Meslingtilfelle på helsearbeider i Vestvågøy

Folkehelseinstituttet har denne uken fått bekreftet et meslingtilfelle hos en helsearbeider i Vestvågøy kommune. Den ansatte er smittet i utlandet, og er ikke vaksinert for meslinger.

–  Diagnosene er bekreftet med laboratorieprøver. Folkehelseinstituttet samarbeider med berørte kommuner for å hindre videre smitte. Dette understreker at det er nødvendig å være vaksinert for å ha vern mot meslinger dersom en ikke har gjennomgått sykdommen, sier Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

De andre tilfellene det er snakk om kan dere lese mer om på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Helsearbeideren fra Vestvågøy ble innlagt på sykehus i Buskerud.

Vestvågøy kommune har ikke mistanke om flere smittede og det er nå gått over tiden for inkubasjon siden helsearbeideren var på jobb og i kontakt med andre ansatte. Det er derfor lite trolig at smitten er spredt. Vestvågøy kommune ber likevel personer som blir syke om å være ekstra oppmerksomme.

Ikke uventet

– Det er dessverre ikke uventet at slike tilfelle oppstår. Meslinger smitter lett. Dersom en er uvaksinert og blir smittet på reise i utlandet, kan en ta smitte med tilbake til Norge, melder Folkehelseinstituttet som koordinerer arbeidet med meslingtilfellene.

Personer som har vært i kontakt med de syke i den smittsomme sykdomsperioden, kan ha blitt smittet. Det aktuelle tidsrommet for smitte er i dette tilfellet starten av februar. Folk blir sterkt oppfordret til å kontakte lege dersom de får symptomer på meslinger. Det tar omtrent to uker fra smitte til sykdommen oppstår, slik at de som eventuelt skulle være smittet skulle nå ha blitt syke.

Alle som ikke har hatt meslinger, og som ikke er vaksinerte, får tilbud om vaksine.

De fleste i Norge er vaksinerte

De fleste i Norge er vaksinerte mot meslinger, og det har vært få sykdomstilfeller de siste årene. Men mindre utbrudd kan oppstå blant uvaksinerte.

Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine. Den verner mot meslinger, røde hunder og kusma. MMR-vaksinen blir normalt gitt ved 15-månedersalder, og blir gjentatt i 6. klasse på barneskolen. 

Vaksine mot meslinger ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969, og dei fleste som er født etter 1969 er vaksinerte mot sykdommen. De fleste som er født før 1960 har gjennomgått sykdommen og er dermed også immune.

Symptomer på meslinger


Symptomene starter med feber og forkjølelseslignende plager som varer i 3–4 dager. En kan også få hvite flekker i munnen. Etter de første dagene blir den smittede gjerne litt bedre, før han/hun på ny får feber og det typiske hudutslettet viser seg. Det starter vanligvis bak øynene og sprer seg raskt til hele kroppen. Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner til sykdommen.