Nye Høstvekka – hva er nytt?

Styringsgruppa for Høstvekka samlet på "festivalkontoret" på Lofotsenteret. Fra venstre Roger Jensen (Countryfestivalen), Sten Roger Sandnes (Vest-Lofoten næringsforening) Kjersti F. Krüger (Vest-Lofoten Næringsforening) , Reidar Samuelsen (Countryfestivalen), Plategeir, Emma Gunnarson (Love Utvikling), Geir Johnsen (Love Utvikling) Høstvekka arrangeres i år i perioden 28. august til 4. september.

De fleste har fått med seg at arrangementet ikke er helt slik det var sist det ble arrangert i 2019. Fortsatt setter pandemien restriksjoner som gjør at de store attraksjonene Lofoten Countryfestival og tivoliet ikke lar seg gjennomføre.

Samskaping mellom frivillighet, næringsliv og kommunen

Høstvekka har for mange vært ensbetydende med Countryfestivalen, mange tilreisende og liv og røre i Leknes. Countryfestivalen ble i 2019 tatt over av IL BLEST og da organisert i et eget AS som heter Lofoten Countryfestival AS. Dette store arrangementet er helt ut basert på frivillig innsats og overskudd går tilbake til idrettslaget.

Høstvekka er et eget arrangement i regi av Vest-Lofoten næringsforening/handelsrådet og skal være en overbygging som er med å skape aktivitet på Vestvågøy i en ellers roligere del av året. Det organiseres ulike aktiviteter i Leknes og omegn, hvor tivoliet har vært det mest synlige og hørbare. Medlemsbedriftene har støttet opp om ulike arrangementer og Høstvekka har også hatt egen inntjening på de ulike arrangementene. Alle kjenner Plategeir som ildsjel, pådriver, planlegger og egenhendig gjennomfører av Høstvekka.

Vestvågøy kommune stiller arealer og ressurser tilgjengelig for gjennomføring av de ulike arrangementene.

Etter at Høstvekka 2020 ble avlyst tok IL BLEST/Lofoten Countryfestival og Vest-Lofoten næringsforening initiativet til at Høstvekka skulle bli noe mer. De mente det gjennom samarbeid og bredere engasjement var potensiale for å få til et større arrangement med utvidet program innenfor kultur og næringsutvikling. Arendalsuka ble nevnt som målestokk.

Det ble søkt næringsfondet i Vestvågøy kommune og næringsforeninga fikk tildelt midler til å etablere prosessledelse for utvikling av festivalen, både med program for i år, men også med tanke på profil og videreutvikling for årene som kommer. IL BLEST/Lofoten Countryfestival har gått inn med betydelig pengebeløp, infrastruktur og arbeidsinnsats. Lokalt næringsliv har trådt til med utsyr og sponsormidler. Til sammen har dette gjort det mulig å komme opp med et stort og variert program for i år, men også en plattform for videreutvikling av Høstvekka.

Grønn fokus 2021

Det ble tidlig klart at årets arrangement skulle ha et hovedtema som kunne være med å bygge opp under målsettingene til «De grønne øyene» i regi av Lofotrådet. Usikkerhet rundt hva som var mulig som følge av koronatiltak gjorde at planleggingen ikke kom i gang før ut i mai, men til tross for dette har styringsgruppa og prosessledelsen fra LoVe Utvikling AS fått på plass et variert program over 8 dager. Program og omtale av aktiviteter legges ut på Facebooksida til Høstvekka og det vil også bli publisert i lokal presse og kommunens nettside.

20 år i 2022

Leknes by og Høstvekka som arrangement er 20 år til neste år. Da vil også de store attraksjonene være tilbake og skape ekstra tiltrekningskraft for tilreisende og lokale. Samtidig er målsettingen å styrke programmet slik at flere ønsker å komme og bruke noen høstdager på Vestvågøy og i Lofoten. De erfaringer vi gjør oss i år skal være med på å danne grunnlag for en fantastisk jubileumsfeiring i 2022.

Delta!

Suksessen måles i deltakelse og engasjement - gjør deg kjent med programmet og bli med på så my du kan!