Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 37/2018

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Lokale og internasjonale kapasiteter på prosjektseminar besøksforvaltning

11-12 september hadde Nordland fylkeskommune invitert til arbeidsseminar i pilotprosjektet besøksforvaltning i Svolvær. Dette var første fellessamling mellom Lofoten, Vega og Svartisen, hvor hovedfokus var å dele og diskutere ulike deler av prosjektet.

Klikk for stort bilde

Vestvågøy jobber aktivt med problemstillingene rundt besøksforvaltning og kommunens planleggere var også foredragsholdere på seminaret som hadde følgende program:

Dag 1

 • Arbeidet mot helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune, Heidi Bergsli (samfunnsplanlegger) og Eva-Mari Rahkola (arealplanlegger)
 • Utvikling av en ny generasjon reiselivsplan, Hilde Wika (reiselivssjef, Vega kommune)
 • Besøksforvaltning på grendenivå, Kjell Jakobsen (Reinefjorden grunneierlag) og Tonje Vestgård (leder Vindstad-Bunesfjorden grendelag)
 • Hvem vil vi ha på besøk og hvordan kommuniserer vi med dem? Heidi Soløy (strategisk utviklingsleder, NordNorsk Reiseliv) og Elisabeth Dreyer (daglig leder, Destination Lofoten)
 • Hvordan opplever gjestene våre Lofoten? Berit Kristoffersen (forsker, Universitetet i Tromsø)
 • Hvordan rigge infrastrukturen for mer besøk? Frank Johansen (prosjektleder, Lofoten Avfallsselskap)
 • Tjenestedesign som metode i besøksforvaltning, Ann Heidi Hansen (prosjektleder besøksforvaltning)
 • Hva gjør vi når fjorden i perioder er overfylt av båter og gjester? Anbjørg Nornes (verneområdeforvalter for Nærøyfjorden) og Erling Oppheim (daglig leder i Nærøyfjorden verdensarvpark)
 • Bærekraftig reiseliv og lokalsamfunnsutvikling - muligheter og begrensninger gjennom planlegging og nettverk, Knut Bjørn Stokke (Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU)

Dag 2

 • The Global Perspective on Tourism, Elizabeth Becker (author and award winning journalist)
 • “Whose place is it anyway?” The importance of Host Community Involvement in Tourism Development, Cillian Murphy, Co-Founder Loop Head Tourism
 • The Tourism Industry Perspective on Responsible Tourism and Visitor Management, Chris Doyle (Executive Director, Adventure Travel Trade Association - ATTA)

Det var også satt av tid til konkret arbeid med selvvalgte problemstillinger for vårt område. Vi vil komme tilbake med en mer fyldig artikkel om konferansen, hvor vi også legger ut informasjon fra foredragene.

Fullsatt - og vel så det - på Fiskerikonferansen

Vår ordfører fikk æren av å åpne Fiskerikonferansen i Meieriet kultursenter 11. september som Vestvågøy næringsforum og Opus Lofoten arrangerte sammen med Lofoten Matpark. Tema og foredragsholdere har tydeligvis interessert mange, og arrangøren hadde flere ønsker om påmelding enn de omkring 100 plassene som var tilgjengelige.

Hvordan utvikle og styrke lokal verdiskapning, inntjening og sysselsetting i en av Norges viktigste fiskeriregioner? var satt som tema for konferansen, og ble belyst av disse foredragsholderne:

 • Pål Krüger, Industrileder
 • Webjørn Barstad, Lerøy Norway Seafoods
 • Torbjørn Trondsen, professor Norges fiskerihøgskole, UiT
 • Otto Gregussen, generalsekretær Norges fiskarlag
 • Rune Stokvold, Lofoten Fisk/Tørrfisk fra Lofoten
 • Sigvald Rist, Insula
 • Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson
 • Ilone Giske, Arctic Harvest
 • Jan-Frode Janson, Konsernsjef SpareBank1
 • Finn Hartvigsen, avdelingsleder Vest-Lofoten videregående skole
 • Jonny Finstad, Stortingsrepresentant og i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre

Paneldebatt - Klikk for stort bilde

Konferansen ble godt dekke av lokalavisene og avsluttet med paneldebatt og muligheter for spørsmål og innspill til foredragsholderne, alt under stødig ledelse av leder for Vestvågøy næringsforum, Søren Fredrik Voie.

For Vestvågøy kommune var dette et meget verdifullt arrangement som gav mye relevant kunnskap i forhold til pågående arbeid med næringsplanen, sier næringssjef Sigve Olsen.

Vestvågøy kommune får penger fra regjeringens salg av laksetillatelser

Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner og 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Vestvågøy får vel 9,2 millioner av denne fordelingspotten.

- Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Hele fordelingen fra fondet i 2018 kan du finne her...

Hva pengene konkret vil bli brukt til i Vestvågøy kommune vil være opp til politisk behandling, men at det er kjærkommen inntekt vår havbruksnæring har vært med på å generere er det ingen tvil om.

Ennå ikke fått billetter til konserten med Rybak og Trondheimssolistene?

Meieriet har noen få billetter igjen til møtet mellom det klassiske kvalitetsensemblet av musikere fra Trondheim og sang- og fiolinvirtuosest Alexander Rybak. Trondheimssolistene er et topp profesjonelt ensemble og konsertene deres preges av humør, spontanitet og intensitet. Rybak er en entertainer av rang og kanskje best kjent for sine opptredener i MGP-sammenheng.

- Når disse entertainerne møtes førstkommende lørdag i Meieriet forventer vi oss fest, sier kultursjef Richard Brattli

Klikk for stort bilde

Lang ventetid for å få legetime hos fastlegene ved Leknes legesenter

Med bakgrunn i at vi har permisjoner og annet fravær blant våre leger, har situasjonen vært at det har/er vanskelig for brukerne å få timer hos sin fastlege. Der fastlegen ikke har vært tilgjengelig, har de leger som er på jobb dekt opp så godt som mulig for å gi pasienter hjelp. Legekontoret har opprettholdt sitt ansvar for øyeblikkelig hjelp i hele perioden.

At legekontoret har hatt få leger på plass har medført at ventetiden på å få time hos fastlege er nå opptil 4-5 uker. De leger som har vært på plass, har også hatt ansvar for pasienter på fraværende lege sin liste – kollegial legedekning.

Situasjonen vil bedre seg fra uke 39, da det vil 5 av 7 hjemler inkludert turnuslege være betjent. I uke 40 til 44 vil 6 av 7 hjemler inkludert turnus være betjent. Fra uke 45 vil alle 7 legehjemler + en turnuslege være betjent ved Leknes legesenter. 

Noen vikarer vil betjene noen av fastlegehjemlene og navnet på legen som vikarierer finner dere ved å klikke på din opprinnelig fastlege på helsenorge.no – «Bytte av fastlege». Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlege nå.

Vi beklager at Leknes legesenter ikke er så tilgjengelig som vi ønsker. De leger og helsesekretærer som er på jobb gjør så godt de kan i denne vanskelige situasjon, sier kommunalsjef Nils Olav Hagen

«Veiledningsteam» - oppstart av 2-årig prosjekt

Barnevernleder Monica Nyvoll Skaufeldt kan informere om at Barneverntjenesten i Vestvågøy har takket ja til tilbud om deltakelse i det 2 årige prosjektet «veiledningsteam» i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  Veiledningsteam er et tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke ledelsen og utvikle barneverntjenesten.

Teamet skal gi støtte til kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten kan utvikle sin praksis og oppnå bedre resultater. Veiledningen skal videre fremme hensiktsmessige systemer, rutiner og arbeidsformer som møter utfordringene tjenesten står overfor. I prosjektperioden skal det avholdes 6 årlige møter i veiledningsteamet. 

Oppstart av prosjektet og første møte med veilederne ble avholdt 30.08.18. Tilstede fra kommunen var varaordfører Anne Sand, Rådmann Kjell Idar Berg,  kommunalsjef for Familie og Velferd Nils Olav Hagen, Barnevernleder Monica Nyvoll Skaufeldt og Teamleder Kristin Tjønndal. 

Spillemidler 2019 - det er bare å begynne å søke!

Kulturkonsulent Trond Handberg vil minne oss på at det igjen er dags for å søke på spillemidler til store og små prosjekter i Vestvågøy, det være seg idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg. På Idrettsanlegg.no – regjeringen.no finnes et meget brukervennlig elektronisk søknadsskjema som er obligatorisk å bruke. På denne nettsiden er det også beskrevet hva som kreves til søknaden. I så måte har vi alt i et nøtteskall i punkt 2.2.8 i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018» (V-0732).

Vestvågøy kommune setter den interne fristen for å søke på spillemidler til 15. oktober. Da blir det tid til å forberede sak til møtene i formannskap og kommunestyre i november. Politikerne skal nemlig vedta en prioriteringsliste av spillemiddelsøknadene i Vestvågøy. Denne listen oversendes Nordland fylkeskommune innen fristen i januar. I juni vil til slutt fylkesrådet vedta hvilke prosjekter i Nordland som skal få spillemidler i 2019. Det er ofte to-tre prosjekter fra Vestvågøy som tildeles spillemidler hvert år.

Lederopplæring

Vestvågøy kommune startet fredag 14.september opp en ny runde med lederopplæring. 7 av våre ny ledere brukte fredag sammen med rådmannen og hans ledergruppe, der fokus var kommunal styring samt forventninger og ønsker for lederjobben.

Klikk for stort bilde På bildet ser vi (fra venstre), Rådmann Kjell Idar Berg, avdelingsleder Leknes skole Tom Nedrebø, assisterende rektor Leknes skole Hilde Kristine Løvdal, Kommunalsjef samfunn og teknikk Håvar Berg-Larsen, informasjonssjef Rune Andreassen, rektor Fygle skole Ann Berit Andersen, leder PPT Marianne Borgvatn og leder av HR og tjenesteutvikling Laila Johansdatter Salomonsen.

Barna leste 4416 bøker!

Superlesere - Klikk for stort bilde Sommerles-kampanjen i Vestvågøy hadde en gledelig høy oppslutning, langt over lands- og fylkessnittet. 

Under en stor markering i Meieriets storsal nylig feiret man at 317 barn i Vestvågøy har lest 454808 sider i 4416 bøker i løpet av årets Sommerles-kampanje. 

37,7 % av målgruppa på Vestvågøy har deltatt – noe som ligger langt over landsgjennomsnittet (25,4%) og gjennomsnittet i Nordland (20,5%). 

Ca. 100 barn møtte opp til feiring i Storsalen denne ettermiddagen. Her var det også trekning av premier fra Libris og Meieriet kino blant 18 superlesere.