Nå starter retakseringen

Ser du en mann i refleksvest i nabolaget som tar bilder av hus, så er det mest sannsynlig en av fem eiendomsbesiktigere som er i ditt nabolag.Klikk for stort bilde 

Er du hjemme når din bolig skal takseres, vil eiendomsbesiktigeren si fra til deg når han kommer, men er det ingen respons når han ringer på døra, besiktiger han eiendommen og tar bilder av huset ditt. Dette har Vestvågøy kommune anledning til, og det er altså kun eiendommen og bygningens utside som vil bli vurdert.

Årsaken til retakseringen er kort fortalt at grunnlaget for eiendomsskatt i Vestvågøy, altså verdien av boligene i kommunen, må justeres. Dagens takster er nå femten år gamle, og naturlig nok ute på dato.

-Regjeringen har vedtatt at dagens eiendomsskatt skal ned fra syv promille til maksimalt fem fra 2020. Hva satsen blir her i Vestvågøy kommune er det opp til kommunestyret å avgjøre, redegjør økonomisjef Line Andreassen.

Hun kan også fortelle at fra 2020 vil cirka to-tredjedeler av eiendomsmassen i Vestvågøy ha takstverdi, også kalt formuesgrunnlag, hentet fra Skatteetaten. Eiendommene som nå skal besiktiges er de som ikke vil få formuesgrunnlag fra Skatteetaten.

-Etter besiktigelsene vil disse takstene bli justert. Vi svarer gjerne på spørsmål hvis noen lurer på noe, men det skal være mulig å finne svar på de fleste spørsmål på vår informasjonsside om eiendomsskatt. De som mener at formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er for høyt, må ta det med Skatteetaten, sier økonomikonsulent Nils Kåre Vorland.

Han viser for øvrig til informasjonsbrevet alle eiendomsbesittere i kommunen fikk i forrige uke. Neste brev til eiendomsbesitterne vil komme i mars 2020, der det nye formuesgrunnlaget vil stå.

-Har du mot formodning ikke fått brev, så ligger den samme informasjonen her.

Line Andreassen og Nils Kåre Vorland hadde på mandag denne uka oppstartmøte med Eivind Aarland i takseringsfirmaet Jeesaa AS, som er valgt til å gjennomføre takseringen i Vestvågøy kommune. Jobben starter nå, og er forventet å pågå til slutten av januar.