Kom med innspill til kommuneplanens arealdel

Husk å merk innspillet med saksnummer 17/1755 og kontaktinformasjon. 
Innspillet sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

I forbindelse med oppstart  av rulleringen av kommuneplanens arealdel og høring av planprogrammet, kan du komme med innspill, forslag og merknader til Vestvågøy kommune. Under er eksempler på tema, og spørsmål som kan hjelpe ved å forme innspill:

Areal og utbyggingsmønster i kommunen

 • Hvor skal folk i Vestvågøy bo?
 • Hvor skal vi bygge og hvor skal vi ikke bygge?

Næringsvekst og nyskaping

 • Har vi nok arealer til industri?
 • Har vi tilstrekkelig med handelsområder?
 • Hvordan bør landbruket på Vestvågøya forvaltes?
 • Hvordan skal vi få liv i Leknes som handelsby?
 • Hvordan tiltrekke kunnskapsbedrifter til kommunen?

Natur – og kulturmiljø

 • Hvilke viktige natur- og friluftsområder på land og i vann, må kommunen i større grad ivareta?
 • Er det noen sårbare områder som bør gis ekstra oppmerksomhet?
 • Er det viktige naturtyper og arter som må prioriteres?
 • Er det snarveier og turområder som er viktige for deg i ditt lokalmiljø?

By, tettsted - og bygdeutvikling

 • Hva tenker du om utviklingen av tettstende, der du bor og handler?
 • Er det noe du savner? Er det noe vi har for mye av? Hva trenger vi på stedene der vi bor?

Sosial og teknisk infrastruktur

 • Hvor bør Vestvågøy kommune invistere i framtia?
 •  Eksempler er vanntilførsel, utslippsledninger, gang- og sykkelveier, skoler, eldreinstitusjoner og barnehager