Koronavaksinasjon Vestvågøy (ikke ring for time)

(Nyhetssak oppdatert 13.12.20) Kommunene er i gang med vaksineringen. 

Klikk for stort bilde

Informasjon fra Helse Norge om koronavaksine finnes her... 

Du skal ikke melde deg ennå!

Du skal ikke melde deg nå!  Vi vil komme med informasjon om hvordan dette skal gjennomføres via bookingløsning under etablering.

Hvem kan jeg kontakte om vaksinering?

Planlegging og gjennomføring av vaksinering fører til stor belastning på helsepersonell og administrasjon. Vi ber derfor at alle avventer til vi publiserer detaljer om hvordan vi vil gjennomfører vaksineringen.

Hvordan er fremdriften i vaksineringen?

Fremdrift er avhengig av tilgangen på vaksiner til kommunen. Dette er planen, men endringer kan skje.

Uke 1

 • Vestvågøy sykehjem og Lekneshagen

Uke 2

 • Vi forventer å ha satt 1. dose til de som skal ha ved sykehjemmene, og begynt de første dosene til helsepersonell (legevakt og legekontorene) samme uke.

Uke 3

 • De som gjenstår på Bo og Service/sykehjem,
 • Fortsetter helsepersonell
 • Begynner med aldersgruppe 85+ 
 • Da vi fremdeles får en begrenset mengde vaksine pr uke vil denne delen av vaksineringen foregå i kommunestyresalen på rådhuset.
 • Innkallinger skjer via pasientsystem på legekontorene.
 • Hjemmeboende som ikke kan komme seg til vaksinasjonskontoret vaksineres av eget vaksinasjonsteam, i samarbeid med hjemmesykepleien og fastlegene

Uke 4 og 5

 • Fortsetter på gruppen 85+

Uke 6

 • Oppstart aldersgruppen 75 - 84 år. 
 • Denne gruppen er noe større og vi planlegger å benytte Storeidet forsamlingshus, som ved tidligere massevaskinasjoner.
 • Det vil bli etablert bookingløsning på nett og telefon.

Videre vil vi ut fra tilgang på vaksiner fortsette vaksineringen i andre aldersgrupper.

Hvem prioriteres?

Som kjent vil det bli distribuert vaksine i puljer og i første omgang prioriteres utsatte grupper, som er:

 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
 2. Eldre over 85 år 
 3. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 4. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.
 5. Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt

Hold deg løpende orientert!

Vi har opprettet en egen side som vil oppdatere med informasjon om vaksinasjonsprogrammet for Vestvågøy, som finnes under "Smittevern/Koronavaksinasjon".