Informasjon om fastlegelister

I henhold til Fastlegeforskriften § 6. har kommunen plikt til å informere innbyggerne når vi ikke har ledige plasser på legenes liste.

I Vestvågøy har vi over lengre tid ikke hatt ledige lister hos våre leger. Det betyr at innbyggerne ikke har hatt mulighet til bytte fastlege eller at nye innbyggere har kunne satt seg opp på en liste. Kommunen beklager på det sterkeste dette. Kommunen har plikt til å ha ledige lister og vi jobber nå intenst for å løse dette på kort sikt. Vi har nå en gjennomgang av legelister som antas å ha en del feil. Det betyr at vi regner med at det vil bli ledige plasser i løpet av kort tid

Vi har også lyst ut 2 ledig fastlegehjemler og vi har i den forbindelse økt listelengden med 250 pasienter i fht hva som er i dag. 

For de av våre innbyggere som ennå ikke har fått fastlege, så skal våre fastleger gi nødvendig legetjeneste. Det er fødselsdag eller fødselsmåned som avgjør hvor du skal få nødvendig legetjeneste fra:

  • Lofotleger AS skal gi legetjeneste til de som har fødselsdag fra 01. januar - 30. juni. 
  • Lekens legesenter skal gi legetjeneste til de som har fødselsdag fra 01. juli – 31. desember.
  • Små barn følger mors fødselsmåned.

Listen for å bytte fastlege oppdateres nå hyppigere, og dere kan sette dere opp på venteliste til en fastlege via helsenorge.no eller ved å benytte fastlegetelefonen på tlf. 810 59 500.

Vestvågøy kommune beklager igjen at det per idag ikke er ledige lister i kommunen og håper at dette bedres i løpet av kort tid.

Kommunen ber om at innbyggerne er tålmodig med å få eller bytte fastlege. Vi håper at vi snart har funnet en løsning.

Kontakt

Nils Olav Hagen
Kommunalsjef familie og velferd
E-post
Telefon 76 05 62 39
Mobil 901 63 002
Fastlegetelefonen
Telefon 81 05 95 00