Informasjon om snøskred, ekstremvær og evakuering

Til deg som bor i et område der det kan gå snøskred, eller et område sårbart for ekstremvær

Som mange er kjent med, gikk det et snøskred i januar 2019 som medførte at deler av Ballstadlandet ble evakuert. Disse hendelsene, og hvordan de involverte instansene agerte, er grundig evaluert i etterkant av Fylkesmannen i Nordland, Politimesteren i Nordland og Vestvågøy kommune. Vi høstet da verdifulle erfaringer i en situasjon som var truende, men som heldigvis ikke medførte personskade.

Et sentralt tiltak for å kunne være mest mulig i forkant av en situasjon der innbyggerne våre er truet av snømasser, er at Vestvågøy kommune nå har inngått en avtale med Nordnorsk Skredovervåkning (NNSO) som innebærer at fjellpartiene ovenfor Ballstadlandet nå vil bli fulgt med på av geologer. Vi kan også få vurdert andre områder i kommunen ved behov.

Da kan det skje at det blir iverksatt evakuering, noe det formelt sett vil være politimesteren i Nordland som beordrer. Vi ber derfor innbyggerne som bor i områder, der det er kjent at det er en viss sannsynlighet for at det går skred, om å tenke gjennom hvor dere kan ta opphold ved evakuering.

De fleste i kommunen vår bor ikke i skredutsatte områder. Men spredt rundt på Vestvågøy, er det likevel områder der risikoen er forhøyet, uten at risikoen er så høy at det er naturlig å sette inn særlige tiltak. Vi forutsetter derfor at innbyggerne gjør vurderinger rundt eget bosted, eller steder der de tar opphold, i helt spesielle værsituasjoner.

Skulle det oppstå værsituasjoner som gjør at man blir usikker på sikkerheten i eget bosted, eller der man befinner seg, ber vi om at det tas kontakt med Vestvågøy kommune på 760 56 000. Vi har mulighet til å be geologer om bistand til å gjøre konkrete vurderinger rundt område.

Føles situasjonen prekær, og krever avklaring utenfor vårt sentralbords åpningstid, kontakter man politiets sentralbord på 02800, eller at man ringer 112 dersom situasjonen oppleves som farlig. Dette gjelder for andre truende værsituasjoner også, eksempelvis unormalt sterk vind, stormflo eller annet.

Det er politiet som har ansvaret for å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv og helse er truet, og få innbyggerne ut av et ras- eller værtruet område. Men det er i all hovedsak de evakuerte som selv må finne et midlertidig oppholdssted.

De som i en slik situasjon vil ha behov for akutt hjelp til å finne innkvartering vil få det hos Vestvågøy kommune, men det betyr ikke nødvendigvis at vi i enhver evakueringssituasjon dekker overnatting. Vi anbefaler i denne sammenhengen å orientere seg i sin forsikringspolise om hva selskapet eventuelt dekker ved en evakuering.

Skulle det bli behov for befolkningsvarsling, vil vi nå kunne bistå politiet med å sende ut sms-varsel til de berørte. Både basert på adresse, og til de som befinner seg i området. Med dette sikrer vi at innbyggerne våre får varsel, enten de er hjemme, eller befinner seg et annet sted.

Vestvågøy kommune håper det ikke blir bruk for noen av de planene vi har lagt for slike hendelser, men det er en viktig del av en kommunes beredskapsarbeid å være føre-var.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette, og vi understreker at det ikke er vår hensikt å uroe noen. Vi minner også om nettstedet www.varsom.no, der man kan lese oppdaterte varsler om skredfare.

Vennlig hilsen

Vestvågøy kommune