Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 6

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Nei til midlertidig stopp av dispensasjoner

Kommunen er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, og rådmannen foreslo denne uken å skjerpe inn dagens dispensasjonspraksis til ny arealplan er vedtatt. Dette for å ha mulighet til samordnet og helhetlig planlegging og for å unngå forstyrrende elementer under planleggingen/gjennomføring av arealplanarbeidet.

Saken ble tatt opp i planutvalget tirsdag og rådmannens innstilling falt med fire mot fem stemmer. Les hele saken her. For full oversikt over alle vedtakene som ble fattet i planutvalget kan dere se her (planutvalget) og her (formannskapet)

Fornøyd gjeng på YOU-messaKlikk for stort bildePå YOU-messa: Eirik Leknes (vernepleier), Kristian Berg (leder for fagutviklingsavdelingen), Ragnhild Holdahl Rasmussen (fagutviklingssykepleier) og Thea Nilsen (lærling i helsefaget og årets lærling 2017).

Fredag var det duket for årets yrkes- og utdanningsmesse i Lofothallen. Fagutviklingsavdelingen representerte kommunen med egen stand og kunne melde om stor interesse for helsefagarbeideryrket og sykepleieryrket. 

Fagutviklingsavdelingens hovedoppgaver er å drive med fagutvikling, forskning og innovasjon innenfor hjemmetjenesten, samt ha direkte brukerkontakt.

Tilsyn på skole- og barnehageområdet

Fylkesmannen i Nordland har åpnet tilsyn på spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage. Tilsynet er rettet mot de forvaltningsmessige kravene - om frister, saksbehandling m.m er fulgt. Leknes og Svarholt skoler er plukket ut for tilsyn, mens kommunen fortsatt venter avklaring på hvilke barnehager som får besøk av Fylkesmannen. Det foreligger en rekke rutiner for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, men Vestvågøy kommune synes det er fint å få en gjennomgang utenfra på disse rutinene.

Hvilke selskaper eier kommunen?

Kommunen er medeier i mange ulike selskaper. Det dreier seg både om kommunale foretak (som Eiendomsdrift), interkommunale selskap (som LAS), interkommunale samarbeid (som legevakt og PPT), og aksjeselskap (som Lofotkraft og Destination Lofoten). I tillegg har kommunen etablert flere stiftelser (som Boligstiftelsen).

Formannskapet fikk denne uka for første gang presentert forslag til en samlet eiermelding for kommunen. Den omhandler hva vi eier, hvorfor vi eier og hvordan vi eier. I tillegg til å presentere samlet oversikt og fakta om selskapene, så skal den legge til rette for en god politisk styring av kommunens eierskap.

Eiermeldingen skal behandles i kommunestyret førstkommende tirsdag.

Grunnkurs i forbedringsarbeid

Klikk for stort bildeMads Tangen, Karoline Myrvold, Mailinn Haddal grundig konsentrerte på kurset i forbedringskunnskap. Klikk for stort bildeKaroline Myrvold, Mailinn Haddal, Charlott Jonassen smiler til ære for fotografen på kurset i forbedringskunnskap. En delegasjon fra kommune var på tredagers grunnkurs i forbedringskunnskap i Oslo denne uken. Representanter fra Tjenester for funksjonshemmede (TFF), Vestvågøy sykehjem, Leknes bo- og servicesenter og åpen omsorg, Leknes øst var til stede.

Kurset gikk på engelsk og ga en innføring i praktisk bruk av forbedringskunnskap, og regnes som svært nyttig for alle som er interessert i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

Helsedirektoratet og Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 arrangerte kurset, med forelesere fra Institute for Healthcare Improvement.

Populære foreldrekurs

Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet. Mange foreldre syns likevel foreldrerollen kan være utfordrende på ulike vis.

Familieenheten tilbyr ulike kurs for foreldre hvor utgangspunktet nettopp er å hjelpe foreldre til økt trygghet i foreldrerollen.

Helsesøstre, familiekoordinator, spesialpedagoger og psykolog på familieenheten går i disse dager i gang med kurs for fire ulike foreldregrupper. Kursene som tilbys er «trygghetssirkelen» og ICDP (internasjonalt foreldreveiledningskurs) som skal gi foreldre hjelp til å forstå barns behov og signaler og hjelpe foreldre til å reflektere over hvordan vi kan imøtekomme disse. Rundt 28 foreldre skal delta på kurs og disse har til sammen rundt 40 barn.

Familieenheten er veldig fornøyd med at så mange foreldre bruker tid til å gå på kurs. Mange kan synes det er vanskelig å sette av åtte ganger à 1,5–2 timer. Erfaringene fra tidligere kurs er at når foreldre først er kommet i gang eller har gjennomført, er de svært positive. Kommentarer i etterkant av slike kurs har til eksempel vært: «Fint å møte andre foreldre og reflektere sammen rundt foreldrerollen». «Kurset har gjort meg tryggere som forelder». «Jeg er blitt mer bevisst i forhold til egne utfordringer». «Jeg klarer å se ungen min på en annen måte slik at samspillet vårt blir bedre». «Godt å få støtte på at det jeg gjør er bra». Med så mange foreldre på kurs kan dette ha stor betydning for mange barn i Vestvågøy.

Det vil hvert halvår kjøres nye kurs, alt etter kapasitet og etterspørsel. Kurset er gratis og er et tilbud til alle foreldre med barn 0 – 18 år. Foreldre kan etterspørre kurs ved å henvende seg til familieenheten.

Tvang og makt i vernepleieryrket

Mandag og tirsdag denne uken var det ti stykker fra Tjenester for funksjonshemmede (TFF) og skolene på vernepleierkonferansen som ble arrangert på Gardermoen. Det beskrives som en spennende og lærerik konferanse. På programmet sto blant annet nytt lovverk om tvang og makt, kompetanseutvikling i tjenester til utviklingshemmede og vernepleieren i rusomsorgen. Programmet i sin helhet ligger her.

Britt Amundsen, Mads Tangen, Benedikte Olavsen, Therese Gangsøy, Åse Wiik, Lene Bendiksen, Heidi Kristiansen, Eirik Leknes, Hilde Kristoffersen fra TFF og John Kristian Tryggstad fra Gravdal skole deltok på konferansen

Alterduken på sykehjemmet fikset

Klikk for stort bildeSlik ser alterduken ut i dag. Stor takk rettes til Lillian Berg og Husfliden! Vestvågøy sykehjem har fått god hjelp til å restaurere den gamle alterduken til Herbjørnstua i 2. etasje på sykehjemmet, som dekker alteret som benyttes under andaktene der. Duken var slitt, og selve kappen i ferd med å rakne. Alterduken er laget i 1977, ett år etter at sykehjemmet ble åpnet, og har vært en del av sykehjemmet i alle år. Rebekka Blix heklet kappen til duken og Elma Martinussen sydde den sammen for over 40 år siden.

En av de pårørende ved sykehjemmet, Lillian Berg, tok kontakt med enhetsleder Mari Theigmann, og tilbød seg å reparere den heklede kappen, dersom sykehjemmet betalte materialkostnadene, noe Theigmann selvsagt sa ja til.

Berg tok kontakt med Husfliden ved Hanne Bolle, som gjerne ønsket å sponse linstoff til ny alterduk, og dermed ble alteret så godt som nytt igjen, til glede for alle.

Sogneprestene i kommunen kommer til Vestvågøy sykehjem og holder andakt hver tredje torsdag kl. 11.00, enkelte ganger med nattverd og kirkekaffe. Det er mange pasienter og pårørende som ser fram til disse koselige stundene.

Pårørende og besøkende som ønsker å være med på andaktene er hjertelig velkommen, og neste andakt er torsdag 22. februar. 

Vi vil rette en stor takk til Husfliden, som har bidratt til nytt lintøy, og til pårørende Lillian Berg, som har montert den heklede hvite kappen til lintøyet slik at den passet til alteret.

Fremtidig lufthavnstruktur i Lofoten

Onsdag var Avinor-ledelsen på rådhuset på Leknes for å presentere værmålinger og operative analyser som vil være en viktig del av grunnlaget for å avgjøre fremtidens flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen. Det som kom fram er behørig omtalt i lokalavisene. Kort oppsummert er konklusjonen at Avinor skrinlegger Hadselsand som storflyplass, mens det skal gjøres ytterligere undersøkelser rundt Leknes og Gimsøy. Også nye lokaliteter kan være aktuelle i Lofoten for ny flyplass. Seansen i kommunestyresalen ble sendt på kommune-tv og kan ses i sin helhet her

Nytt om navn

  • Anette Fjeld har avsluttet sitt vikariat hos barnevernet. Siste dag var 31. januar.
  • Veronica Resset avslutter sitt vikariat hos barnevernet 28. februar.
  • Kine Unstad hos barnevernet er tilbake fra svangerskapspermisjon 03.mars.
  • Sunniva Møkleby hos barnevernet er tilbake fra svangerskapspermisjon i løpet av mars 2018.

Ledige stillinger

Vestvågøy kommune har flere spennende stillinger. Akkurat nå er det ledig stillinger som:

  • Lærere
  • Avdelingsleder psykisk helse og rus
  • Næringssjef
  • Leder HR og tjenesteutvikling
  • Saksbehandlere ved tildelingsenheten
  • Personlig assistent

Søk selv eller tips noen du kjenner.