Høring - detaljregulering øvelsesfelt Skifjordmarka

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 14.12.2021 vedtatt å sende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.februar 2022.

 

FO-sak 095/21, PlanID: 1860 202004, ArkivID: 20/1315

Asplan Viak AS har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for etablering av et nytt øvelsesfelt for Lofoten brann- og redningsvesen i Skifjordmarka, Stamsund. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for god sikkerhet og beredskap ved å etablere et område hvor Lofoten brann- og redningsvesen, etter at man måtte flytte fra arealene en tidligere leide ved flyplassen på Leknes, kan øve på slukking av forskjellige typer brann, røykdykking, første hjelp mm.

Les hele høringen med dokumenter her...