Inviterer næringslivet på frokost og lunsj i desember

Vest-Lofoten Næringsforening inviterer til møter for næringslivet - 7/12 til lunsj på Sørvågen og til frokost på Leknes 9/12.

Onsdag 7. desember kl 12.00-13.30

inviterer Vest-Lofoten Næringsforening til næringslivslunsj i samarbeid med Lofotrådet hos The Tide, Sørvågen hotell.

 Program

 • Lofotrådet v/daglig leder Gaute Wahl og leder for Lofotrådet Elisabeth Mikalsen orienterer om Lofotrådets sitt arbeid og funksjon
 • Karriere Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Nordland fylke v/ leder Ingvill Moen Hovlund orienterer om Lofoten Karrieresenter.
  De forskjellige alternative veiene frem mot fag- og svennebrev vil bli presentert.
  Personer som ønsker mer info vil bli kontaktet i etterkant for individuell oppfølging.

  Det blir satt av tid til spørsmål.

Til dere som ønsker lunsj: Havet restaurant disker opp. Pris på lunsj kr 250,- inkl. kaffe. Lunsjen serveres kl. 12.

Påmelding sendes til post@vlnf.no innen 5. desember, gi beskjed om eventuelle allergier.

Fredag 9. desember kl. 08.30

inviterer Vest-Lofoten Næringsforening til næringslivsfrokost i kantina på Rådhuset til Vestvågøy kommune.

Program

 • Ordfører Anne Sand ønsker velkommen.
 • Kommune direktør Morten Dyrstad orienterer om blant annet budsjettet for 2023. 
  Inkludert viktige orienteringer, og sentral informasjon for næringslivet
 • Karriere Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Nordland fylke v/ leder Ingvill Moen Hovlund orienterer om Lofoten Karrieresenter.
  De Forskjellige alternative veiene frem mot fag- og svennebrev vil bli presentert.
  Personer som ønsker mer info vil bli kontaktet i etterkant for individuell oppfølging.

Til dere som ønsker å starte morgenen med en god frokost: Susanne Eltoft disker opp med deilig frokost i kantinen. Pris for frokost kr 100.

Påmelding til post@vlnf.no innen 5 .desember

Med vennlig hilsen
Sten Roger Sandnes
Daglig leder
Vest-Lofoten Næringsforening