Lær deg å mestre depresjon

Kurs i depresjonsmestring blir omtalt av nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid som «veien til ett friskere liv». Et slikt kurs starter 21. januar her på Vestvågøy, og det vil trolig komme ett til senere i 2019.

Det er 12 plasser på hvert kurs, og du trenger en henvisning fra fastlegen din for å komme med.

Leder for psykisk helse og rus, Kristoffer Johansen og fagutviklingssykepleier Marte H. Klevstad, mener det er mange som vil kunne ha stort utbytte av et slikt kurs, ikke minst fordi det er et redskapsskurs.

Klikk for stort bilde

-Dette er veiledet selvhjelp, basert på metoder fra kognitiv atferdsterapi, påpeker Johansen.

Han definerer målgruppa som de som har mild til moderat depresjon, og som er i stand til å gjøre en egeninnsats for å kunne hjelpe seg selv.

Klevstad og Johansen understreker også betydningen av at den enkelte forstår sin egen depresjon, i kurset er det spesielt fokus på psykoedukasjon, undervisning, om depresjon. De understreker også at man ikke må tenke at depresjon er noe man skal skjemmes over.

-Depresjon er noe de aller fleste vil kjenne på, i større eller mindre grad, sier Johansen. Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene og rammer cirka en av ti i løpet av et år og en av fem i løpet av livet (Folkehelseinstituttet, 2018: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/psykisk_helse_i_norge2018.pdf)

 

Fakta om depresjon

Symptomer på depresjon

Alvorlig deprimerte opplever ofte at de ikke er i stand til å takle hverdagen.

Hovedsymptomene er:

  • Tristhet mesteparten av tiden
  • Nedsatt interesse for ting du vanligvis liker

Hvis du er deprimert, har du hatt minst ett av ovenstående hovedsymptomer pluss fem av følgende plager nesten hver dag de siste to ukene: