Høring - Utbyggingsavtale Ballstad Servicehavn

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 legges utbyggingsavtale mellom Godthåp AS og Vestvågøy kommune ut til høring. Høringsfrist 22.05.2022.

 

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre realisering av godkjent teknisk og grønn infrastruktur innenfor planområdet i henhold til rekkefølgebestemmelsene i detaljreguleringsplan Ballstad Servicehavn, plan ID 1860-201818.

Les hele høringen og dokumenter her...