Ka e det for slags oppstyr?

Møt planleggerne i kommunen på Meieriet de to neste onsdagene!

Stolt Lofoting - Klikk for stort bilde Vi planleggerne i Vestvågøy tar med kontoret vårt over til Meieriet onsdag 16. mai, onsdag 23.mai og torsdag 24. mai - kl.12.30-15.30. Der vil vi være for at innbyggere kan komme med innspill og spørsmål til kommuneplanens arealdel, som nå skal revideres.

Denne planen skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruk i hele kommunen. Det betyr at vi må se på:

-nåværende og fremtidige behov, slik som for boligbygging, plass til næringsutvikling

-hvor skoler og sykehjem skal ligge

-hvor vi trenger sykkelstier og parker og hvor jordbruket skal vernes.

Vi kan ikke prioritere alt for alle på alle steder, men planlegging handler om å sette kurs, forhandle mellom interesser, og prioritere mellom ulike hensyn.

I april hadde vi en stand på Lofotsenteret for å starte arbeidet med arealplanen. Da kom det en treåring bort til oss og spurte «Ka e det for slags oppstyr?» Det er ikke alltid lett å skjønne hva slags oppstyr et planarbeid er. Derfor ønsker vi å gjøre det enklere for innbyggerne å få vite mer om arbeidet vårt og hvordan de kan komme med innspill om ting som er viktige for dem.  

Hvis du vil diskutere spesifikke steder, tema eller har spørsmål til arealplanarbeidet kan du komme innom utekontoret. Vi tar med oss kart, og er spesielt ute etter å få vite mer om hvor folk har sine trivselsturer i kommunen.  

Vi jobber også med hjemmesiden vår, hvor vi håper å få til en kanal for kontakt med oss. Til vi har det på plass har vi en arealplannettside hvor vi gir informasjon om arealplanarbeidet og hvordan man kan sende inn høringsinnspill.