Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 48

November ligger bak oss, og vi er klare for julemåneden. Men først til noen av ukas hendelser lokalt i kommunesektoren.

Kommunal brannslokking

Slik ser det ut når Vestvågøy kommunes personalsjef, Laila J. Salomonsen, slokker brann under kyndig veiledning av varabrannsjef Sara Johansson og branningeniør Øyvind Brattli.

Klikk for stort bilde

Foranledningen for slokkeøvelsen er Vestvågøy kommunes lederopplæringsprogram, som alle nye ledere i kommunen må gjennom. Kurset tar for seg de fleste områder innenfor kommunal drift, og naturlig nok brannvern.

Brannkurset, som ble avholdt denne uka, hadde sin hovedtyngde i det teoretiske, men varabrannsjefen påpekte at alle kommunale ledere må kunne slokke en brann, så ingen slapp unna slokkeøvelsen.

Det ble slokket med både pulver og skum, slik at kursdeltagerne skulle bli kjent med de to ulike slokkemidlene. Skal man tolke tilbakemeldingene etter kurset, er det ingen tvil om at dette ble oppfatter som svært nyttig kunnskap.

 

Felles plan mot vold og overgrep

Vestvågøy, Flakstad og Moskenes har gått sammen om å få laget en felles plan for å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Klikk for stort bilde

Det er Mariell Berg Huse ved familieenheten som sammen med en prosjektgruppe arbeider med denne planen. Målet er at det skal bli et verktøy som bidrar til å styrke arbeidet på feltet. Det er viktig å finne ut av hvilke behov kommunene har på dette området for å vite hvor man bør rette innsatsen, og til denne kartleggingen er det nødvendig å involvere de ulike tjenestene som kan møte disse utfordringene i det daglige. Berg Huse er utdannet kriminolog, og har flere års erfaring fra dette saksfeltet, blant annet i Oslo.

-Den gruppa som planen, og det arbeidet vi nå gjør, retter seg mot er aldersgruppa null til nitten år, redegjorde Berg Huse overfor rådmannens ledergruppe på mandag denne uka.

Hun hadde til dels skremmende tall å referere til, da det ifølge en forekomststudie om vold og overgrep mot barn og unge, gjennomført blant 18-19-åringer, viser seg at 21 prosent av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten.  For de fleste dreier dette seg om mindre alvorlig vold, men for ca seks prosent dreier det seg om alvorlig vold. Tallene viser også at de som blir utsatt for vold i oppveksten, har større risiko for å oppleve det senere i livet.

-Det betyr blant annet at den innsatsen vi gjør nå, ikke alltid gir en målbar effekt på kort sikt, men lenger fremme, påpekte den engasjerte prosjektlederen overfor rådmannen, og hans stab.

I tillegg til å jobbe med planen, som tar sikte på å være ferdig i 2019, er Huse engasjert i konsultasjonsteamet som kan bistå når det foreligger mistanke om at noen er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Her finner man bl.a representanter for både politi, barnevern og familieenheten, og gruppa er tenkt å kunne gå inn med råd når de som arbeider med barn og unge har behov for bistand.

 

Ønsker seg flere ravner

Vestvågøy kommune har i løpet av kort tid fått tyve natteravner, men leder for Frivillighetssentralen, Aud Karin Larsen, vil helst ha enda flere.

-Da blir belastningen på hven enkelt ravn mindre, kanskje bare to til tre ganger i året, sier Larsen.

Oppstarten blir rett over nyåret, og da vil også de nye ravnene få enn innføring i hva det vil si å være natteravn.

-Dette vil foregå i samarbeid med politiet, slik at de som skal ut å gå vet litt mer om hvordan de skal forholde seg til ulike utfordringer som kan oppstå. Eksempelvis hvordan forholde seg til folk som er så dårlig at de må på sykehus, sier Aud Karin Larsen.

Hun er nøye på å understreke at natteravnene verken er vakter eller reservepoliti, men at de skal være ansvarlige, voksne, som ungdommene kan forholde seg til hvis det trengs.

Revitaliseringen av natteravnene ble diskutert denne uka, og det var ordfører Remi Solberg og kommunalsjef for oppvekst, Pål Einar Røch Johansen, som møtte Aud Karin Larsen for å være samsnakket om veien videre.

Klikk for stort bilde

I korte trekke så er fremdriftsplanen å rekruttere flere for oppstart på nyåret, og før den tid klare å være mer til stede ved Meieriet frem mot jul, da det er en plass der det tidvis samler seg en del ungdommer.

Det kom for øvrig frem under møtet at Leknes nå begynner å få en småbyproblematikk rundt arrangementer for ungdommer. Leknes tiltrekker seg ungdommer fra nabokommunene, og det har vært en del tilfeller av rus og uønsket oppførsel. Da er det behov for voksen tilstedeværelse, og at de voksne som er der har en rolle som er akseptert, noe som er tilfelle for natteravnene.

-Det å være natteravn er også en måte å bli kjent med andre på, mener Solberg og Røch Johansen, som begge har tenkt å ta seg end runde som natteravn i løpet av 2019.

Så kunne du tenke deg å ta ei økt, eller to, så hører Aud Karin Larsen fra deg, og hun nøler ikke med å anbefale voksne innbyggere å spandere disse timene to til tre ganger i året.

-Natteravnene er velsett og akseptert av de unge, forsikrer hun.

 

Byggesak vil være ubemannet

På grunn av prekær mangel på byggesaksbehandlere, vil det ikke være kapasitet for byggesaksbehandling frem til nyttår. Veiledningstid på telefon må også utgå frem til mandag 7. januar.

-Vestvågøy kommune beklager på det sterkeste de ubeleilighetene dette vil medføre for publikum. Vi venter en betydelig bedring i saksbehandlingskapasiteten vår tidlig på nyåret, når begge de nytilsatte byggesaksbehandlerne våre er på plass, redegjør enhetsleder for næring, plan og utvikling, Karl Erik Nystad.

Han har forsøkt å finne ledig kapasitet i andre kommuner, men har ikke lyktes med det.

-Mye tyder på at det ikke bare er Vestvågøy kommune som er svært presset på dette fagområdet, sier Nystad.

 

Adventsfest for alle

Tradisjonen tro, inviterer Stamsund til Adventsfest. I år med familievennlige arrangement på dagtid som juleverksted og konsertforestilling, samt utstilling og premiere på ettermiddag og kveld. Alt dette skjer i Stamsund lørdag 1. desember. Velkommen, sier Geir-Ove Andersen ved figurteatret, som også kan friste med en konsert med Tonje Unstad. Helt gratis!

Klikk for stort bilde

Her følger programmet for lørdagens adventfest i fiskeværet:

Kl. 13:00 JULEVERKSTED med Vestvågøy Kulturskole
På Figurteatret (til 14:45).
Åpen kafé. Gratis inngang.

Kl. 14:45 MYGGEN OG FLUA - Tonje Unstad
Konsertforestilling for hele familien med spellemannsprisvinner Tonje Unstad. På Figurteatret. Gratis inngang.

Kl. 16:30: GALLERI 2
Juleutstilling og lansering av 2019-kalenderen.

Kl. 20:00: SCENE LOFOTEN/ DEN UNGE SCENE
Presenterer: "Barn som Leker" av Tron-Petter Aunaas Nilsen.
På Eilertsen & Granados Teater. Premiere!

 

Fylkesting i neste uke

Fra mandag 3. desember til torsdag 6. desember er det fylkesting i Bodø, der representanter fra de 45 kommunene i Nordland fylke er samlet. Her ser du programmet for samlinga i Bodø, og her ser du oversikten over alle representantene.

Klikk for stort bildeBente Anita Solås (H) fra Vestvågøy representerer Høyre i Fylkestinget

Fra Vestvågøy er Simon Johnsen (Ap), Siv Sara (Ap), Bente Anita Solås (H) og Hilde Holand (KrF) som er faste representanter. Vararepresentanter fra Vestvågøy er Arne Reiersen (Ap) og Hilde Holand (KrF). Fylkesordfører inneværende periode er Sonja Alice Steen (Ap).

 

Takk for alle refleksbildene

Flere skoler på Vestvågøy har sendt inn klassebilder av elever iført refleksvestene som kommunen har kjøpt inn til alle grunnskoleelevene.

Klikk for stort bilde1. klasse ved Ballstad skole

Som mange sikkert vet, er alle klassene som sender inn bilde, med i trekningen av en "charterbuss" til og fra et fritt valgt sted på Vestvågøy. Det er buss-selskapet Boreal som gir denne premien, og neste fredag trekker vi vinneren.

Her kan dere se bilder fra skolene ved å klikke på skolenavnene:

Svarholt

Leknes

Fygle

Buksnes

Ballstad

Eltoft Montessoriskole

 

Bygger Lego-robot

Det skjer mye spennende rundt om på skolene i Vestvågøy, og Svarholt er intet unntak.

Første- og sjettetrinn ved skolen har nylig blitt introdusert for bygging av en Lego-robot, og skolen har latt oss få del i noen glimt fra det.

-Konseptet heter «Lego Education We-do 2.0». Elevene skal arbeide videre på tvers av trinnene med å bygge, programmere, undersøke, skrive, regne, diskutere og evaluere, forteller Gunn Renate Tunstad.

Klikk for stort bilde

Hun er kontaktlærer for førstetrinnet, og hun samarbeider med Karl Hansen som er kontaktlærer for sjettetrinnet. Sammen skal de få skolens yngste elever til å samarbeide med elever som er seks år eldre, og befinner seg midt i mellomtrinnet.

-Hvordan går dette, Gunn Renate? Får de til å samarbeide?

-Det går veldig bra. Sjetteklassingene er fra før av faddere for førsteklassingene, og de møttes allerede på førskoledagene. Etter hvert så vi at de fikk til å være i lag. Derfor hadde vi lyst til å utvide samarbeidet, forteller Tunstad.

Sammen med Karl Hansen fant hun en rekke knagger i Kunnskapsløftet som robotprosjektet kunne henges på.

Klikk for stort bilde

Så nå bygges det roboter på Svarholt, og det er elevene selv som hele tiden tar oppgavene videre.

-Vi ga de nettopp i oppgave å bygge en snegle som kunne blinke i en farge, og dette tok elevene videre, da de begynte å lure på om de kunne få sneglen til å blinke med flere farger, og med ulik frekvens, redegjør Gunn Renate Tunstad.

Hun ser en masse positiv samhandling mellom de elleve førsteklassingene og de tolv sjetteklassingene. Blant annet sørger elevene selv for at alle får oppgaver de kan løse, og så er det eksempelvis oppgaver som sjetteklassingene må ta et spesielt ansvar for, slik som loggføring og dokumentasjon.

For de som ikke har vært borti Lego-roboter, så går det i korte trekk ut på at roboten man bygger får kodene sine fra en pc. Elevene lager et program som roboten skal gjennomføre, og det blir overført fra pc-en til roboten via en usb-kabel. Så er det masse utprøving og justering, noe som også fremmer læring.

Robotbyggingen på tvers av alderstrinnene i Stamsund har for øvrig blitt lagt merke til i skolemiljøet på Vestvågøy, og det planlegges nå et prosjekt der skolestartere fra barnehager skal møte femteklassinger og bygge roboter sammen.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Informasjonsenheten i Vestvågøy kommune tar gjerne imot bilder fra det som foregår i kommunen vår, slik som fra Svarholt, så ikke nøl med å sende epost eller ta kontakt.

Stor aktivitet på yttersida

Næringssjef Sigve Olsen holder tråden i kommunens medvirkning til utvikling på yttersida, og her kommer en situasjonsrapport fra han:

"Tilrettelegging for besøkende, både lokale og tilreisende, har fokus i Vestvågøy kommune, og både på Uttakleiv og på Haukland har det vært befaringsmøter de siste dagene. Fredag 23. november var kommunen og vegvesenet på befaring på Uttakleiv for å se på hva som kan gjøres i forhold til rassikring av området, der det i juli i år kom et steinras. For de som nå kjører til Uttakleiv vil de se at parkeringsplassen er avsperret med kjetting. Det jobbes for å få gjort nye geologiske undersøkelser som enten kan frigi området eller som kan peke på hvilke tiltak som må settes inn. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Uttakleiv grendelag.

Befaringsmøte Uttakleiv - Klikk for stort bilde

Statens Vegvesen og Vestvågøy kommune, sammen med lokale initiativtakere, har i flere år jobbet for å realiser et servicebygg i regi av Nasjonal turistveg. Tirsdag denne uka var det befaring på Haukland hvor Nordland fylkeskommune, Statens Vegvesen - Nasjonal turistveg, Vestvågøy kommune og representanter for området deltok. I løpet av møtet ble det lagt planer for tiltak i forkant av sommersesongen 2019 og det ble staket ute en kurs for realisering av turistveianlegget. Hos vegvesenet er Haukland prioritert og det er satt av ni millioner til arbeidet. Kommunestyret i Vestvågøy vedtok samme dag (27. november) å sette av til sammen fem millioner til fremtidig investering i anlegget. Det er også naturlig at Nordland fylkeskommune bidrar i dette prosjektet, noe det jobbes med. Neste milepæl blir å signere en intensjonsavtale mellom kommunen og vegvesenet."

Befaring Haukland - Klikk for stort bilde

Førjulsåpen hall

Leknes Fotballklubb har tatt initiativ til å arrangere åpen hall I Lofothallen i desember, og fått gehør for dette i Vestvågøy kommune.

Kommunen tilbyr derfor, via Lofothallen AS, gratis bruk av Lofothallen de timene det arrangeres åpen hall, mens voksne fra Leknes LFK sørger for en trygg ramme rundt tiltaket. Hallen blir da åpen for alle, ikke bare de som vil spille fotball. Det er heller ikke noe krav om LFK-medlemskap for å være der.

Det vil være åpen hall følgende dager:
Tirsdag 4. desember, torsdag 6. desember, tirsdag 11. desember, torsdag 13. desember, tirsdag 18. desember og torsdag 20. desember. Åpningstiden vil være 17.30 til 20.00 den fjerde, den ellevte og den attende, mens det den sjette og den trettende vil være åpent fra 17.00 til 19.00.

Takk til Alf-Einar Gjertsen for informasjon om dette flotte tiltaket.

 

Og med det ønsker vi ansatte øvrige innbyggere ei fin helg.

Hilsen oss på informasjonsenheten