Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 49

Her kan du lese om hvordan de ansatte på Vestvågøy sykehjem skaper et miljø beboerne finner ro og trivsel i, og du får vite hvilken skoleklasse som vant trekningen om charterbuss fra Boreal. Vi skal også innom Arctic Race of Norway, brannvern og litt beredskap må vi også ha med.

Får vist frem hele kommunen

Sykkelløpet Arctic Race of Norway (ARN) ble første gang arrangert i Lofoten 8. – 11. august i 2013. Da fikk Vestvågøy del i etappen fra Svolvær på E10 til Leknes, gjennom Storgata og den gamle hovedveien til Gravdal. Deretter gikk rittet tilbake til Leknes på Fv 818 og E10 og fra rundkjøringa ved Esso til Stamsund via Steine. Deretter ble det syklet videre til Skifjorden og gjennom Valberg til Sundklakk, før syklistene forlot vår kommune.

I saksframlegget til formannskapet i 2013 kunne man lese:

«Rittet vil gi oss en sjanse til å oppleve internasjonal sykkelelite på nært hold og Lofoten vil få en fantastisk markedsføring gjennom nettsider og Tv-sendinger. Arrangørene sier at vi må helt tilbake til OL på Lillehammer for å finne noe som overgår rittet i mediadekning.»

Dette viste seg å være en beskrivelse som ikke var så langt unna virkeligheten, og for Lofoten ble Arctic Race 2013 et arrangement som frembralte både stolthet og god markedsføring.

Det som blir den store forskjellen i 2019, er at den etappen vi får, vil ha målgang på Leknes, slik at hele ARN torsdag den 15. august vil foregå her i Midt- og Vestlofoten. Rittet starter på Å, følger E10 til Leknes, for så å komme innom både Sennesvik, Steine, Stamsund, Valberg Borge og Offersøya før syklistene er i mål. Med andre ord så får Leknes denne gangen hele sirkuset, i tillegg til at det altså sykles rundt øya med flere avstikkere.

Arbeidet med prosjektet i Lofoten vil foregå fra nå, og frem til løpet. Vestvågøy kommune vil søke et aktivt samarbeid med politiet, Statens Vegvesen og nabokommunene, og det er etablert ei arbeidsgruppe som består av følgende:

 • Remi Solberg, ordfører
 • Kjell Idar Berg, rådmann
 • Sigve Olsen, næringssjef
 • Rune Andreassen, leder for informasjonsenheten
 • Kjetil Jørgensen, leder for IKT
 • Bernhard Rottem, trafikkfaglig ansvarlig
 • Line Andreassen, økonomisjef
 • Ragnhild Sæbø, brannsjef
 • Lisa Arctander, leder i idrettsrådet

Gruppa vil trolig utvides etter hvert som man får mer oversikt enn hva man har nå. Da arrangementet vil kreve massiv planlegging, har man lyktes med å få en representant fra ARN til Leknes allerede på mandag i neste uke.

 

Penger til inkludering

Førstkommende mandag (10.12.18) er siste frist for lag og foreninger, private aktører og offentlige instanser for å søke om penger til å inkludere barn fra lavinntektsfamilier i aktiviteter. Tilskuddsordningen er tidligere annonsert av Vestvågøy kommune, men vi minner om den her også. Ønsker du å søke, kan du gjøre det her.

 

Kartlegger sårbarhet

Hvor sårbare er vi i Lofoten for ulike scenarioer, og hva gjør vi hvis vi plutselig må ta hånd om 5.000 cruisepassasjerer? Slike spørsmål og svar er det lofotkommunene må ha tenkt gjennom og lagt planer for når det nå skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for lofotkommunene.

Denne uka møttes representanter fra Vestvågøy og Vågan på Leknes for å gå gjennom tre planutkast som det skal jobbes videre med. Fra Vestvågøy møtte Nils Kaltenborn og brannsjef Ragnhild Sæbø, og fra Vågan kom teknisk sjef Svein Christiansen. Målet med møtet var å ta stilling til om planutkastene fra Kaltenborn var noe man skulle gå videre med, noe det var enighet om. Kaltenborn, som nå er pensjonist, er den som har jobbet mest med beredskap i Vestvågøy tidligere, og han er nå engasjert av kommunene for å holde tråden i dette arbeidet. Arbeidet skal være ferdig i løpet av første halvår 2019, da lofotkommunene har et avvik på risiko og sårbarhetsanalyse som må lukkes.

-Essensen i en slik analyse, med tilhørende planer, er å vite hva man skal gjøre hvis kritiske samfunnsfunksjoner faller ut. Målet er å opprettholde virksomheten selv om man blir utsatt for uønskede hendelser, oppsummerer Svein Christiansen.

Det betyr at man må vite hva man skal gjøre hvis mobiltelefoni og data faller ut, og det må legges konkrete planer med konkrete tiltak i forhold til evakuering. Med evakuering i denne sammenhengen tenkes det mer på hendelser i form av ulykkert og katastrofer, enn det tenkes krigssituasjon.

Kommunene Værøy, Røst, Moskenes og Flakstad er også med i arbeidsgruppa, men var av praktiske årsaker ikke representert på møtet denne uka.

 

Nye ansatte

 • Kristina Kjellson, opprinnelig fra Gøteborg, er tilsatt i et årsvikariat som havnekonsulent. Kjellson har utdanning innenfor IKT og språk, og har bodd på Voss siden 2008. Hun tiltrer 1. februar 2019.
 • Maria Olsen Kleven har takket ja til 59,86 prosent stilling som helsefagarbeider ved Vestvågøy sykehjem, korttidsavdelingen.
 • Mia Erlandsen har takket ja til 100 prosent stilling som utviklingsveileder ved Leknes skole.

 

Nominerte til Årets renholder

Vestvågøy Eiendomsdrift hadde i år meldt inn fire renholdere til "Årets renholder", som er en utmerkelse som Fagforbundet deler ut. Det ble ingen vinner fra Vestvågøy i år, men nå skal det sies at her konkurrerer samtlige norske kommuner mot hverandre. De nominerte fra Vestvågøy Eiendomsdrift var:

 • Torill Gjerstad, renholder ved Vestvågøy sykehjem.
 • Karin Haldisdatter-Eliassen, renholder ved Svarholt skole.
 • Petra Hågensen, renholder ved Origo legekontor og Origo Fellesareal.
 • Elna Martinussen, renholder ved Rådhuset.

 

Hedret ansatte

Onsdag denne uka var det dekket til for feiring med kaffe og kaker i rådhuskantina. Elleve ansatte ble hedret for 30 års tjeneste for Vestvågøy kommunes innbyggere. Ordfører og rådmann tok seg av den formelle delen, mens Karolina Baryga, Lilia Mirza og Rune Larsen fra kulturskolen sto for tre musikalske innslag.

-Et anselig antall årsverk med innsats for innbyggerne i Vestvågøy kommune poengterte rådmann Kjell Idar Berg i sin hilsen til de elleve ansatte.

De tretten som ble hedret var Unni B. Rossi fra Vestvågøy sykehjem, Elin Kristiansen fra Lekneshagen bofelleskap, Jorunn Hansen fra Lekneshagen Bofellesskap, Marianne F. Olsen fra åpen omsorg i Stamsund, Frid Pedersen fra åpen omsorg, Connie Andersen fra økonomienheten, May Liss Røste fra økonomienheten, Karin A. Sørdal fra helseenheten, Heidi Robertsen fra Bøstad skole, Magne Monsen fra mottaksskolen, Sonja Hagen fra Ballstad skole, Vibeke Strømnes fra Ballstad skole og Paul Einar Olsen fra kultur.

 

Syvende klasse på Buksnes vant bussturen

Etter en korrekt trekning, bivånet av politisk sekretær, kunne ordfører Remi Solberg meddele at det var syvende klasse ved Buksnes skole som ble vinner av refleksvekst-konkurransen i regi av Vestvågøy kommune og Boreal.

Det var 36 klasser med i trekningen, og Vestvågøy kommune takker skolene og elevene for engasjementet de har vist, og masse morsomme bilder. Lofotposten har samlet bildene fra skolene i en bildeserie, og den finner du her.

Kontaktlærer Line Skoglund og elevene i syvende på Buksnes kan nå begynne å planlegge en fritt valgt bussreise innad i kommunen vår, og Nyhetsbrevet tar gjerne imot noen bilder fra turen. Klassen blir kjørt dit de ønsker, og selvfølgelig hentet igjen. Stor takk til Odd Einar Pedersen i Boreal som tok utfordringa på strak arm og stilte med en skikkelig premie. Her ser vi klassen som vant:

 

Barna hjelper brannvesenet

Lofoten brann- og redningsvesen har i november undervist elever på femte trinn, i grunnleggende brannvern og delt ut brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: Hvordan få en trygg og brannfri høytid.

-Vestvågøy er ikke alene om denne viktige førjulskampanjen. 54 brannvesen er med på Brannvesenets julekalender. Barneskoler i nærmere kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen, forteller branningeniør Øyvind Brattli.

Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

 

Stiller ut

På onsdag denne uka var det juleavslutning for elevene som lærer seg tegning, maleri, keramikk og poesi på kulturskolen. Samtidig ble det åpnet en utstilling av elevarbeidene som er ferdigstilt høsten 2018. Den kan du se i Meieriets åpningstid frem til onsdag 12. desember.

 

Ønsker seg retromøbler

På post 3 på Vestvågøy sykehjem har de ansatte virkelig svingt seg til beste for beboerne, og ved hjelp av intern pengeinnsamling og dugnad har de kjøpt gamle møbler for å skape en mer hjemmekoselig sfære for de som bor der.

-Vi kaller den for retrostua, og tanken er at de som bor her kan få sitte i ei stue som kan frembringe gode minner, samt at institusjonspreget på post 3 blir dempet, redegjør avdelingsleder Julia Korniyenko.

Stua er på langt nær ferdig. Veggene skal tapetseres, noe som for øvrig skjer på dugnad, og det er behov for flere møbler.

-Vi jakter på møbler fra femti- og sekstitallet, og det er særlig behov for en sofa, et hjørneskap og lampetter. Så hvis noen har møbler vi kan få, hører vi gjerne fra dem, sier avdelingslederen.

Noen av møblene i stua har de ansatte kjøpt på Facebook, og noe har de fått gratis. Men budsjettet, som er basert på gaver fra ansatte, er stramt, så de blir veldig glad for møbler som noen vil gi bort.

Samtidig som det jobbes med å ferdigstille retrostua, er det flere vegger rundt om på post 3 som har fått seg et strøk maling i mer hyggelige farger, og flere steder finner man nå småmøbler, gjenstander og bilder som kan gi beboerne et lunere innemiljø, samt at de ser gjenstander som kan frembringe minner.

Så skulle du ha møbler fra femti- og sekstitallet du kan tenke deg å gi til et godt formål, så hører Julia Korniyenko gjerne fra deg på telefon 469 35 144.

Hun er full av lovord som sine kolleger på post 3 som har vært delaktige i trivselsprosjektet som begynte på et idemyldringsmøte, også kalt tavlemøte.

-De er virkelig opptatt av kvalitet i arbeidet, og eierskap til arbeidsplassen sin, påpeker hun.

Vestvågøy sykehjems verdier er overført fra et gråpapir til veggord i gull.

Samme entusiasmen fra Kornyienko gjelder også Vestvågøy kommunes satsing på kompetanseheving, som hun gjerne vil at leserne av nyhetsbrevet skal få del i:

-Sammen med Charlott Jonassen har jeg fått anledning til å ta et studie i ledelse innen primærhelse i regi av BI. Det er muliggjort gjennom stipend fra Vestvågøy kommune og midler fra Helsedirektoratet som Vestvågøy kommune har søkt om. I Nord-Norge er andelen ledere med lederutdanning mye lavere enn i Sør-Norge og Midt-Norge, så dette er et viktig satsingsområde, påpeker Kornyienko.

-At vi to er blant de 200 som fikk plass, av totalt 700 søkere, synes jeg er helt fantastisk, sier hun. 

Og med denne gladrapporten fra engasjerte ansatte på sykehjemmet, tar vi helg, og oppfordrer de som har eldre møbler de ikke bruker om å vurdere å gi dem bort.

God helg fra oss på informasjonsenheten