Høring - endringer i gravplassvedtektene

Vestvågøy kirkelige fellesråd har vedtatt å endre "Forskrift om gravplasser i Vestvågøy kommune, Nordland". Før de kan endelig godkjennes av Statsforvalteren skal det gjennomføres en høring. Frist 12. november.

 

Gravplassforskriften regulerer lokale rettigheter for innbyggerne i Vestvågøy kommune, utover det som reguleres av Gravplassloven og gravplassforskriften. Det er derfor viktig at alle innbyggere i en kommune kan komme med innspill. Har du nærmere spørsmål, så kan du ta kontakt på tlf. 76 05 67 30 hver dag kl10-14.

Innspill sendes til Vestvågøy kirkelige fellesråd, Tamyra 24, 8370 Leknes eller på e-post.

Les hele høringen med vedtekt her...