Høydebassenget på Haugheia utvides

Mandag 13. september startet Lofot Entreprenør arbeidet med høydebassenget på Haugheia.

  

Det innebærer at området det neste året er en anleggsplass, og tilkomsten til Haugheia vil være noe endret. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av et års tid.

Vegen stenges nede ved parkeringsplassen i bunnen av bakken, da den kun skal benyttes i forbindelse med anleggstrafikk. For turgåere skal det etableres en midlertidig sti rundt anleggsplassen som leder til Haugheia.

Generell informasjon og skilting settes opp ved inngangen til området.


 

Kontakt

Elin Sadjel Sie
Prosjektleder VA
E-post
Telefon 410 09 870