NAVs nettjenester settes ut i livet

NAV-kontorene setter nå flere nettjenester ut i livet med fullt trykk fra den 3. april. Dette er en omfattende nasjonal satsing i NAV hvor siktemålet er å gi riktig og oppdatert veiledning på tjenester og ytelser.

Derfor henvises besøkende og henvendelser til NAV kontorene i Lofoten; NAV Svolvær, NAV Vestvågøy, NAV Flakstad og NAV Moskenes nå i større grad til våre selvbetjeningsløsninger på nett, samt til NAV Kontaktsenter på telefon. Som følge av dette vil besøkende nå merke endringer ved oppmøte i vårt publikumsmottak ved nevnte kontor.

Endringene kommer som følge av at de aller fleste av oss i befolkningen nå er digitale og benytter nett til det meste. Det er også bestemt politisk at offentlige kontorer, deriblant NAV, skal bli mer digital.
 

Hva gjør vi nå
NAV er blitt mer selvbetjent og brukers førstevalg skal være www.nav.no!

Våre brukere som er i stand til det vil derfor bli henvist til nav.no, NAV Kontaktsenter, vår Chat-tjeneste og Facebook på noen områder. Gjennom selvbetjeningsløsninger på nav.no kan du nå enklere og bedre få svar på det du lurer på rundt regelverk og ytelser, og du kan sette frem elektroniske søknader på det aller meste.
 

Gjennom selvbetjeningsløsninger på nav.no kan du nå enklere og bedre få svar på det du lurer på rundt regelverk og ytelser, og du kan sette frem elektroniske søknader på det aller meste.Det gjelder ikke de kommunale tjenestene som økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og gjeldsrådgivning.


Bruken av selvbetjenings-PC-ene i vårt publikumsmottak og jobbsenter spisses nå til NAV-relaterte oppgaver for de som trenger det, f.eks. nav.no, digitale søknader, jobbsøk eller skrive ut nødvendig dokumentasjon til sin sak i NAV.
 

Hva skal være NAV-kontorets oppgave og ansvar
Ditt lokale NAV kontor skal som primæroppgave gi oppfølging av brukere. Gjennom dette skal vi bidra til å forhindre at du mister jobben om du er sykmeldt. Her deltar vi i tett samhandling med arbeidsgiver, lege og den sykmeldte. Har du ikke jobb, er NAVs oppgave å aktivt bistå deg i å skaffe deg det. Veien til arbeid er ulik. Vår oppfølging og avklaring i lag med bruker skal gi svar på både retning, veivalg samt innhold i aktiviteten for å nå målet.
 

Hva ser vi så langt
Vi erfarer allerede stor endring i folks bevegelsesmønster;

 • I august søkte 68% om alderspensjon på nav.no
 • Samme måned søkte 88% om dagpenger på nav.no
 • 41% besøkte nav.no via mobil og nettbrett i 2. tertial 2016
 • NAV hadde 245.000 færre utsendte utbetalingsmeldinger fra september i år
 • NAV mottok 154.089 henvendelser via «Skriv til oss» i 2. tertial 2016

Husk at med 2,8 millioner brukere i landet gir små brukerendringer store utslag.
 

Hvorfor gjør vi disse endringene
Gjennom å få flere til å benytte selvbetjeningsløsninger sikrer vi at riktig og oppdatert veiledning gis. Dette vil også gjøre at den enheten som skal behandle en sak, får søknad og dokumentasjon raskere inn til behandling. Ved at flere benytter selvbetjeningsløsninger, frigjør vi tid til oppfølging og til å hjelpe de som av ulike årsaker ikke kan benytte disse tjenestene selv. Vi får slik bedre anledning til å bistå brukere med mer omfattende bistandsbehov.
 

Bruk av selvbetjeningsløsningene gir deg korrekt og raskere behandling av din henvendelse, og NAV blir samtidig bedre i stand til å bistå dem som trenger det mest


www.nav.no er åpen hele døgnet! På selvbetjeningsløsningene kan brukerne få

 • Generell veiledning på alle tjenester og ytelser
 • Tilgang til skjemaer og veiledning på utfylling av skjema
 • Søke på statlige ytelser elektronisk
 • Registrere seg som arbeidssøker
 • Finne ledige stillinger
 • Se status i egen sak, vedtak og utbetaling
 • Endring av kontaktopplysninger
 • Kontakte NAV gjennom å skrive til oss
   

Dersom nav.no ikke gir de svar som trengs, vil NAV Kontaktsenter veilede på telefon 55 55 33 33. De har dyktige veiledere på regelverk og ytelser. NAV Kontaktsenter videresender oppgaver til NAV kontoret eller andre enheter der dette vurderes nødvendig, også dersom det er nødvendig med kontakt med egen veileder i sin oppfølgingssak. 

Vi vil at du skal være informert om disse endringene og slik bedre være forberedt på hvordan vi på ditt lokale NAV kontor «rigger» oss til. På denne måten kan NAV gi deg bedre tjenester kvalitativt og vi sørger samtidig for at du får rett tjeneste og ytelse til rett tid.

Når det gjelder de kommunale tjenestene og ytelsene som økonomisk sosialhjelp, nødbolig, Kvalifiseringsprogrammet og Gjeldsrådgivning, behandles disse områdene som før ved de lokale NAV kontorene.

 

Med hilsen

Elisabeth Pleym Olsen
Leder NAV Vestvågøy

Kontakt

NAV Vestvågøy
Sentralbord
Telefon 55 55 33 33