Influensavaksinasjon Vestvågøy

Vestvågøy kommune vaksinerer de som er i målgruppa for influensavaksine. Apoteket tilbyr også vaksine til de som ønsker det.

Vaksinedamene bak fra Vestvågøy kommune er Anne Margrete Voie Hansen, Hilde Holand og vaksineansvarlig lege Hege Mostadog. Foran fra apoteket er Gunn Akselsen og Pavla Holubova.   

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert.

På grunn av de strenge smitteverntiltakene som har fulgt koronapandemien, har sesonginfluensaen omtrent uteblitt siste to år. Dette har medført at vårt immunsystem ikke har kunnet forberede seg godt til kommende varianter av influensavirus. Pandemiens tiltak har gitt oss en såkalt «immunologisk gjeld».

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

(kilde: Folkehelseinstituttet)

Tid og sted

Vestvågøy kommune vil tilby influensavaksinering gjennom samme system som for koronavaksinering og starter så snart vaksinene ankommer kommunen. Slik det nå ser ut vil vi avholde vaksinering uke 42 og 44 på Storeidet forsamlingshus. 

Uke 42 Storeidet

tirsdag 19/10 kl. 1200 - 1800
onsdag 20/10 kl. 0930 - 1500

Pris

Vaksinering er i år gratis for de som er i risiko-/målgruppen.

Bestilling av time 

Det er koronateamet som også organiserer og gjennomfører årets vaksinering mot sesonginfluensa for de som er i målgruppene. Bestilling av timer skjer på samme system som brukes for testing og koronavaksinering. Det gjøres på koronatelefonen 477 53 670 eller via nett på denne linken... 

Andre som ønsker å ta influensavaksine

De som ikke er i målgruppen, men som likevel ønsker å ta årets influensavaksine kan gjøre dette på apoteket. Pris kr. 400. Link til apotekets bestillingsportal finner du her...

Hygiene

For øvrig blir det viktig i år, som i fjor, at alle overholder god håndhygiene og holder seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon. Sammen med vaksinering vil dette kunne holde den generelle sykdomsbyrden nede og vi kan skåne de mest sårbare blant oss for luftveisinfeksjon – enten den er forårsaket av korona, influensa eller andre luftveisvirus.