Viktig melding

Høring - Søknad biomasseendring lokalitet Grænholmen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges søknad fra Isqueen AS ut til offentlig innsyn med høringsfrist 25.mai 2023.

Søknad fra Isqueen AS gjelder biomasseendring fra 1576 tonn MTB til 3599 tonn MTB på lokalitet 45068 Grænholmen i Vestvågøy kommune, for å kunne utnytte ervervet kapasitetsøkning. Det søkes samtidig om etablering av fôrflåte ved lokaliteten.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 25.5.2023.

Les hele høringen med dokumenter her...