Nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune uke 10

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Vinneren er sektor Stamsund!

I møtet 8. mars avgjorde Arbeidsmiljøutvalget hvem som får prisen for «Godt arbeidsmiljø 2017».  Denne gangen er det medarbeiderne i Åpen omsorg, sektor hjemmesykepleie Stamsund, som tildeles prisen for godt utført arbeidsmiljø- og nærværsarbeid i 2017.

Over flere år har gruppa jobbet tett og nært med flere tiltak hvor de beskriver at «de har et høyt fokus på at alle skal ønske å gå på jobb, og har utviklet et godt fundament for arbeidsmiljø med en leder som ivaretar den enkelte».

Dette har resultert i at sykefraværet i snitt over siste år er på 6,5 prosent - en reduksjon fra rundt 20 prosent over de siste årene.

Vi gratulerer medarbeidere og leder med prisen og ønsker lykke til videre med nærværsarbeidet!

Prisen er på 10.000 kroner og skal benyttes til trivselstiltak på arbeidsplassen. Selve utdelingen skjer av ordføreren i kommunestyrets møte 20. mars.

Tidligere Borge bygdeheim skal selges

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på adressen Knutstadveien 240 ves Steirapollen i Nord-Borge (se video over). Planen er at den skal legges ut for salg i løpet av denne måneden. 

Se opp for pipebranner

Vi har nå hatt en lang periode med klarvær og kulde i Lofoten og det ser ut for å fortsette en god stund til. Erfaringen til brannvesenet viser at frekvensen på pipebranner øker når det fyres mer. Feieren anbefaler følgende for å redusere faren for pipebrann:

 1. Fjern soten som ligger i bunnen av skorsteinen og anbring på sikkert sted. Soten vil kunne antenne dersom litt tyngre glør faller på denne.
 2. Fyr med tørt, rent trevirke.
 3. Sørg for god trekk.
 4. Følg ovnens bruksanvisning for riktig vedmengde.

Dersom du har spørsmål om ditt fyringsanlegg eller fyring ellers så er du velkommen til å ta kontakt med din feier.

Mobbing og utenforskap

Fullt hus og lydhøre foreldre da professor Ingrid Lund ga gode tips til hvordan vi kan forhindre mobbing og utenforskap i skoler og barnehager. - Klikk for stort bildeFullt hus og lydhøre foreldre da professor Ingrid Lund ga gode tips til hvordan vi kan forhindre mobbing og utenforskap i skoler og barnehager. Vestvågøy kommune har denne uka hatt besøk av Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder. Onsdag og torsdag denne uka har hun satt fokus på hvordan barnehager og skoler på best mulig måte kan sikre at alle barn og unge opplever å være inkludert, og hvordan vi kan unngå utenforskap og mobbing. 

Onsdag kveld hadde hun foredrag for cirka 80 foreldre i Meieriet. Her fortalte hun om at det er viktig at foreldre og foresatte samarbeider med barnehagen og skolen i saker som er vanskelige. Og hun ga foreldrene flere konkrete tips om hva vi kan gjøre på hjemmebane av forebyggende tiltak mot mobbing. Begge fagdagene ble åpnet av ordfører Remi Solberg, som snakket om at vi i Vestvågøy skal ha en nullvisjon når det gjelder mobbing.

For skolen er det vedtatt en egen lov som gir elev og foreldre rett til å ha fått et svar med en handlingsplan på hva skolen skal gjøre, dersom en elev opplever at han eller hun er blitt krenket. Et slikt svar skal gis senest fem arbeidsdager etter at saken er meldt inn. Loven understreker at det er elevens subjektive opplevelse av ikke å ha det bra som gjelder.

Ungdomsmedvirkning og folkehelse

Camilla R. Dukefos i Reell medvirkning, Ingvild G. Little i Sunne kommuner, Pål Einar Røch Johansen, Anne Sand og Greta Klevstad fra Vestvågøy. - Klikk for stort bildeCamilla R. Dukefos i Reell medvirkning, Ingvild G. Little i Sunne kommuner, Pål Einar Røch Johansen, Anne Sand og Greta Klevstad fra Vestvågøy. Tirsdag 6. februar var varaordfører Anne Sand, kommunalsjef Pål Einar Røch Johansen og folkehelsekoordinator Greta Klevstad på nettverkssamling i Sunne kommuners pilotprosjekt «Ungdomsmedvirkning og folkehelse».  Kommunestyret i Vestvågøy har besluttet at kommunen skal opprette barn og unges kommunestyre, og vi deltar derfor i prosjektet for å lære metoder for ungdomsmedvirkning.

I tillegg til Vestvågøy deltar Asker, Oppdal, Melhus, Sandnes, Øygarden og Fjell kommune. Utgiftene til deltakelse dekkes delvis av Sunne kommuner.

Målet med prosjektet er å teste ut og videreutvikle metoder for ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. De er en del av WHO Healty Cities, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn som er godt, sunt og trygt å leve i. 

Nettverkssamlingen besto av praktiske øvelser, og mot slutten jobbet hver kommune med egne problemstillinger. Vår kommune startet planleggingen av barn og unges kommunestyre, og vi gleder oss til å fortsette planleggingen i samarbeid med barn og unge på Vestvågøy.

Kanonartig dag på Bøstad

Boller, kaker og fysisk aktivitet i skjønn forening i Blesthallen. - Klikk for stort bildeBoller, kaker og fysisk aktivitet i skjønn forening i Blesthallen. Bøstad skole sto som arrangør av kanonballturneringen som ble avviklet i Blesthallen onsdag. Omlag 200 elever var deltakere i turneringen, og alle elevene fra 1. til 10. trinn fikk prøve seg på banen. Pølse-,kake-,bolle- og saftsalg under turneringa innbrakte i overkant av 9000 kroner. Pengene skal brukes til innkjøp av gymutstyr til elevene. Les mer om turneringen på Bøstad skoles hjemmeside.

Baksiden av Origo-bygget sperres av

I forbindelse med byggearbeid på Origo ser vi oss nødt til å sperre av parkeringsplass på baksiden av bygget. Dette for å få plass til arbeidsbrakker, avfallscontainere og byggematerialer, samt parkering av entreprenørens egne biler. 

Sperringene blir etablert senest mandag 12. mars, og området vil være avsperret til ca. 1. juni. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for ansatte og besøkende på Origo-bygget.

Uønsket deltidsarbeid

Gunn Evy Kristensen fra Fagforbundet og Leif Tore Larsen, avdelingsleder ved Soltun bokollektiv, i Bodø på samling om heltidskultur. - Klikk for stort bildeGunn Evy Kristensen fra Fagforbundet og Leif Tore Larsen, avdelingsleder ved Soltun bokollektiv, i Bodø på samling om heltidskultur. Innenfor pleie- og omsorgsyrket er det mange som arbeider uønsket deltid. I september 2015 startet et samarbeid mellom KS, Kommunenes sentralforbund, Norsk sykepleierforbund, Delta og Fagforbundet, der målet er å jobbe videre for en heltidskultur i kommunene.

Den gang kom administrerende direktør i KS med følgende utsagn, «Vi retter oppmerksomhet mot heltid fordi det gir gode gevinster for flere. Det betyr trygghet og kontinuitet for brukerne, arbeidsgiver får utnyttet arbeidskraften bedre og det gir bedre arbeidsmiljø». Les mer om dette her.

Vestvågøy kommune er en av fem kommuner i Nordland som deltar i nettverket Heltid i nord. De øvrige kommunene er Alta, Rana, Sømna og Vefsn. Tirsdag og onsdag denne uka var disse kommunene samlet i Bodø i regi av KS.

Under samlingen fikk deltakerne høre fra andre kommuner hvordan de jobber med heltidskultur. Blant kommunene som fortalte om sitt arbeid var Sauda, Levanger og Ringsaker kommune.  

Fra Vestvågøy deltok blant annet Gunn Evy Kristensen fra Fagforbundet og Leif Tore Larsen, avdelingsleder ved Soltun bokollektiv. Soltun bokollektiv er en av pilotene i arbeidet med heltidsvalget/heltidskultur.

Ny beboer på Lekneshagen

Stort engasjement og god konsentrasjon blant de som jobber for å gi best mulig omsorg til nye beboere på Lekneshagen Bofellesskap. - Klikk for stort bildeStort engasjement og god konsentrasjon blant de som jobber for å gi best mulig omsorg til nye beboere på Lekneshagen Bofellesskap. Hvert år flytter nye beboere inn på Lekneshagen Bofellesskap. Hvordan kan vi bidra til at beboer og pårørende får en best mulig opplevelse av dette? Og hvordan legger vi til rette for at ansatte kan gi best mulig omsorg til nye beboere?

Fredag var vel 20 ledere, sykepleiere, helsefagarbeidere, sekretær og pårørenderepresentant samlet for å forbedre rutinene ved mottak av nye beboere. Dette er en del av arbeidet med Kontinuerlig forbedring (Lean). Engasjementet var stort, og vi håper at dette skal gi en enda bedre tjeneste framover.

Fokus på nærmiljø og folkehelse

Folkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanleggere Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og Heidi Bergsli på nærmiljøsamling i Bodø. - Klikk for stort bildeFolkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanleggere Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og Heidi Bergsli på nærmiljøsamling i Bodø. Torsdag og fredag har folkehelsekoordinator Greta Klevstad og samfunnsplanleggere Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og Heidi Bergsli vært på kommunesamling i Nærmiljøprosjektet, som Vestvågøy kommune deltar i. Prosjektet, som er inne i sitt tredje og siste år, er ledet av Nordland fylkeskommune og inkluderer 13 Nordland-kommuner. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle gode nærmiljø og lokalsamfunn som er bra for folkehelsa. Det gjøres gjennom å bedre kunnskapen om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, om hvordan folk har det i lokalsamfunnene, utvikle metoder for å inkludere befolkningen og andre i arbeidet med planlegging og utvikling av lokalsamfunnet (medvirkning), og å legge et grunnlag for konkrete tiltak for å bedre nærmiljø og trivsel.

Noen kommuner har brukt nærmiljøprosjektet til å utvikle veiledere for medvirkning, andre har utviklet gangstier, parker og sosiale møteplasser som innbyggerne ønsker seg. Vestvågøy kommune har brukt prosjektet til å styrke involvering av innbyggere, fagfolk og politikere i arbeidet med kommunens samfunnsdel. Det ble også brukt ressurser fra prosjektet til arrangementet «Kom inn» på Meieriet da kultursenteret åpnet.

Vestvågøy var en av tre kommuner som ble valgt ut til å presentere arbeidet sitt på kommunesamlingen. Samfunnsplanleggerne presenterte og diskuterte da samarbeidet mellom planavdeling og politikere i arbeidet med samfunnsdelen. De la også frem og fikk innspill på hvordan de nå planlegger involvering av befolkningen, kommuneorganisasjonen og politikere i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen, som nettopp er startet opp. 

Hovedopptak barnehageåret 2018-2019

Her finner du informasjon om søknads- og svarfrister.

Ledige stillinger

Vestvågøy kommune har flere spennende stillinger. Akkurat nå er det ledig stillinger som:

 • Rektor Fygle skole
 • Fagstilling eiendom
 • Pedagogisk rådgiver
 • IT-konsulent
 • Lærlinger
 • Miljøterapeut
 • Sekretariatsleder
 • Fagutviklingssykepleier demens
 • Spesialpedagog
 • Ferievikarer 2018
 • I tillegg tilbyr vi utdanningsstipend for sykepleiere og vernepleiere

Har du innspill eller spørsmål til kommunens nyhetsbrev? Send e-post til erik.magnus.samland@vestvagoy.kommune.no