Leknes, Fygle, Buksnes og Ballstad stengt NB: OPPDATERT

Det ble inntil klokka 07.30 vurdert om Leknes skole kunne holde åpent i dag, men snømengdene er så massive at det ble besluttet å holde stengt. Klokka 07.45 besluttet man å stenge Ballstad skole og Fygle skole også. Klokka 08.00 ble det besluttet å stenge Buksnes skole. Alle skolebussene er innstilt, og foreldre/foresatte må selv vurdere om de vil sende barna på de to skolene som holder åpne.

Skolene har informert alle foreldrene om dette via sms.
Kommunalsjef for utdanning, Pål Einar Røch Johansen, støtter rektorenes vurdering av totalsituasjonen, og at han konkluderte med å holde stengt.


-Når man ikke har fått brøytet skoleområdet, noe vi har forståelse for at ikke lot seg gjøre, så kan man ikke drive skole. Verken lærere eller elever kommer seg frem, sier Røch Johansen.
Han ville også vært bekymret for at elever skulle ferdes langs smalt brøytete veier, da fortauer, gang og sykkelveier ennå ikke er brøytet alle steder.
-Det har også blitt svært glatt under snøen, så ja, dette var en veloverveid vurdering av rektorene, sier kommunalsjefen.

Etter det han har gjort seg kjent med, skal Bøstad og Svarholt, samt de to kommunale barnehagene, klare å holde åpent.

Også rømningsveier og beredskap er tatt med i vurderingen rundt stengningene i dag.