Meieriet kultursenter – allerede en viktig møteplass

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ga denne uka 480.000 kroner til ungdomsarbeidet som drives ut fra Meieriet kultursenter. Pengene skal bidra til at flere barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Klikk for stort bildeAdventskos i Qltura fritidsklubb. - Dette er en kjærkommen og hyggelig julegave til kommunens ungdomsarbeid, sier Britt Aune, ungdomsarbeider i Vestvågøy. Det er inspirerende at kulturdepartementet ser verdien av det arbeidet som vi gjør lokalt og gir oss mulighet til å gi enda flere barn og ungdommer meningsfulle fritidsaktiviteter.  -Qltura fritidsklubb har blitt en viktig base for aktivitet og informasjon og disse statlige midlene gjør at vi kan fungere som et enda sterkere bindeledd mellom ungdom, foreldre, lag og organisasjoner og ulike private og kommunale instanser, mener Aune.

Vil at Vestvågøy skal inspirere andre

I den såkalte Fritidserklæringa går regjeringa, KS og frivillige organisasjoner sammen i en felles innsats for at alle barn og unge, uavhengig av familieøkonomi, skal få tilbud om varierte fritidsaktiviteter.  Kulturdepartementet fordeler nå omkring 10 millioner for å styrke fritidstilbudene rundt omkring i landet. I følge tildelingsbrevet fra departementet til fritidsklubben framviser Vestvågøy praktiske og gode løsninger lokalt som de mener andre kommuner kan lære av.

Møteplass for alle

- Hele ideen bak Meieriet er at det skal være en møteplass for alle kommunens innbyggere, sier Richard Brattli, enhetsleder for Kultur. Til nå har Meieriet hovedsakelig vært tilgjengelig for ungdommer som bruker fritidsklubben eller har musikkundervisning. Nå gleder vi oss bare til å kunne ta i bruk hele senteret og gi tilbud til alle innbyggerne, sier Brattli.

- Svært mye av de aktivitetene vi kommer til å drive i Meieriet vil være gratis eller lavt priset, sier Brattli. Det er et viktig prinsipp for å likestille brukere med forskjellig økonomisk bakgrunn.  Bibliotekets tjenester er gratis. Å delta i fritidsklubben koster heller ikke noe – bortsett fra noen få prosjekter der vi tar en beskjeden egenandel. Elever i kulturskolen må riktignok betale for undervisningen. Vi er oppmerksomme på at denne egenandelen kan forhindre noen å bruke kulturskolen og arbeider for å få på plass en ordning for de som av økonomiske grunner ikke ser seg i stand til å benytte kulturskolens tilbud.

- Vi er opptatt av at det nye kultursenteret skal oppleves inkluderende for alle innbyggergrupper. Det er hyggelig å få anerkjennelse fra statlige og fylkeskommunale myndigheter som gjør at vi kan få til mer. Som «mingleplass» tror vi Meieriet kommer til å bli ekstra viktig for innvandrere og tilflyttere. Vi håper 2017 blir et ekstra godt år for felles kulturopplevelser i denne kommunen, avslutter Brattli.