold til rammene». Oppdraget var både å gjøre en grundig kartlegging av tjenestene, og å komme med forslag til konkrete tiltak. 

Klikk for stort bilde

Tirsdag i denne uka ble kartleggingen av tjenestene gjennomgått i driftsutvalget. De ønsket også at denne informasjonen skulle gis til hele kommunestyret. Dette vil vi gjøre i møtet kommende tirsdag.

I arbeidet har alle lederne, tillitsvalgte og verneombudene i sektoren vært engasjert. De har vært delt opp i grupper som har fått ulike tema å arbeide med. Onsdag presenterte disse gruppene forslagene for hverandre. Engasjementet var stort, og innspillene skal nå bearbeides videre. Målet er å presentere dette for berørte brukerorganisasjoner i slutten av februar, og så fremme forslagene for politisk behandling i slutten av mars.

Klikk for stort bilde


Vellykket YOU-offensiv

Standen til Vestvågøy kommune på fredagens YOU-messe var godt besøkt, og Benjamin Einarsen kan fortelle om spesielt stor interesse rundt stipendordningen som kommunen har etablert for å sikre seg lærere med godkjent utdanning. Ordningen gir lærerstudenter 50.000 kroner i stipend mot toårs bindingstid. Altså både penger og garantert jobb!
-Mange ville høre mer om den, og det var også masse spørsmål rundt det å være lærer og barnehagelærer, oppsummerer Einarsen.
Sammen med Geir Harald Johansen, Danielle Olavsen og Tor-Ivar Saupstad og Karoline Magnussen bemannet han YOU-standen, som også var flittig besøkt av øvrige kommuneansatte, deriblant Leknes-rektor Ole Gunnar Søstrand, som har tatt dette bildet.

Klikk for stort bilde
Også ordfører Remi Solberg benyttet sjansen til å fortelle de unge om Vestvågøy kommune, og de behovene kommunen vil ha i fremtiden. Alle niende og tiendeklassingene i Midt- og Vestlofoten besøkte messa, og det samme gjorde elevene fra Vestlofoten Videregående skole.

Scott bader Olsson

Før vi tar helg, vi som ikke jobber skift innenfor helse/omsorg eller har brannvakt, så minner vi om at det på søndag klokka 16.00 er bokbad av forfatter, kunstner og kunstkritiker Tommy Olsson, med Scott Thoe som bademester. Badingen skal foregå i Meieriet Kultursenter.


Informasjonsenheten ønsker alle ei riktig god helg.