Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 15

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Klikk for stort bildeCharlotte Duesund inspirerte og engasjerte i formannskapssalen på rådhuset. Fredag 13. april hadde Leknes- og Gravdal barnehage fagdag sammen i satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Fagdagen er et ledd i et kompetanseutviklingsprogram over to år (2017-2018) i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og barnehager og skoler i 45 kommuner (Bøstad og Svarholt skoler er med fra vår kommune).

Mange tema som til sammen skal sikre barnehager som fremmer barnas læring og utvikling – og ikke minst at alle barn inkluderes og mestrer. Hovedfokus er på hvordan ledelsen og de ansatte i fellesskap skal kunne omsette kunnskap og holdninger til praktisk arbeid sammen med barna.

Faglig leder for dagen var Charlotte Duesund fra Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. En svært dyktig faglig ledelse, og svært engasjerte barnehageansatte i de to barnehagene.

En ny brannstasjon tar form

Klikk for stort bildeMannskap fra Lofoten brann- og redningsvesen diskuterer innholdet i den nye brannstasjonen. Den nye brannstasjonen er nå under bygging, og skal etter planen stå ferdig i slutten av oktober. 

Men den nye stasjonen er mer enn bare et nytt bygg. Vi skal sikre gode praktiske løsninger, få rett utstyr på rett plass, ordne rutiner og merking for å sikre god flyt mellom rene og skitne soner. Målet er at  vi skal ha en flott og funksjonell stasjon for både brukere og brannfolk i mange år framover.

Onsdag denne uka var en del av mannskapet samlet for å diskutere dette. Det ble etablert arbeidsgrupper som skal jobbe med garasje/vaskehall, stabsrom, trimrom, garderober og merking av stasjonen. Kreativiteten i gruppene er stor, og mange forslag kom fram. Vi vil bruke metodikk fra Kontinuerlig forbedring (Lean) i arbeidet framover. Gruppene skal legge fram sine forslag i slutten av juni. 

Ny folkehelseprofil for Vestvågøy

Folkeinstituttet har lagt fram ny folkehekseprofil for 2018. Folkehelseinstituttet leverer årlige folkehelseprofiler med utvalgte folkehelseindikatorer. Hensikten er å gjøre det enklere for kommunene å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker den. Temaområdene som presenteres spesielt, er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak som kan gjennomføres for å bedre folkehelsa. 

Folkehelseprofilen for Vestvågøy legges ut slik at samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet så som frivilligheten, næringslivet og befolkningen for øvrig får kunnskap som grunnlag for eventuelle innspill i folkehelsedebatten.

Folkehelseprofilen for Vestvågøy kan hentes her

Områderegulering Ballstad havn - høring

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for utdyping av Ballstad fiskerihavn. Uttatte masser fylles/deponeres i strandsonen i utvalgte områder. Utfylte arealer tenkes benyttet til bebyggelse/hjellområde med tilhørende trafikkareal, infrastruktur og kai. Les flere detaljer her

Politiske møter denne uka

Tirsdag var det møte i planutvalget og formannskapet. Saksdokumenter og vedtak kan leses her for planutvalget og her for formannskapet.

Fagforum TFF

Onsdag denne uken hadde fagforum TFF (Tjenester For Funksjonshemmede) møte. Vi hadde blant annet innlegg fra Kristian Berg i fagutviklingsenheten, og hadde også innlegg om verlferdsteknologi. Hilde Holand, konstituert enhetsleder i TFF, presenterte seg selv, hvilke utfordringer vi har fremover, og hva hun forventet av fagforumet.

Vi hadde også fokus på oppfølging av rapporten fra «Det gjelder livet. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». Vestvågøy kommune var ikke en del av tilsynet, men tilsynsmyndighet anbefaler at man bruker rapporten i gjennomgang av egen tjeneste. Dette skal vi jobbe videre med i neste møte som avholdes i slutten av mai.

Flakstad kommune var en del av tilsynet. Vi inviterte enhetsleder Tina Figenschau til oss for å fortelle om hva de har gjort i etterkant av tilsynet. Hun holdt et meget bra innlegg om hva de hadde jobbet med, og det var til stor inspirasjon for fagforumet. 

Meieriet kultursenter - eiendomsforetaket tar grep

Tirsdag 22. mars var det styremøte i Vestvågøy eiendomsdrift KF. På sakslisten sto blant annet Meieriet kultursenter. Det handdlet kort og godt om hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå en lignende situasjon igjen. KF-styrets vedtak kan leses i sin helhet under sak 11/2018 her

Husk kommunens stand på Lofotsenteret

Klikk for stort bildeFolkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanlegger Heidi Bergsli gjør klar til stand på Lofotsenteret. De benytter anledningen til å takke Nokas, Coop og Lofotsenteret for veldig god hjelp! Vestvågøy kommune har nettopp satt i gang arbeidet med ny arealplan, og vil derfor benytte folkehelseuka til å skape en møteplass for kommunen og lokalbefolkninga. Dette skjer lørdag 14. april mellom klokka 12 og 15, da har ordfører og planavdelingen i Vestvågøy stand på Lofotsenteret.

PS! Husk at folkehelseuka ikke er over ennå, det er fortsatt flere spennende saker å delta på. Se programmet her.

Velkommen nye innbyggere!

Onsdag 18. april er det klart for nytt velkomsmøte for nye innbyggere i Vestvågøy. Vi håper på godt oppmøte, og oppfordrer alle om å tipse nye vestvågøyværinger om dette. Les flere detaljer her.

Nytt om navn

Hans–Eirik Busch er ansatt som driftsansvarlig for kommunale veger.

Magnus L. Halset har takket ja til undervisningsstilling ved Leknes skole.

Morten A. Olsen har takket ja til stilling som lærer ved Leknes skole.

Hilde Sandsund Hagh har takket ja til undervisningsstilling ved Fygle skole.

Anna Rzymska har takka ja til stilling som renholder ved Leknes ungdomsskole i 100 prosents stilling

Shumate Akkuma har takka ja til stilling som renholder ved Vestvågøy sykehjem i 100 prosents stilling

Laila Salomonsen har takket ja til stillingen som leder for HR og tjenesteutvikling

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no