Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 49

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Status bredbåndsutbygging

Etter en del forsinkelser nærmer første del av bredbåndsutbyggingen seg ferdigstillelse. Dette er områdene Gravdal-Ballstad, Fygle-Mortsund, Fygle-Skifjord og Leknes-Oppdøl. Det som gjenstår er utbygging til noen adresser i Valbergsveien, Skifjordveien, Finstadveien, Mortsundveien og Skarsjyveien. Disse adressene vil ikke få tilbud om bredbånd før til våren, når teleløsningen igjen muliggjør nedgraving av kabel.

I andre del av utbyggingen (Oppdøl-Straumgård samt Innerpollen og Steinfjorden) gjenstår en hel del arbeid før alle abonnenter kan tilbys bredbånd. Det pågår for tiden tilknytning i området Bøstad, og kundene får fortløpende tilbud om tilknytning.

Klokkarvika som sikra friluftsområde

Klokkarvika på Gravdal. Idyll rett utenfor stuedøra vår. - Klikk for stort bildeKlokkarvika på Gravdal. Idyll rett utenfor stuedøra vår. Hva betyr det at et sted får status som statlig sikra friluftslivsområde? Er det farlig at det for mange år siden var et avfallsdeponi der? Det kan du lese mer om her.

Barn og unges kommunestyre

Kommunestyret vedtok i handlingsplanen for 2018 – 2021 at barne- og ungdomsrådet skal omgjøres til et barn og unges kommunestyre. Kommunen har allerede meldt seg på et pilotprosjekt i regi av nettverket Sunne kommuner, der hensikten er at kommunen skal ha organer der barn og unge gis reell medvirkning på aktuelle saker i kommunen. Pilotprosjektet starter i mars 2018, og kommunen vil få bistand og veiledning i hvordan vi kan strukturere og opprette et fungerende barn og unges kommunestyre.

Åpent sinn på Sortland

En delegasjon fra kommunen var tirsdag denne uken på besøk hos Mattilsynet på Sortland. Der flyttet de tidligere i år inn i nye lokaler med åpent landskap - altså en løsning der hver enkelt medarbeider ikke lenger har eget kontor. Kunnskapen derfra tas med i det videre arbeidet med ombygging av rådhuset innvendig.

Lokal kokebok gis bort gratis

10 enkle retter på et fat! - Klikk for stort bilde10 enkle retter på et fat! I 2016 ble prosjektet Mat og aktivitet gjennomført av Fagutviklingssykepleier i Diabetes, Ragnhild Holdahl i samarbeid med Åpen omsorg, tjenester for utviklingshemmede. Ønsket med prosjektet var å bevisstgjøre ansatte, brukere og pårørende på hvordan man kan bruke sunne og gode matvarer i hverdagen for å forebygge livsstilssykdommer. Resultatet av opplæringen er denne fine kokeboka.

Boka er så fin at vi ønsker å gi den til andre som ønsker å ha nytte av den. Det kan for eksempel være som klassesett til skoleklasser, hybelboere, studenter - kort sagt – alle som har behov for litt inspirasjon på kjøkkenet.

Boka kan hentes på Elvegården eller på kontoret til USHT Nordland i Næringshagen.

«Mitt livs ABC»

Til sammen 46 medarbeidere i åpen omsorg, tjeneste for funksjonshemmede, har startet på opplæringspakken «Mitt livs ABC».

«Mitt livs ABC» er forankret i Meld. St. 45 (2012–2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming, der regjeringen foreslo å etablere «Mitt livs ABC», etter modell av Demensomsorgens ABC.

Dette er et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Målet med prosjektet «Mitt livs ABC» er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteytere. Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse. Les mer her.

Sykehjemmet kan vinne minnerik julegave

Vestvågøy sykehjem har blitt nominert til å vinne årets fineste julegave fra MinMemoria. Julegaven består av Memoria til hele sykehjemmet, tre nettbrett og internett i ett år sponset av Telia.

Her kan du se kampanjen og hvem som har nominert Vestvågøy sykehjem

Memoria er en digital minnebok som brukes som et omsorgsverktøy i omsorgstjenestene. I Memoria får ansatte enkel tilgang til beboernes livshistorie på et nettbrett, og kan bruke bilder, historier og interesser for å skape gode stunder, tilrettelegge aktiviteter og ivareta identiteten.

Vinneren trekkes mandag 11. desember.

Gratulerer til Uttakleiv!

Uttakleiv Grendelag ble denne uken hedret med  Kulturlandskapsprisen Nordland for 2017. Helt strålende! Les mer om det her.

Og gratulerer til Gravdal-Ballstad!

For nå blir det gang- og sykkelvei! Målet er at den skal stå ferdig i 2019. Ordfører Remi Solberg satte ord på følelsene: 

- Vi er selvsagt svært fornøyde. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak for kommunen. Selvsagt for de fastboende, men også med tanke på den økte sykkelturismen. Dette er også en strekning med mange skolebarn og myke trafikanter. Dette vil faktisk kunne berge liv, uttaler han.

Vaktmesteren på rådhuset - blant landets beste!

Ole Martin Romuld hedres av sine egne. - Klikk for stort bildeOle Martin Romuld hedres av sine egne. Ole Martin Romuld ble nominert til fagforbundets kåring av årets vaktmester/byggdrifter. Av alle innmeldte var Ole Martin en av de 20 som ble nominert.

Fra kriteriene til prisen:

  • Kandidaten er engasjert i fagforeningsarbeid og/eller annet yrkesfaglig arbeid
  • Kandidaten er opptatt av faglig kvalitet og utvikling, både for seg selv og sine kolleger
  • Kandidaten er en lagspiller/motivator for sine kolleger, slik at de skaffer seg kunnskap om sine utdanningsmuligheter
  • Kandidaten bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • Kandidaten er samfunnsengasjert

Ole Martin fikk utdelt blomster og applaus på Eiendomsforetakets julebord, 2. desember. Vi gratulerer!

Møteplassen - psykisk helse

Avdeling Åpen omsorg, Psykisk helse ønsker alle en fin adventstid og minner samtidig oss alle på å ta vare på hverandre i denne mørke tida vi er i. Vi kan dessuten informere om at Møteplassen vil ha åpent torsdag og fredag i romjula.

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no

PS! Dette nyhetsbrevet sendes vanligvis ut på fredager, denne uken er et unntak grunnet ferieavvikling.