Kommunal kompensasjonsordning runde 5

Regjeringen har fordelt nye midler til kompensasjonsordningen. Vestvågøy kommune får kr. 1 024 000.

Rett før jul har Regjeringen annonsert at det kommer en tildeling av midler til kommunene. Totalt 500 millioner skal fordeles.

Alle kommunene får minst 250.000 kroner hver, mens resten fordeles etter antall sysselsatte innen overnatting, servering og reisearrangører 1. kvartal 2021.  Grunnlagstallene som er brukt for Vestvågøy  kommune er: 61, 81, 0.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Næringsavdelingen har ikke fått detaljene for søknadskriteriene ennå, men slik beregningen av tildelingen er gjort vil vi med stor sikkerhet kunne anta at overnattings- og serveringsbransjen er prioritert.

Utlysningen av midlene vil skje så raskt som praktisk gjennomførbart på nyåret. Kommunene i Lofoten samordner utlysningen.

Lurer du på hva de andre lofotkommunene fikk?  Det ligger det her...

Det vil komme enda flere runder. Regjeringen vil foreslå at Stortinget bevilger ytterligere 500 millioner kroner gjennom ordningen etter nyttår.

Vi har en egen nettside hvor vi legger ut informasjon om utlysning og behandling av søknader. 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003