Informasjonsmøte om graving i kommunale veier

Fra 1. mars er det nye retningslinjer for graving i kommunale veier, og prosessen i forkant vil være annerledes.

Invitasjon til informasjonsmøte vedr. nye Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune (PDF, 946 kB)

Dette innføres 01.03.2019.

Informasjonsmøte mandag 25. februar kl. 17.00 på rådhuset.

Agenda:

  • Søknad via gravemelding.no ved Geomatikk AS
  • Informasjon om retningslinjer.
  • Påvising av VA ledning – generell gravemelding.

Informasjon vil bli oppdatert på kommunens hjemmesider, de nærmeste dagene - https://www.vestvagoy.kommune.no/vei-vann-og-miljo/vei/graving-i-kommunal-veg/.

Velkommen skal dere være.

med vennlig hilsen

Bernhard Rottem

Fagansvarlig vei og trafikksikkerhet / prosjektleder