Husk å søke om kulturmidler!

Søknadene skal fremmes elektronisk innen 1. april. Skjemaer og info om begge typer kulturmidler finnes på Vestvågøy kommunes hjemmeside under «Kultur, idrett og fritid», deretter «Tilskudd og stipender».

Klikk for stort bildeDe to typer kulturmidler er:


Driftsstøtte:

Tilskudd kun til kulturelle lag og foreningers generelle drift. Vedlagt skal være årsmøtedokumenter og medlemsliste.

Prosjekt- og kursstøtte:

Tilskudd til spesielle kulturelle tiltak - investeringer, kurs, prosjekter, etc. Her kan både kulturelle og ikke- kulturelle lag og foreninger søke, likeså uorganiserte og enkeltstående aktører. Partipolitiske, yrkes- og næringsorganisasjoner, kommersielle virksomheter, samt organisasjoner som ikke er åpne for alle er ikke tilskuddsberettiget. Vedlegg ikke nødvendig.

Det vises til "Kriterier for tildeling av kulturmidler i Vestvågøy kommune", vedtatt av kommunestyret 26.05.2015, som er å finne på samme nettside.

Spørsmål kan rettes til Trond Handberg tlf. 92853062, e-post: trond.handberg@vestvagoy.kommune.no.