Nyhestbrev uke 15/21

Litt fesk, oppdateringer som følge av Regjeringens endring i koronatiltakene, og mye annet.
Klikk for stort bilde 

Oppdateringer av kommunens rutiner som følge av endring i nasjonale tiltak fra i dag 16/4

Etter beredskapsmøtet fredag formiddag er følgende gjeldende.

Hjemmekontor

I Vestvågøy kommune er det i dag ikke registrert smitte. Selv om hjemmekontor anbefales er det i samråd med kommuneoverlege vurdert at vi for rådhuset og Origo kan gå tilbake til å praktisere samme rutiner som vi hadde fram til innstrammingene, hvor enhetsledere gjør vurderinger i de enkelte tilfeller om ansatte i risikogrupper skal ha hjemmekontor eller ikke. Det er viktig at smittevernreglene overholdes, spesielt gjelder dette i sosialsoner og andre plasser hvor flere møtes.

Kantina på rådhuset

Maika har allerede sendt ut gladmelding til alle ansatte om at kantina gjenåpner på mandag.

Utleie møterom på rådhuset

Det er igjen mulig å leie møtelokaler på rådhuset. Gledende regler for antallsbegrensning må følges.

Ny satsing på Steine

Næringssjefen fikk en hyggelig invitasjon til å høre om nye planer på Steine, og tirsdag denne uka var vi på besøk hos Arctic Cleanerfish AS. Bedriften har i flere år drevet med produksjon av Rognkjeks som selges som rensefisk for lakselus i oppdrettsnæringa, og før dette en av pionerene inne produksjon av settefisk for torsk. Da vi kom hadde de akkurat vært ute og fisket stamfisk som skal bli foreldre til ny fisk som skal produseres. 

Klikk for stort bildeEn rognkjekshunn fisket denne uka utenfor Myklevik. 
Bedriften har hatt utfordringer i markedet og det har over tid vært jobbet med styrke posisjonen og sikre drift av det teknisk avanserte anlegget. Daglig leder Jørgen Jentoft er glad for at det nå er kommet til en løsning som kan gi bedriften nye utviklingsmuligheter i årene fremover. Det er aktører i Lofoten som ønsker å satse nå når Cod Seafresh på Røst har inngått avtale om overtakelse av selskapet. Planen er nå at det skal etableres egen produksjonslinje for settefisk av torsk, i første omgang i eksisterende lokaler, men det vil kunne bli behov for utvidelser av anlegget. Det er derfor innledet samtaler med kommunen om muligheter i området. - Det er gledelig at det jobbes med videre utvikling av selskapet og at dette er med å sikre den høye kompetansen som selskapet besitter, sier næringssjefen.

Klikk for stort bildeDaglig leder Jørgen Jentoft informerte om planene og muligheten overtakelsen kan gi fremover. 

Bli med å utforme plan for fysisk aktivitet!

Kommunen inviterer til samskapingsmøte 28. april.

Prosessen med å utarbeide Kommunedelplan Fysisk aktivitet 2022-2030 er godt i gang, opplyser prosjektleder Trond Handberg. Det viktigste i prosessen er å utmeisle gode prioriterte mål og strategier for den samlede fysiske aktiviteten i Vestvågøy de kommende år, ut fra de temaer planen skal omhandle:

  • Fysisk aktivitet i hverdagen generelt
  • Egenorganisert fysisk aktivitet
  • Organisert fysisk aktivitet
  • Anleggsutviklingen
  • Samarbeid og samskaping i fagfeltet
  • Andre relevante temaer, som f.eks. frivillighetens rolle

Klikk for stort bildeProsjektgruppen inviterer derfor til et møte i Storsalen, Meieriet kultursenter, onsdag 28. april kl. 18.00-21.00. Invitasjonen går bredt ut til idrettslag og andre foreninger, offentlige ansatte, skoler og barnehager, råd og utvalg, samt interesserte borgere som sådan. Imidlertid vil antallet deltakere begrenses til ca. 40, i tråd med en-meters regelen. Deltakerne må derfor melde seg på.

Møtet vil gjennomføres i tråd med samskapingstanken, på den måten at frivillige, private og offentlige går sammen om å lage de nevnte mål og strategier i KDP Fysisk aktivitet helt fra grunnen av.

Påmelding skjer til trond.handberg@vestvagoy.kommune.no så snart man kan, men senest innen mandag 26. april.

Mer tilgjengelig strøm på de kommunale kaiene

Angeline Marielle Wårheim på havnekontoret kan informere om at det er kjørt betydelige oppgraderinger på kaiene i det siste. På almenningskaia ved Lerøy i Stamsund står det nå fire nye strømsøyler til bruk for fartøy til kai, totalt er det 16 uttak fordelt på strømsøylene, hvert uttak har 16 ampere.

Klikk for stort bilde
Med GoMarina appen kan havnens gjester kjøpe tilgang til både strøm, kaivederlag og renovasjon fra sin smarttelefon.

- Vestvågøy kommune Havn jobber for å forbedre infrastrukturen og kapasiteten i våre fiskerihavner. Det arbeides også med fremtidens ladeinfrastruktur, som det også kan leses om i Nordnorsk Rapport 1/21 (side 17), forteller havnesjef Kjell Jakobsen.

Vaksinestatus

Vi oppdaterer dere også denne uka med status for Vestvågøy kommune som baserer seg på registreringer i det nasjonale vaksineregisteret SYSVAK.

Klikk for stort bildeStatistikken pr 16.04.21 viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank   
Når det gjelder vaksinasjon av helsepersonell så ligger dekningsgraden rundt 80%. Med de timene som er booket for uke 16 nærmere vi oss å åpne for neste gruppe (5). Mer informasjon om dette kommer i neste uke.

Følg ellers med på vår vaksineside...

Marit på Miljø

Klikk for stort bildeMarit Gressetvold begynte mandag 12. april i stillingen som Fagansvarlig Miljø- og Naturforvaltning ved Næring plan og utvikling (NPU). Hun kommer fra stillingen som prosjektleder i Clean Up Lofoten ved LAS. Dette betyr at Miljøavdelingen ved NPU blir fulltallig.

Fungerende fagansvarlig Bjørn Harald Brenna fortsetter i NPU i en kombinertstilling som miljørådgiver/prosjektleder SMIL (Spesielle Miljøtiltak i Landbruket). 

Enhetsleder Karl Erik Nystad er glad for at begge stillingene nå er bemannet og at kommunen nå kan jobbe systematisk med miljøutfordringene.

«Vi dyrker landet»

Like før nyhetsbrevet gikk i trykken kom Bjørn Harald Brenna inn med en rykende fersk sak en om en aksjon som har pågått utenfor rådhuset nå i ettermiddag.

Bakgrunnen for aksjonen er både at bondelaget i år fyller 125 år og at man nå i koronatiden merker en økt interesse for å dyrke maten selv og også en økt interesse for hvor maten kommer fra. Bondelaget vi gjerne dele denne kunnskapen og har i sakens anledning laget aksjonen «vi dyrker landet».

Klikk for stort bilde
Leder Solveig Utvik i Vestvågøy bondelag har sammen med nåværende og fremtidige kollegaer markert starten på bondelagets aksjon «Vi dyrker landet». Markeringen fant sted i rådhusparken fredag 16. april kl. 13.00, ved at bondelaget etablerer to grønnsaksbed i rådhusparken. I bedene vil det bli dyrket potet og grønnsaker og det er planlagt at disse bedene skal stå frem til høsten.

Fikk du med deg disse nyhetene som vi har lagt ut siden forrige nyhetsbrev?

Høring - detaljregulering Lofoten Sjøprodukter, Mortsund

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. Les høringen her...

Høring - detaljregulering Heldalen

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. Les høringen her...