Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 39/2018

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Rasteplassen i Skreda gjenåpnet i nasjonal prakt

Rasteplassen i Skreda er ett av de nasjonale anleggene langs de 18 strekningene i Norge som er definert som Nasjonal turistveg. Rasteplassen har vært stengt i lang tid og skulle egentlig ha vært ferdig før sommersesongen 2017, men når den nå er åpnet er det et flott anlegg med en spektakulær utsikt. På åpningen av anlegget 26/9-18 deltok Steinar Skaar fra statens vegvesen, direktør i Nord Norsk Reiseliv Trond Øverås og vår egen ordfører.

Klikk for stort bilde Anlegget er ett av flere tiltak på Vestvågøy for å legge til rette for besøkende, og dette kommer til å bli en av de store attraksjonene for de som ferdes langs E10 i Lofoten. Anlegget vil også være et svært praktisk bidrag i vårt arbeid med besøksforvaltning i Lofoten.

MOT på Svarholt

Fredag 21. september sto 10. klasse ved Svarholt skole for innholdet i MOT-kvarteret. De viste fram en dans som tre av elevene i klassen hadde laget i et gymprosjekt i vår. Så hadde de en lek hvor noen elever ble plassert mot hverandre med vann i munnen. Disse elevene skulle ikke le mens elevene i 10. klasse leste vitser.

Fra forestillingen - Klikk for stort bilde Kurs i personsentrert omsorg overfor pasienter med demens

Personalet i hjemmetjenesten i Stamsund har vært med på kurs om personsentrert omsorg til pasienter med demens.  Kurset gikk over to dager og er en del av aktivitetene i prosjektet Demensplan 2020, bedre utnyttelse av omsorgstrappa, som har fått midler fra Helsedirektoratet for å se på ulike måter å legge opp tjenestetilbudet overfor personer med demens mens de bor hjemme. Blant annet er kompetansehevende tiltak en del av det som prosjektet prøver ut. Vestvågøy kommune er en av 14 kommuner som fikk midler for å gjennomføre ulike tiltak overfor hjemmeboende personer med demens. 

Noen av deltakerne - Klikk for stort bilde

Kursholderne var sykepleiere fra hjemmetjenesten i Stamsund og Lekneshagen Bofellesskap. De har gjennom prosjektet  tatt kursholderkurs fra Aldring og Helse for å kunne holde slike kurs på arbeidsplasser her i kommunen som er i kontakt med personer med demens i arbeidet sitt. Sektor Stamsund er først ute med å få denne opplæringen og skal prøve det ut før også andre sektorer kan få denne opplæringen.

De nasjonale retningslinjene for demens sier at pleien og omsorgen overfor denne gruppen pasienter skal være personsentrert. Det vil blant annet si at pleierne rundt pasienten jobber systematisk i forhold til å møte pasienten ut fra hans  perspektiv på den hjelpen som gis. VIPS praksismodell (VPM) er en metode som hjelper personalet til bedre å gjennomføre hjelpen til hver enkelt. Metoden er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse. 

Blir vedtakene fulgt opp?

Vestvågøy kommunestyre er de som har «siste ordet» i kommunen.  Kommunestyret har i tillegg valgt 3 «underutvalg», som både fatter egne vedtak, og som innstiller i saker som skal opp i kommunestyret. Dette er da Formannskapet (Utviklingsutvalget), Forvaltningsutvalget (tidligere Planutvalget) og Driftsutvalget (tidligere Administrasjonsutvalget). Hvert år så fatter disse flere hundre ulike vedtak i saker på mange ulike områder. 

Men blir vedtakene fulgt opp og satt ut i livet? Nå kan du på kommunens nettsider se alle vedtakene som er gjort, og hva som er status på iverksettelse av disse. 

Heltidskultur på vestvågøy sykehjem

Vakta på post 2 Vestvågøy sykehjem - Klikk for stort bilde Denne gjengen, som her lager kveldsmat til post 2 på vestvågøy sykehjem, prøvde vaktlengde på 12,5 timer. Det var satt inn pauser underveis og det var mulighet til å dra en tur hjem i en av pausene. 
Tilbakemeldingene etter første helg var veldig positive. De som var på jobb opplevde det ikke som en dobbelvakt, men mer som en vanlig aftenvakt. Vi gleder oss til å prøve ut vaktordningen flere ganger i løpet av høsten/vinteren.
Målet med lange vakter er å senke helgefrekvensen, få bedre kontinuitet for beboerne og unngå små helgestillinger.

Nytt om navn

Mari Østmoe Tunvold er tilsatt som sykepleier ved Åpen omsorg, hjemmesykepleien, Borge

Inntak av lærlinger 1. års lærlinger 2018 - 2020:

Institusjonskokk
Sigrid Strømnes Simonsen

Helsefag
Maia Olufsen                                   
Kristin Aaarberg               
Kjersti R. Slydahl                             
Cathrine Slydahl                              
Nora M. Ulriksen                                           
Julie Tendavall Johnsen  
Haben Teklu Tesfay                        
Alice Myhren                                   
Emilie Hågensen