Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 45

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt.

Avlysning av tilbudskonkurranse for storkjøkkenutstyr

For prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken har vi hatt ute en tilbudsforespørsel for kjøp av storkjøkkenutstyr. Etter at tilbudsvurdering var gjennomført og tildelingsinnstilling var sendt ut, mottok vi en klage fra den ene avviste anbyderen.

Anbyderen var avvist på grunn av at noen av maskinene avga for mye støy i forhold til minstekravet. Det er ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristen så derfor måtte vi avvise tilbudet.

Anbyderen fant en formalfeil i tilbudsgrunnlaget og krevde at vi måtte utlyse tilbudsforespørselen på nytt.

Formalfeilen var at vi hadde utlyst dette som en bygg- og anleggskonkurranse, mens det skulle vært utlyst som et varekjøp.

Kommunen har dermed besluttet å avlyse konkurransen, og det vil åpnes for ny tilbudskonkurranse så raskt som mulig. Les hele dokumentet her.

Forespørsel om bosetting av flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber Vestvågøy kommune om å bosette 23 flyktninger i 2018. Saken vil bli lagt frem for kommunestyret så raskt det lar seg gjøre. Frist for å svare er 6. januar 2018. Les flere detaljer her

Matteleksjon for de yngste

Barnehage- og barneskolelærere fra Multemyra barnehage og Leknes skole. - Klikk for stort bildeBarnehage- og barneskolelærere fra Multemyra barnehage og Leknes skole. 8.-9. november hadde barnehagelærere og lærere i 1.-2.-trinnet i skolene fagdager sammen med matematikksenteret i satsingen Vestvågøy kommune som realfagskommune. Lærerne ble utfordret både teoretisk og praktisk matematikk. Takk til Multemyra barnehage og Leknes skole som stilte seg til disposisjon slik at vi fikk jobbet i praksis med barn og elever.

Ønsker økt rognkjeksproduksjon

Selskapet Arctic Cleanerfish AS søker om tillatelse til økt produksjon av rognkjeks i Meøypollen. Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside her og i Servicetorget. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 9.desember.

Fagdag: Sammen er vi bedre

Remi Solberg og Elsa Kommedahl. - Klikk for stort bildeRemi Solberg og Elsa Kommedahl. «Dagen i dag skal bli den beste dagen» er mottoet til Elsa Kommedahl. Hun er virksomhetsleder ved Mørkved sykehjem, og hun går ikke en dag på jobb uten å ha sagt disse ordene til seg selv. Dette fortalte hun på fagdagen for ansatte og frivillige, som ble arrangert på onsdag av prosjektet Aktivitet for seniorer og eldre, som drives av Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy og OPUS Lofoten. Fagdagen ble åpnet av ordfører Remi Solberg og Kristina Wangsvik Fredriksen som sang «Dagen i dag skal bli den beste dagen» av Erik Bye, akkompagnert på piano av Bengt Ronny Lorentzen.

«Å si disse ordene til meg selv er viktig for hva jeg velger å gjøre denne dagen», sa Elsa. Sammen med sine ansatte driver hun Mørkved sykehjem med glede og engasjement. Hun formidlet mange gode ideer til aktiviteter på en inspirerende måte ved hjelp av bilder og eksempler. Alle gjort uten ekstra midler eller tilskudd.

God ledelse er et av de viktigste virkemidlene for å skape engasjement og glede når man skal gi et meningsfullt aktivitetstilbud. Det betyr å være mest mulig til stede og snakke med de man samarbeider med. Å skape bevissthet på målet du har hver dag. Når målet er å lage den beste dagen, så gjør vi det sammen. «Kan dette gjøres andre steder enn i sykehjem», var det noen som spurte. JA! Elsa mente at dette er overførbart til alle organisasjoner som har ønske og mål om å gjøre andres dager bedre, fordi det er snakk om en holdning. Holdningen man har, velger man selv å ha, og dette ansvaret kan ledere vise og si noe om når de møter sine folk - hver dag.

Elisabeth vant Facebook-konkurranse

Elisabeth F. Lund fra Henningsvær ble trukket ut som vinner av en Facebook-konkurranse der kommunen oppfordret til deling av jobbannonsen «Rådgiver samfunns- og næringsutvikling». Premien er en drømmeweekend for to på Vestvågøy - to overnattinger på luksusrorbu, middag fredag og lørdag, surfekurs på Unstad og fisketur med ordfører Remi Solberg. 

Utbedring av utslippsledning Hellebukta

Thore Magnussen & Sønn AS har denne uka jobbet i fjæra i Hellebukta i Stamsund. Hensikten er å bedre fallet på utslippsledningen slik at den ikke skal fylles av slam og sand og på sikt få redusert kapasitet.

Felles pårørendemøte på Lekneshagen

I forbindelse med etablering av en pårørendegruppe ved Lekneshagen ønsker vi å invitere pårørende og verger til møte 15. november kl. 18.

Det vil bli gitt litt informasjon om hva som opptar oss for tiden, etablering av pårørendegruppe, samt mulighet for spørsmål som måtte komme. Om noen ser at de har kapasitet og mulighet til å være med i ei slik gruppe ta kontakt med enhetsleder: Jo Bertil Sætran 951 14 013.

Eksamensresultater grunnskolen våren 2017

Alle elever skal gjennomføre minst én skriftlig og én muntlig eksamen i grunnskolen. Utdanningsdirektoratet publiserer gjennomsnittlig resultat for hele kommunen hvert år, samt for hver enkelt skole. Vil du vite hvordan det gikk på din skole kan du gå inn på Skoleporten her

Resultatene våren 2017 var som følger:

Skriftlig eksamen

Norsk bokmål                                              

 • Vestvågøyskolen: 2,7                        
 • Nordland fylke: 3,2 
 • Nasjonalt: 3,4                                                  

Norsk sidemål

 • Vestvågøyskolen: 2,6
 • Nordland fylke: 3,0
 • Nasjonalt: 3,3

Matematikk:

 • Vestvågøyskolen: 3,0
 • Nordland fylke: 3,3
 • Nasjonalt: 3,4

Engelsk:

 • Vestvågøyskolen: 4,0
 • Nordland fylke: 3,7
 • Nasjonalt: 3,8

Muntlig eksamen

Engelsk:                                          

 • Vestvågøyskolen: 5,0                      
 • Nordland fylke: 4,6    
 • Nasjonalt: 4,5

Norsk

 • Vestvågøyskolen: 4,8
 • Nordland fylke: 4,5
 • Nasjonalt: 4,5

Spansk           

 • Vestvågøyskolen: 4,3
 • Nordland fylke: 4,5
 • Nasjonalt: 4,3            

KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)

 • Vestvågøyskolen: 4,5
 • Nordland fylke: 4,4
 • Nasjonalt: 4,4

Matematikk  

 • Vestvågøyskolen: 4,8
 • Nordland fylke: 4,2
 • Nasjonalt: 4,1            

Samfunnsfag

 • Vestvågøyskolen: 4,7
 • Nordland fylke: 4,5
 • Nasjonalt: 4,4

Naturfag

 • Vestvågøyskolen: 4,3
 • Nordland fylke: 4,2
 • Nasjonalt: 4,3

Kommuneplanens samfunnsdel

Førstkommende tirsdag er det møte i planutvalget og formannskapet. Sakslisten er fullpakket. Blant annet skal kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018-2020 behandles. Se sakslistene og saksdokumentene for formannskapet her og planutvalget her.

Ledige stillinger

Vestvågøy kommune har flere spennende stillinger. Søk selv eller tips noen du kjenner.

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no