Hva mener du om retten til opphold i institusjon?

Forhåndsvarsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift - rett til opphold i institusjon

Vestvågøy kommune starter nå arbeidet med å utarbeide lokal forskrift, om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften utarbeides med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2a, andre ledd, og pasient og brukerrettighetsloven § 2-1e.

Forslag til forskrift vil bli lagt ut for offentlig høring i løpet av kort tid. Berørte og interesserte kan gi innspill til saken i denne forbindelse når forslaget legges ut under "høringer" på hjemmesiden.