Mellomhøring - Byplan regionsenter Leknes

Byplanen for regionsenteret Leknes er nå lagt ut på mellomhøring! Vi ønsker dine innspill. Frist for å komme med innspill er 1. september 2022.

 

Byplanen omfavner Leknes, Fygle og Gravdal. Målet med mellomhøringen er å få innspill og tilbakemelding fra innbyggerne på Vestvågøya på utviklingsretning og hvilke grep som tas for fremtidens regionsenter. Mellomhøringen er utarbeidet på bakgrunn av innspill som kom til oppstart av planen, innspill til kommuneplanen som var innenfor byplanområdet og arbeidet som samskapingsgruppene gjorde i 2021. 

Planen som nå legges ut er ikke ferdigstilt, men kan ses på som et utkast. Det er enda fult mulig å gjøre endringer for hvordan byen skal utvikle seg fremover og vi ønsker derfor din tilbakemelding. Synes du byplanen løser utfordringene som byen står ovenfor? Har du innspill på hvordan kvalitetene i byen kan videreutvikles? 

Les hele høringen og dokumenter her...