Kjenner du noen som burde bli lærer?

Da må du hjelpe til med å spre denne utdanningsmuligheten.

På Nord universitet, avd. Nesna lyses det ut femårig samlingsbasert grunnskolelærerutdanning, med oppstart høsten 2017.

lærer - Klikk for stort bilde Dette er en fleksibel samlingsbasert utdanning på full tid, der det veksles mellom fysiske samlinger og nettbaserte undervisning der studentene møtes gruppevis på sine regionale, ev lokale, studiesteder. Studentene kan velge mellom GLU 1-7 og GLU 5-10. I løpet av 2.studieår velger man sin masterfordypning.

Erfaringsmessig er det en del lærere uten formell lærerkompetanse som underviser rundt om på skolene i regionen. Det hadde vært fint om dere kunne bidra til å gjøre denne utdanningsmuligheten kjent, for aktuelle kandidater.

Vedlagt er et kort info-skriv som forteller mer om organisering av denne utdanninga.
Mer informasjon om innhold og oppbygging finnes her:
http://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-1-7-trinn-5-arig-master-samlingsbasert
http://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-5-10-trinn-5-arig-master-samlingsbasert

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Margrete Norheim

Studieleder GLU// Nesna

T: +47 75 05 78 63// M: +47 994 53 869