Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 40/2018

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Het kommunikasjon om kollisjoner i utmark

1. oktober ble det avhold et 2-timers seminar i ForKommune Lofoten 2030-prosjektet i kommunestyresalen på rådhuset. Temaet var: Bruk av utmark: Kollisjon eller kommunikasjon? I panelet satt  Norsk Landbruksrådgivning (NLR Nord-Norge) og Vestvågøy Kommune. Are Johansen fra NLR har hovedinnledningen. Hanne Lykkja (Nordland Fylkes besøksforvaltningsprosjekt), Karin Marie Antonsen (bærekraftsprosjektet til Destinasjon Lofoten), Ivar Johansen (Vestvågøy Kommune).

Prosjektet og dette seminaret ønsker å belyse landbrukets behov og hvor grensa går i forhold til allmennhetens bruk av utmark. Tematikken føyer seg inn i arbeidet med besøksforvaltning i Lofoten og var tydeligvis interessant for mange da kommunestyresalen og galleri var fylt, blant annet med elever fra Vestvågøy videregående skole. De fremmøtte fikk gjennom et friskt ordskifte høre om hvor skoen trykker, både hos hos brukere av marka og hos grunneierne.  Fremmøtt presse har publisert flere artikler fra seminaret.

Berit Kristoffersen (Universitet i Tromsø) ledet seminaret stødig og innspillene fra salen vil være viktig i det videre arbeidet.

Klikk for stort bilde

Du har vel fått med deg at Matfestivalen i Lofoten starter nå?

Totalt 19 forskjellige arrangementer er registrert på Matfestivalen i Lofoten sine Facebooksider. Sjekk hvilke arrangementer det fortsatt er plass på i perioden 5 - 14. oktober. På matmessa i Lofothallen 13. - 14. vil også  Vestvågøy kommune ha en stand hvor vi informerer om hvordan produksjon, mat og matopplevelser er satsingsområder og en del av kommunens planstrategi.

Høst-uke for introduksjonsprogrammet

Uke 41 (mandag 8. - onsdag 10.) arrangerer kommunen ved Flyktningenheten høst-uke for deltakerne på kommunens introduksjonsprogram. Rundt 40 personer vil være samlet disse dagene, først i kommunestyresalen, deretter på Meieriet kulturhus.  Mange ulike instanser er invitert inn for å snakke om viktige temaer som demokrati, arbeid/ velferd og sikkerhet/beredskap. Både ordfører, arealplanleggere, tidligere introduksjonsprogram-deltakere, NAV, skatteetaten, brannvesen, LAS, politiet og krisesenteret bidrar med informasjon og opplæring. 

Høst-uka - Klikk for stort bilde

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig, og derfor har det blitt arrangert kurs i høst- og vinterferien i flere år. Vi ser frem til disse dagene, og synes det er spennende at vi i år har fått med eksterne bidragsytere. Stemningen på høst- og vinterukene bruker å være god, og det er en fin arena å møtes på. Vi skal ta bilder underveis, og mest sannsynlig blir det en lengre reportasje i etterkant av disse dagene. 

På grunn av dette arrangementet, er resepsjonen på flyktningkontoret stengt mandag, tirsdag og onsdag. 

Åpen omsorg, TFF (Tjenester for funksjonshemmede) på besøk ved Vest-Lofoten videregående

Mandag denne uke var konstituert enhetsleder for TFF, Mads Tangen, og avdelingsleder i TFF, Benedikte Olavsen, på besøk ved Vest-Lofoten videregående skole, for å orientere en VG2. klasse ved helse og oppvekst om TFF (tjeneste for funksjonshemmede). Bakgrunnen for at de ble invitert til skolen var fordi elevene skal nå ut i praksis og ønsket seg mer informasjon om hvilke tjenester TFF gir, samt hva TFF har å tilby de som elever, og framtidige helsefagarbeidere. Før orienteringen startet ble det stilt spørsmål om hvor mange som kunne ha tenkt seg til å være i praksis innenfor TFF. Det var bare en elev som meldte sin interesse. Det ble en kort og konkret presentasjon av hvilke avdelinger TFF består av, og hvilke tjenester som gis, etter dette var det fokus på at innenfor dette feltet ønsker man å gjøre en forskjell i noen sin hverdag, og man jobber med å motivere og veilede i dagliglivets gjøremål, samt observere og være obs på endringer rundt fysisk eller psykisk helse. Etter Mads og Benedikte var ferdig med sitt foredrag var det rundt om 5-6 stykker som meldte sin interesse. Elevene var fornøyd, og de synes informasjonen de fikk var nyttig. Det viste seg at det er lite teori i bøkene til elevene når det gjelder mennesker med funksjonshemming, og de ble ønsket tilbake ved en senere anledning om de skulle trenge mer informasjon om mennesker med funksjonshemming.  

VG2 ved Vest-Lofoten videregående skole  - Klikk for stort bilde Bildet viser VG2 klassen ved Vest-Lofoten videregående skole avdeling Gravdal.

Tirsdagsklubben i TFF

Tirsdagsklubben er et aktivitetstilbud til som avdelingene i TFF samarbeider om å arrangere. Den startet opp igjen 18. september med tur til gapahuken ved Lofothallen, og her var det salg av pølse med brød. Programmet videre i høst ser slik ut:
2. oktober - Quiz 
30. oktober - Bingo
6. november -Filmkveld
20. november - Disco og selskapsleker
18. desember - Juleavslutning

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) sitt lokallag i Vestvågøy, har ulike arrangementer for sine medlemmer 

I høst har de følgende program:

17. oktober - kosekveld på Elvegården med musikk og loddsalg
5. desember - NFU arrangerer sin årlige grøtfest med musikk og loddsalg, og her vil det komme egen påmelding.

Det blir ikke tirsdagsklubb de uke NFU har sine arrangementer.

Kommunale avgifter – fakturaer for 2. termin utsendt

Kommunalt gebyr 2. termin 2018 ble sendt ut 3/10 og har forfall 25/10-18.

For de spesielt interesserte kan det nevnes at det er totalt 6747 fakturaer. 3351 faktura blir sendt ut som blankett, resten blir distribuert enten via avtalegiro/efaktura eller epost. Det er også noen som blir distribuert som EHF-faktura (til bedrifter som er registrert i ELMA-registeret). 

Nytt om navn

Følgende er ansatt i undervisningsstillinger ved Leknes skole:

Jan Willy Berg 
Øyvin Lindgaard Olsen
Trond Jervell m/IKT-ansvar

Nest nyhetsbrev kommer i uke 42

På grunn av ferieavvikling i høstferieuka vil neste nyhetsbrev ta for seg både uke 41 og uke 42. Da har vi også vår nye informasjonssjef Rune på plass, det gleder vi oss til!