Konkurranse - tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur elbil

Ekstraordinær mulighet for inntil 100% tilskudd fra ENOVA til etablering av ladeinfrastruktur elbil. Søknadsfrist 23. mai 2022.

 

Tilskudd gis til både private og offentlige aktører, med inntil 100% tilskudd av investeringskostnader

  • Minimum 25 km fra etablert, offentlig tilgjengelig ladestasjon.
  • Minimumskrav til kapasitet: 244 kW
  • Samlokalisering av servicetilbud en fordel, men ikke et krav.

Les her for utfyllende informasjon....

Søknadsfrist Enova: 23. mai 2022 klokken 12.00