Høring - detaljregulering Ole Bergs vei

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 18.10.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 19.12.2022.

FO – sak 061/22, PlanID: 1860 2020 12, ArkivID: 20/1613

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av tiltakshaver Vestvågøy kommune ved Prosjekt og infrastruktur.

Vestvågøy kommune ved Prosjekt og infrastruktur har et ønske om å få utarbeidet en reguleringsplan for området langs Ole Bergs vei på Ballstad som er i tråd med hvordan området og veien er etablert.

Hensikten med denne reguleringsplanen er å regulere eksisterende vei med tilstrekkelig sideareal og tilstøtende boligeiendommer, samt å vurdere mulighet for fellesarealer og møteplasser (lekeplass, felles postkassestativ, renovasjon etc.)

Les hele høringen og dokumenter her...