Ledige plasser på fastlegelister

Vestvågøy kommune har per i dag til sammen 164 ledige plasser på noen av våre legers lister.

I Vestvågøy hfastlege - Klikk for stort bilde ar vi over lengre tid ikke hatt ledige lister hos våre leger. Det betyr at innbyggerne ikke har hatt mulighet til bytte fastlege eller at nye innbyggere har kunne satt seg opp på en liste. Kommunen beklager på det sterkeste dette, samtidig som vi nå kan melde at dette er på bedringens vei. Nå kan dere søke om fastlege via helsenorge.no

For de av våre innbyggere som ennå ikke har fått fastlege, så skal våre fastleger gi nødvendig legetjeneste. Det er fødselsdag eller fødselsmåned som avgjør hvor du skal få nødvendig legetjeneste fra:

  • Lofotleger AS skal gi legetjeneste til de som har fødselsdag fra 01. januar - 30. juni. 
  • Leknes legesenter skal gi legetjeneste til de som har fødselsdag fra 01. juli – 31. desember.
  • Små barn følger mors fødselsmåned.

Kontakt

Nils Olav Hagen
Kommunalsjef familie og velferd
E-post
Telefon 76 05 62 39
Mobil 901 63 002