Høring - detaljregulering Villa Skottnessjyen, Ballstad

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.12.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16. februar 2023

FO-sak 078/22, PlanID: 1860 202101, ArkivID: 19/133

Lofotr bygg & anlegg as har på vegne av Eiendom Lofoten as utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for etablering av et nytt boligfelt sør fra Skarsjyveien på Ballstad. Planen har til hensikt å tilrettelegge for boligutvikling i Ballstadområdet, hvor utbygger ønsker å tilrettelegge for større tomter i forholdsvis nærhet til øvrig infrastruktur på Ballstad. I tillegg tar plan opp i seg noe av den allerede etablerte boligbebyggelse langs Skarsjyveien, samt tilrettelegger for adkomst for nye og eksisterende boliger.

Les hele høringen med dokumenter her...