Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 47

Det er fredag, og lokalversjonen av Norge Rundt er her igjen. Dog uten katter i lyktestolper og folk på avsidesliggende fjellgårder. Men vi har høydebassenget på Ballstad, møte med nye innbyggere og mye annet å friste med.

-Bedre trykk og renere vann

Mye er sagt og skrevet om høydebassenget på Ballstad, men nå nærmer prosjektet seg en ferdigstillelse, og vi lar prosjektleder Hallgeir Skog fortelle litt om hva som skjer fremover.

Klikk for stort bilde

-Når lofotfisket er over, er det planlagt å koble om, slik at vannet fra Lågvatnet skal innom høydebassenget, før det går ut til abonnentene på Ballstad. De vil da få et vesentlig bedre vanntrykk i kranene sine, beregnet til cirka én bar. Det tilsvarer trykket av ti meter vannsøyle, og vil være en merkbar forbedring for abonnentene på Ballstad. Neste trinn, som ligger noen år i fremover i tid, er å føre fram vann fra Mørtdalsvatnet, som i dag er kommunens hovedvannkilde. Da blir Lågvatnet koblet bort, forteller ingeniør Hallgeir Skog, som er prosjektleder for høydebassenget på Ballstad.

Klikk for stort bilde

-Da får man i tillegg til bedre trykk, en bedre vannkvalitet. Vannet fra Mørtdalsvatnet holder topp kvalitet. Mye av ledningsnettet er allerede klart, men det gjenstår utskifting av hovedvannledningen gjennom Gravdal sentrum, redegjør Skog.

Han er naturlig nok godt kjent med historikken og turbulensen rundt høydebassenget, men han kan fortelle at nå går det meste etter planen, og Vestvågøy kommune samarbeider godt med grunneierne. I tillegg er det brukt landskapsarkitekt for å sikre det visuelle mest mulig.

-Siden bassenget måtte flyttes, på grunn av store løsmassesoner, ble inngrepet i naturen større enn antatt, og noen sår i landskapet vil det bli. Samtidig er det også noen positive konsekvenser av at bassenget bygges, i tillegg til bedre vannvalitet, sier prosjektlederen.

Han forteller blant annet om en vei fra Ballstad skole, via Reine gård, og opp til høydebassenget. Den vil bli stengt for motorisert ferdsel, men vil bli en god turvei med stabbesteiner som sikring, opp til et flott utsiktpunkt. Det vil også bli satt ut to rasteplass-bord langs veien, og Skog håper dette kan bli en populær gåtur.

Klikk for stort bilde

Han kan også fortelle at den såkalte «Kjerringlia», nå er ryddet og tilsådd, slik at sårene i naturen skal bli så få som mulig.

Allerede nå i november begynner man på jobben med å rute om en del av vannforsyningen, så fra klokka 21.00 tirsdag 27. november, til klokka 08.00 onsdag 28. november, vil vannet på Ballstad være utkoblet. Det er en forberedelse til den store omkoblingen til våren.

-Men under lofotfisket, rører vi ingenting. Da må vi prioritere å sørge for mest mulig stabil vannforsyning til fiskemottakene, kan Hallgeir Skog forsikre næring og befolkning på Ballstad om.

 

Møtte nye innbyggere

I forrige uke møtte ordfører Remi Solberg, varaordfører Anne Sand, rådmann Kjell Idar Berg og kommunalsjefene elleve nyinnflyttere i kommunestyresalen.

Klikk for stort bilde

Der ble de vist den forholdsvis nylagede informasjonsfilmen om Vestvågøy kommune, mens man etter dette ga seg i kast med innhøsting av erfaringer og synspunkter hos de nyinnflyttede. Både for å kartlegge det de nye i kommunen vår synes er bra, og hva som kan bli bedre. Skal man forsøke seg på en veldig kortfattet oppsummering av innspillene til forbedring, så har vi en jobb å gjøre når det kommer til informasjon om behovet for arbeidskraft lokalt og formidling av utleieboliger. På plussiden ble det trukket fram at det skjer mye i kommunen, og at det er mye positivitet. Også lokalavisene som dekker kommunen fikk skryt for å være aktive på å få fram hyggelige nyheter om vekst og utvikling.

Klikk for stort bilde

 

Kick-off for planen

På mandag denne uka møttes planavdelingen, kommunalsjefer og representanter for flere sektorer til et informasjons- og ideutviklingsmøte om den nye kommunedelplanen. Som mange sikkert har registrert, skal det i 2020 ferdigstilles og vedtas en helt nye kommunedelplan for alle tjenesteområder i kommunen vår. Planen har en varighet på 10-12 år, og kommunestyret får planen til førstegangsbehandling 22. oktober 2019.

 

Feiret flyttingen

Åpningen av den nye brannstasjonen kan umulig beskrives som noe annet enn et suksessarrangement, med godt og vel 200 fremmøtte. Alt grundig dokumentert av våre tre lokalaviser. Vi velger derfor å ikke dvele så mye mer ved dette, ut over å gratulere både brannsjefen, brannmesteren, branninspektøren og øvrige hel- og deltidsansatte med en ny og flott brannstasjon.

Men noen bilder fra åpningen bevilger vi oss, og de kommer her:

Klikk for stort bildeBrannmannskapene ledet kortesjen av brannbiler som startet på rådhusplassen.

Klikk for stort bildeHer kutter ordfører Remi Solberg kjettingen, med assistanse fra brannmann Gunnar Lockert.

Klikk for stort bildeTil tross for at det var en hustrig og regntung dag, møtte folk frem, og feiret med stor entusiasme.

 

Svarholt først ut

Samtlige ti klasser på Svarholt skole har tatt refleksvest-utfordringa fra Vestvågøy kommune. Mandag fikk vi på informasjonsenheten ti klassebilder, og de vil vi gjerne dele med dere som leser nyhetsbrevet. Dette betyr også at alle klassene på Svarholt er med i trekningen av en fritt valgt bussreise innad i kommunen vår, altså en «charterbuss» som elevene selv bestemmer hvor skal gå. Det er transportselskapet Boreal som stiller med denne premien, da selskapets sjåfører er aktive pådrivere for at alle myke trafikanter skal ha refleks.

Lofoten øker

Og den veksten er det for tiden Vestvågøy som står for. Statistisk Sentralbyrå (SSB) la på onsdag denne uka fram folketall per 1. oktober. Vestvågøy fortsetter veksten, og har nå 11.445 innbyggere. Det er opp 48 innbyggere fra 11.397, som var innbyggertallet vårt pr. 1. januar 2018.

Ser vi Lofoten samlet så har vi økt fra 24.640 innbyggere til 24.660 innbyggere. Vestvågøy har økt, Flakstad har økt litt (5 personer), Vågan er i praksis uendret (ned 1 person), og de andre har nedgang.

Klikk for stort bilde

-Vi ser at vi har reell tilflytting av heimflyttere og familier som ønsker å etablere seg her. Det er svært gledelig, og det å være en attraktiv kommune for tilflyttere er noe av det viktigste vi kan holde på med, sier ordfører Remi Solberg.

Han hadde ikke turt å håpe på så gode tall i og med at mottaket i Stamsund ble lagt ned, samt at det har kommet færre flyktninger. Bosatte flyktninger med oppholdstillatelse teller med i regnestykket, og både Vestvågøy og Vågan har fått merke dette.

Ser man på Nordland fylke totalt, er veksten på 84, der Bodø ligger øverst med en økning på 447 innbyggere. Vestvågøy havner på en fjerdeplass i vekst, bak Bodø (+447), Sortland (+127) og Rana (+54). Den kommunen i Nordland som har mistet flest innbyggere er Andøy, der nedgangen er på 126 innbyggere.

Det bor for øvrig 243.419 personer i Nordland fylke ved utgangen av tredje kvartal 2018.

 

Nettverksmøte om ernæring

-Den 22. november var vi igjen samlet til læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring. Kommunestyresalen var fullsatt av forbedringsteamet fra Åpen Omsorg, Leknes Bo- og servicesenter, Tjenester for funksjonshemmede, Lekneshagen bofellesskap og Vestvågøy sykehjem, forteller fagutviklingssykepleier Ragnhild Holdahl

Klikk for stort bilde

Programmet for dagen var naturlig å utveksle erfaringer om tiltak for forebygging og behandling av underernæring og drøfte hvordan det er å arbeide med å sette tiltakene ut i praksis.  

-Dette er essensen i et læringsnettverk, som en metode for helsepersonell å finne beste løsning for innføring i praksis. Arbeidsgruppen for læringsnettverket vil takke for gode innlegg fra ansatte i kommunen. Deriblant om hvordan organisere seg for å holde kontinuitet i arbeidet, og eksempler fra iverksatte kostplaner og ernæringsplaner, sier Holdahl.

Ekstern foredragsholder Inger Johanne Arctander bidro med logopedkompetanse om svelgproblematikk, noe alle enhetene i helse- og omsorg så stor nytte av.  
 

Samlet skolene i Lofoten

Onsdag denne uka var alle skolene i Lofoten invitert av fylkesmannen til en dialogkonferanse på Leknes.

Klikk for stort bilde

Temaet var det staten mener er viktigst i Skole-Norge akkurat nå.

Ifølge seniorrådgiver Eirik Arntzen ser en urangert topp 3-liste slik ut:

  • Etterleve kravene til handlingsplikt i mobbesaker etter §9A
  • Forberedelse til innføring av ny læreplan høsten 2020
  • Nasjonale prøver og kvalitet i skolen

 

Arntzen kan fortelle at han og to kolleger er ute på en turne i hele fylket, der de snakker med skoleeierne, og representanter fra alle skolene, om disse temaene. Temaer som overordnet sett fokuserer på kvalitet i skolen, og at skolene skal følge opp de kravene som stilles til læring og læringsmiljø.

Det er fylkesmannen som, i egenskap av å være statens forlengede arm, fører tilsyn med at kommunene driver skolene i tråd med gjeldende læreplan.

Eirik Arntzen sier også at det i realiteten begynner å haste, for de kommunene som eventuelt ikke har begynt arbeidet med å implementere den nye læreplanen, selv om den ikke trer i kraft før i august 2020.

For Vestvågøys del er dette noe man har kontroll på, da kommunens skolefaglige rådgiver, Arne Kvendseth, er i god rute med dette arbeidet. Kvendseth har nylig uttalt at den overordnede delen av den nye læreplanen, er den beste han har sett i sin lange skolekarriere.

At den nye planen kan bli den beste så langt, er Arntzen langt på vei enig i, forutsatt at man klarer å leve opp til den. Han mener det nye som er tatt inn i planen, blant annet kravene til dybdelæring, er noe som lover bra for norsk skole fremover.

 

Nyttårskonsert i Meieriet

Når vi for første gang slår til med nyttårskonsert i Meieriet kultursenter, inviterer vi virkelig til fest, sier arrangementsansvarlig Jann-Magne Kasteng-Jakobsen.

-Sammen med Stormen konserthus, Kulturhuset i Tromsø, Arktisk kultursenter Hammerfest og Kulturfabrikken Sortland er vi de eneste i Nord-Norge som får besøk av landsdelens opera og symfoniorkester, ARKTISK FILHARMONI, med produksjonen «OPERAGALLA 2019 størst av alt er…», forteller Kasteng-Jakobsen.

Klikk for stort bilde

- Rød løper, galla, finstas, stettglass, Nord-Norges eget symfoniorkester og operasolister i verdensklasse! Kan man feire det nye året på bedre vis, spør kultursjef Richard Brattli entusiastisk.

–Vi stenger kultursenteret for all annen aktivitet denne kvelden, forvandler Meieriet til Lofotens operahus og inviterer hele Lofoten på klassisk festgalla, sier Brattli.

Programmet kan ifølge Kasteng-Jakobsen og Brattli oppsummeres som klassikere fra kjente operaer, og det hele framføres av Arktisk filharmonisk symfoniorkester (tidligere Nordnorsk Opera og Symfoniorkester) med de tre solistene: Mari Eriksmoen (norsk sopran), Ingeborg Gillebo (norsk mezzosopran) og Eric Fennell (amerikansk tenor). Dirigent for kvelden er Eivind Gullberg Jensen.

Fredag 11. januar kl. 19.00 er både symfoniorkester, solister og dirigent klare på scenen i Meieriet kultursenter, og de håper du er i salen. Festkledd, og klar for en storartet aften.

Melkebønder glade for støtte fra næringsfondet

Onsdag denne uka hadde næringsutvalget møte for å gjennomgå søknadene som hadde kommet inn før andre søknadsrunde i år, med frist 1. oktober. Totalt 20 næringsinitiativer hadde søkt om til sammen 2.1 millioner kroner i støtte til prosjekter som summerte seg opp til over 14 millioner i totalinvesteringer. Potten til fordeling fra næringsfondet var på kun 490.000 og flere prosjekter måtte derfor få beskjed om at de ikke fikk støtte, eller mindre enn de hadde håpet på.

En gruppe som ble prioritert i denne runden var melkebøndene på Vestvågøy som hadde søkt om støtte til kjøp av melkekvote. Det er et uttalt politisk ønske om å jobbe for at melkekvoter ikke selges ut av kommunen. Dette lå også til grunn for støtte som Leif Kåre Halvorsen, Steffen Benjaminsen og Kjell B. Nilsen fikk til å kjøpe hver sin del av en kvote som ble tilgjengelig i Valberg.

Møte med melkebønder på Rise - Klikk for stort bilde

Ordfører og næringssjef hadde fredag møte med bøndene hos Leif Kåre Halvorsen på Rise. I møtet kom det mange innspill til arbeid med næringsplanen og det ble særlig påpekt viktigheten av at kommunen følger opp jordloven og driveplikten.

Klem og vaffel

Fra Leknes-rektor Ole Gunnar Søstrand har vi fått denne rapporten fra Mot til å glede-dagen:

Blir folk glade over å få vafler og klemmer? Ja, det gjør de definitivt! Elever fra Leknes skole har i dag delt ut vafler og klemmer til folk som er ute og handler på Lofotsenteret. Dette er gjort i forbindelse med MOT til å glede-dagen. Denne dagen går om lag 65 000 ungdommer ut for å glede mennesker i nærmiljøet, og dagen er en viktig synliggjøring av MOTs budskap lokalt. Når ungdommene får spørsmål om det er flaut å dele ut klemmer, så er svaret unisont, NEI! Det er artig, og det er fint å se mennesker som smiler når de får en klem. Noen tar bare imot klemmen, og går videre uten vaffel, mens andre tar en Ole Brumm, "Ja takk, begge deler!" Koselig tiltak av flotte ungdommer! Hilsen rektor. 

Takk til Ole Gunnar for en hyggelig rapport fra standen på Lofotsenteret, som vi ser bilde fra her:

Klikk for stort bilde

-Takk for radioen

Helt til slutt i dette nyhetsbrevet tar vi med en hyggelig hilsen fra Lena Lorentzen på Leknes bo- og servicesenter:

-Takk til Håpet Helselag, som har kjøpt en dab-radio til kafeen her på bo- og servicesenteret. Den er det mange som har stor glede av, sier Lorentzen.