Naturperle på Odden i Valberg – hvem vil kjøpe «småbruket»?

Ideelle lag og foreninger kan nå søke Vestvågøy kommune om å få kjøpe/overta denne eiendommen. Frist for å komme med tilbud er 20. februar 2021.

Klikk for stort bilde 

Vestvågøy kommune eier et naturskjønt område på Odden i Valberg.

På deler av eiendommen er det våningshus og driftsbygning (fjøs), utedo, og rester av et naust som ligger på bakken. Bygningsmassen er preget av elde, slitasje og utidsmessighet. Våningshuset er oppført i tømmer. Bygget har innlagt strøm, og har innlagt vann til servant. Våningshuset har ikke innlagt toalett. Det står en enkel utedo et stykke fra våningshuset. Ingen av bygningene har hatt vedlikehold av betydning over en lengre periode.

Vestvågøy kommune ønsker at “småbruket” på Odden drives som friluftshytte til allmenn bruk.

Kommunestyret behandlet sak om Odden den 1.12.2020 i sak 114/20, og fattet følgende vedtak:

Kommunestyret viser til saksfremlegg knyttet til fremtidig utvikling av Odden friluftsområde med bygninger.

 1. Del av gnr 133 bnr 7 som er regulert til fritidsbebyggelse utvikles til hyttetomter.
 2. Vestvågøy kommune regulerer området selv, og selger enkeltvise hyttetomter på det åpne marked til høystbydende.
 1. Deler av gnr 133 bnr 7 som er regulert til LNF (jfr alternativ 2 LNF), inkludert våningshus/driftsbygning/naust, selges til takst. Salg skal skje til ideelt lag/forening som best kan ivareta følgende retningslinjer og klausuler:
 1. Plan for å utvikle eiendom (både bygningsmasse og tomt)
 2. Plan for å utvikle tilbud som kommer allmennheten til gode
 3. Tilbakekjøpsrett for Vestvågøy kommune  

Det skal fradeles ca 4,1 dekar som skal følge med salget:

Klikk for stort bilde

Hele saksfremlegget fra kommunestyret kan leses her:

https://www.vestvagoy.kommune.no/innsyn. sak Odden

Ideelle lag og foreninger kan nå søke Vestvågøy kommune om å få kjøpe/overta denne eiendommen.

Betingelser ift salg:

 1. Eiendom selges for kr 100.000,-
 2. Kjøper dekker fradeling, oppmåling, tinglysning og dokumentavgift.
 3. Salg skal skje til ideelt lag/forening som best kan ivareta følgende retningslinjer og klausuler:
 1. Plan for å utvikle eiendom (både bygningsmasse og tomt)
 2. Plan for å utvikle tilbud som kommer allmennheten til gode
 3. Tilbakekjøpsrett for Vestvågøy kommune  

Det vil bli gjennomført møter med interessenter hvor prosjekt kan presenteres.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Asbjørn Horn, epost: asbjorn.horn@vestvagoy.kommune.no

Søknad kan sendes elektronisk til: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eller pr post: Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8370 Leknes

Frist for å komme med tilbud: 20. februar 2021

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030