Kommunalt kompensasjonsordning del 3 - behandling av søknader

Næringsutvalget har behandlet de 15 søknadene som kom inn etter utlysning av tredje runde av kommunal kompensasjonsordning. Totalt kr. 1 788 000 ble fordelt.

 

Vestvågøy kommune fikk i runde 3 tilført kr. 1 788 000 fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.  Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen. Det kan kun tildeles midler som kompenserer for inntektstap og/eller ekstra kostnader som følge av smittevernstiltak.

Det kom i runde 3 inn 15 søknader som til sammen har søkt om kr. 6 069 816  i kompensasjon for perioden 1/1 – 31/8-21. Følgende tildeling ble gjort i næringsutvalget 5. oktober:

Søker Innvilget
SMAKLOFOTEN AS 150 000
LOFOTEN VACATION AS 120 000
VILLA LOFOTEN AS 60 000
SKOLESTUA GJESTEGÅRD AS 40 000
8373 CAFE AS 100 000
LOFOTEN GAVER OG BRUKSKUNST AS 120 000
LOFOTEN MAT OG VIN AS 250 000
NAUSTPLASSEN RORBUER HEGE JENSEN 10 000
RETO EIENDOM ANS 100 000
LIVE LOFOTEN AS 308 000
ROKKVIKA PORSELENSFABRIKK AS 100 000
GAMLE SKOLA CHRISTIAN ALTENBRUNN 80 000
SPOTS AS 10 000
FJELLJO AS 190 000
HATTVIKA LODGE AS 150 000
   
SUM 1 788 000


Innvilget tilskudd utbetales til mottakerne denne uka. 

Til sammen har Vestvågøy kommune fordelt statlige midler på kr. 3 864 856 i støtte til koronarammet næringsliv på Vestvågøy gjennom de tre søknadsrundene vi har hatt i år. Vi kjenner ikke til at det vil kommer flere runder med kompensasjonsmidler.

- Det har vært prioritert å først behandle søknadene på kompensasjonsmidlene. Vi vil nå gå i gang med behandlingen av søknaden til det ordinære næringsfondet. Ved søknadsfristen utløp har kommunen mottatt 23 søknader til næringsfondet, sier næringssjef Sigve Olsen.