Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke fem - 2019

Uke fem fikk en heftig start for de fleste av oss, med stengte veier, stengte skoler og et nedsnødd kommunesenter. Utover mandagen kom det nye utfordringer, med snøras og evakuering.

Klikk for stort bilde

Situasjonen var på mandag formiddag, med meldingene om snøras på Ballstad, så uoversiktlig at rådmann Kjell Idar Berg og beredskapsansvarlig Ragnhild Sæbø besluttet å sette kriseledelse.

Klikk for stort bilde

Til alt hell ble ingen skadet, og konsekvensene av det ekstreme snøfallet ble "kun" en kjede av til dels store driftsforstyrrelser, dog med unntak av store skader på et drivhus tilhørende et gartneri. Samtidig sto vi plutselig i en situasjon der det ble svært utfordrende å levere kommunale tjenester, særlig innenfor omsorg og snørydding.

Klikk for stort bilde

Vi skal ikke tvære ut det som ligger bak oss, men for Vestvågøys kommune sin del, så vil alle erfaringene vi gjorde bli grundig gjennomgått nå i ettertid. Målet med dette er å stå enda bedre rustet neste gang det oppstår en ekstraordinær situasjon, og vi må derfor bli enige om hva som fungerte, og hva som ikke fungerte. Nå er det også slik at ingen situasjoner er helt identiske, og vi må også se de erfaringene vi gjorde nå i lys av at man også kan oppleve bortfall av strøm, telefon og nett samtidig som man får en situasjon med snøras eller andre naturkrefter.

Det overordnede målet er å opprettholde alt man kan av samfunnsfunksjoner og infrastruktur i krisesituasjoner, og Vestvågøy kommune gjør for tiden en jobb på dette sammen med de andre lofotkommunene. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er under utarbeidelse for stadig flere områder, og det er jevnlig møter mellom kommunene i denne prosessen.

I den situasjonen vi nettopp var i, opplevde Vestvågøy et svært godt samarbeid med samtlige instanser vi var i befatning med. Lensmannen, politimesteren i Nordland, fylkesmannen, Statens Vegvesen, redningsskøyta, sivilforsvaret, heimevernet, Røde Kors, hundepatruljer i Lofoten, lokalavisene, NRK Nordland, TV2 og generelt alle vi var i kontakt med. Også tilbydere av overnattingstjenester var løsningsorienterte, og tok imot gjester på svært kort varsel.

Det føltes dessuten svært betryggende at vi allerede mandag kveld fikk bistand fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) som sendte hver sin geolog nordover samme kveld. Tirsdag morgen var Odd Arne Mikkelsen og Terje Brattlien ute i felten per helikopter så snart det var blitt lyst. De jobbet jevnt og trutt helt til de kunne tilråde politimesteren å oppheve evakueringen ved 11.30-tiden på torsdag.

Klikk for stort bilde

De fikk for øvrig mange godord, samt gave fra Vestvågøy kommune med seg da de dro. Ordfører Remi Solberg takket begge varmt for innsatsen, og ønsket de velkommen tilbake, men helst i en annen sammenheng.

Fra kommunalt hold vil vi avslutningsvis få påpeke at de som måtte flytte ut midlertidig fra boligene sine samarbeidet om å finne løsninger, og de viste forståelse for politimesterens avgjørelse. Ved at alle bidro til å finne konstruktive løsninger på de problemene som oppsto, ble det aldri noe konfliktnivå å snakke om. Som ordføreren uttrykte det, så er det å måtte forlate hjemmet sitt på kort varsel å bli satt langt utenfor komfortsonen.

Det vil nå bli igangsatt et arbeid med sikte på å innlemme Vestvågøy i et nasjonalt skredvarslingsprogram, som 41 norske steder så langt tar del i.

 

Eksamen våren 2019

Vi har så vidt begynt på februar, men allerede nå har planleggingen av eksamen i grunnskolen begynt.

Klikk for stort bilde

På mandag denne uka ble "skriftlige eksamen trukket", som det heter på skolespråket. Det betyr i korte trekk at kommunalsjef for utdanning, Pål Einar Røch Johansen og HR/skole-rådgiver Steinar Bergheim trakk lapper som koblet tiendeklassene på Vestvågøy og et av de tre fagene det er skriftlig eksamen i, og det er fagene norsk, engelsk og matematikk. Elever som kommer opp i norsk får to eksamensdager, en for hovedmål og en for sidemål. Resultatene fra trekningen er foreløpig svært hemmelig, og det er kun de som jobber med planleggingen som kjenner resultatene.

Ny byggesaksbehandler

Tonje Holm, fra Namdalen, begynte i ny jobb som byggesaksbehandler på næring, plan og utvikling (NPU) i Vestvågøy kommune på fredag.

Klikk for stort bilde

Hun ble tatt godt imot av enhetsleder for NPU, Karl Erik Nystad, som omsider har fått på plass en forsvarlig bemanning på enheten sin. I januar kom som tidligere omtalt, Heine Johansen, så nå ligger alt til rette for å få ned saksbehandlingstiden på den hardt prøvede enheten. Trykket på byggesaker i Vestvågøy er som kjent svært høyt, og de som jobber med dette har virkelig hatt nok å henge fingrene i.

Tonje Holm kom for øvrig flyttende hit på torsdag, sammen med samboer Håvard Walle, som er ny assisterende rådmann i Flakstad. De skal bo på Bolle, og ser begge frem til å ta i bruk lofotnaturen. Den er de ikke helt ukjent med, for Tonjes samboer har familie her.

-Jeg elsker å være ute, og det er veldig flott her sier Tonje Holm.

Hun er, i likhet med byggesaksbehandleren som kom i januar, utdannet jurist. Hennes forrige jobb var hos programvareleverandøren Visma.

Nå venter en opplæringsperiode i byggesaksbehandling, og enhetsleder Karl Erik Nystad har planlagt opplæring både på kort sikt, og lengre sikt. Han sier til nyhetsbrevet at Tonje skal komme raskt i gang, men at man samtidig skal igangsette intern kursing over lengre tid for å heve kompetansen.

Inspirasjonsdag i kommunen

Fredag 22. februar får de av de ansatte i Vestvågøy kommune som har anledning, møte Dag Otto Lauritzen. Han skal holde foredrag om verdien "engasjement", og det er vel også forventet at vi får høre litt om hans tanker rundt Arctic Race of Norway som vi er vertskommune for torsdag 15. august. Ansatte som har lyst og har anledning, er også invitert til en sosial sammenkomst på kvelden, som de ansatte av hensyn til kommuneøkonomien betaler for selv.

Klikk for stort bilde

Reviderer lønnspolitikken

HR-sjef Laila J. Salomonsen mener det er behov for en revisjon av den kommunale lønnspolitikken, slik at den hele tiden skal være i tråd med nåsituasjonen, samt lover og regler. Slikt er ikke gjort i en håndvending, og det kreves involvering.

Klikk for stort bilde

For å likevel kunne gjennomføre det så effektivt som mulig, inviterte hun derfor til en diskusjonskafé der representanter for faggrupper, enheter og fagorganisasjoner møttes til gruppediskusjoner med fire kaféverter; rådmannen, HR-sjefen, representant fra rådmannens ledergruppe og en HR-rådgiver. Ved å sirkulere mellom kafébordene fikk alle vært innom alle kafévertene, som sørget for å samle alle innspillene. HR-sjefen sitter nå med et bredt spekter av innspill, som gjør det mulig å gå videre i prosessen uten at den skal drøye for mye ut.

Ser på Storgata

Torsdag ble det avholdt første møte i prosjektgruppa som skal utgjøre prosjektleder Eivind Edvardsens faste arbeidsgruppe i arbeidet med å få gjennomført del én av Storgata-prosjektet.

Klikk for stort bilde

Et etterlengtet løft for den gata på Vestvågøy det trolig er flest meninger om, og mest sannsynlig størst behov for å gjøre noe med. Målet med den storstilte opprustingen, er å gi Leknes et ansiktsløft, styrke Leknes som regionssenter i Vestlofoten og etablere Storgata som ei bygate.

Etter planen skal strekningen fra rundkjøringa ved Lofotsenteret til og med Meieriet tas i år. I 2020 fortsetter man videre til Alf Lie-rundkjøringa, og i 2021 ferdigstilles prosjektet frem til Sjøveien.

Prosjektleder Eivind Edvardsen er tydelig på at regien må være stram, men at det skal la seg gjøre å komme i havn med del én før snøen og kulda tar oss på nytt, og asfaltverkene vinterstenger.

Vestvågøy kommune ønsker å informere fortløpende om det som skjer fremover, og Storgata vil nok bli en av de faste postene i nyhetsbrevet fremover.

Fotefar i Meieriet

Torsdag 7. februar kan du oppleve ei norsk gruppe som har høstet mye anerkjennelse. Høres det fristende ut, må du ta turen til Meieriet. Et godt sted å begynne for å orientere seg i tidspunkter og billettsalg, er som alltid hjemmesiden til Meieriet Kultursenter.

Her kan du lese litt mer om gruppa:

Landsdelsmusikergruppa Fotefar opplever suksess med musikkarven etter Edvard Ruud. Våren 2017 ga Fotefar sammen med Julie Alapnes ut albumet ”Flygande Kråka får alltid nåkka” og har etter det turnert over store deler av Nord-Norge. To av Norges fremste felespillere topper bandet, som er kjent for sine knallsterke arrangement, heftige gitarspill og magiske vokal.

Fotefar & Julie Alapnes har utforsket og arrangert en del av repertoaret etter folkeminne- og folkemusikksamler Edvard Ruud (1907 - 2001) fra Elgsnes utenfor Harstad. Gjennom et langt liv og gjennom hans virke som statsstipendiat (fra 1974), besørget Ruud opptak og lagring av flere hundre nordnorske folkesanger gjennom NRK og hos Tromsø Museum.

Musikerne ser på albumet og konserten som et helhetlig verk der låtene er hentet fra Edvard Ruuds repertoar. Med albumet "Flygande kråka får alltid nåkka" inviteres lytteren inn i en surrealistisk verden, der skildringer av nordnorsk galskap, vakre melodier og tragikomiske tekster går hånd i hånd. Kulturskatten etter Edvard Ruud lever.

Medvirkende:
Lena Jinnegren (tangenter, gitar, sang)
Bendik Lund Haanshus (gitarer, sang)
Julie Alapnes (fele, sang)

Klikk for stort bilde